Sinh hoạt giáo phận

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau CN 25 thường niên

  • In trang này
  • Lượt xem: 380
  • Ngày đăng: 20/09/2021 13:39:48

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Ba ngày 21-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Xem trên kênh youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UC9vCVKplUk2GOhU2vUbBdwA

 

Bài cùng chuyên mục:

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Tư sau CN 30 TN (27/10/2021 09:39:54 - Xem: 20)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Tư ngày 27-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư sau CN 30 thường niên (26/10/2021 12:04:05 - Xem: 95)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Tư ngày 27-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Ba sau CN 30 TN (26/10/2021 09:01:03 - Xem: 85)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Ba ngày 26-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau CN 30 thường niên (25/10/2021 11:16:17 - Xem: 141)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Ba ngày 26-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Hai sau CN 30 TN (25/10/2021 09:08:49 - Xem: 108)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Hai ngày 25-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ hai sau CN 30 thường niên (24/10/2021 13:02:03 - Xem: 148)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ hai ngày 25-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 30 Thường niên B(7g00 tối) (24/10/2021 10:19:23 - Xem: 180)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Chúa Nhật ngày 24-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 30 Thường niên B(8g00 sáng) (24/10/2021 06:04:49 - Xem: 114)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 08g00 sáng Chúa Nhật ngày 23-10 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 30 Thường niên B (23/10/2021 13:03:35 - Xem: 259)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 24-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 30 Thường niên B (tối thứ bảy) (23/10/2021 12:01:47 - Xem: 181)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Thứ Bảy ngày 23- 10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7