Sinh hoạt giáo phận

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau CN 30 thường niên

  • In trang này
  • Lượt xem: 469
  • Ngày đăng: 25/10/2021 11:16:17

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Ba ngày 26-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Xem trên kênh youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UC9vCVKplUk2GOhU2vUbBdwA

 

Bài cùng chuyên mục:

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Hai sau CN 2 mùa Vọng (06/12/2021 08:54:14 - Xem: 22)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Hai ngày 06-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ hai sau CN II mùa Vọng (05/12/2021 13:22:58 - Xem: 82)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ hai ngày 06-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật II mùa Vọng năm C(7gio tối) (05/12/2021 09:27:00 - Xem: 112)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 07g00 tối Chúa Nhật ngày 05-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Rao báo Truyền chức Phó tế năm 2021 (04/12/2021 15:37:13 - Xem: 1,412)

Theo dự kiến vào ngày 16/01/2022, Giám mục giáo phận sẽ truyền chức Phó tế cho các thầy có tên sau đây:

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật II mùa Vọng năm C (04/12/2021 13:12:15 - Xem: 154)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 05-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ bảy sau CN I mùa Vọng (04/12/2021 08:31:14 - Xem: 115)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Bảy ngày 04-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy sau CN I mùa Vọng (03/12/2021 13:16:14 - Xem: 151)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Bảy ngày 04-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Sáu sau CN I mùa Vọng (03/12/2021 09:14:24 - Xem: 135)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Sáu ngày 03-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu sau CN I mùa Vọng (02/12/2021 13:24:01 - Xem: 191)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Sáu ngày 03-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Năm sau CN I mùa Vọng (02/12/2021 08:51:19 - Xem: 175)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Năm ngày 02-12-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7