Sinh hoạt giáo phận

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Năm sau CN 25 TN

  • In trang này
  • Lượt xem: 271
  • Ngày đăng: 23/09/2021 11:16:26

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Năm ngày 22-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Xem trên kênh youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UC9vCVKplUk2GOhU2vUbBdwA

 

Bài cùng chuyên mục:

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 29 Thường niên B(8g00 sáng) (17/10/2021 05:58:21 - Xem: 33)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 08g00 sáng Chúa Nhật ngày 17-10 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 29 Thường niên B (16/10/2021 11:56:57 - Xem: 168)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 17-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 29 Thường niên B (tối thứ bảy) (16/10/2021 10:00:00 - Xem: 160)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Thứ Bảy ngày 16-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy sau CN 28 thường niên (15/10/2021 11:46:36 - Xem: 166)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Bảy ngày 16-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót ngày 15/10 (15/10/2021 08:59:26 - Xem: 145)

Giờ lần chuỗi trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 15g00 chiều thứ sáu ngày 15 -10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu sau CN 28 thường niên (14/10/2021 10:59:15 - Xem: 190)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Sáu ngày 15-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Năm sau CN 28 TN (14/10/2021 08:57:16 - Xem: 139)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Năm ngày 14-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm sau CN 28 thường niên (13/10/2021 13:00:00 - Xem: 186)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Năm ngày 14-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Tư sau CN 28 TN (13/10/2021 11:22:07 - Xem: 170)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Tư ngày 13-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (13/10/2021 09:15:08 - Xem: 544)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 12g00 trưa thứ Tư ngày 13-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

  • Lời chúa mỗi ngày
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7