Phụ lục

MỘT CÂU GIÁO LÝ HẰNG TUẦN

 • In trang này
 • Lượt xem: 2,472
 • Ngày đăng: 20/04/2021 23:48:31

TÀI LIỆU CHUNG NĂM 2021

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN, NĂM B (26.09.2021).

§  Youcat 331: H./ Tại sao trong loài người lại có những sự bất bình đẳng?/ T./ Mọi người đều có phẩm giá như nhau,/ nhưng lại không có những điều kiện sinh sống như nhau./ Những bất bình đẳng là do xã hội loài người gây ra và đều nghịch Phúc Âm./ Thiên Chúa ban cho con người những ơn phúc và tài năng khác nhau,/ Chúa mời gọi họ chia sẻ cho nhau./ Trong tình bác ái,/ người này phải chia cho người kia những gì họ còn thiếu thốn [1936-1938,1946-1947].

§  Mác-cô đoạn 9 câu 42: Chúa Giê-su phán:/ “AI CHẲNG CHỐNG ĐỐI CÁC CON,/ LÀ ỦNG HỘ CÁC CON”.

Lạy Chúa Giê-su,/ để góp phần vun đắp cho gia đình thành mái ấm yêu thương,/ xin cho các bạn trẻ biết quảng đại phục vụ với tinh thần trách nhiệm,/ biết học hỏi nhau mà không tỵ hiềm tranh chấp./ Amen.

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (03.10.2021).

§  Youcat 368: H./ Gia đình có vị trí nào trong chương trình tạo dựng của Thiên Chúa?/ T./ Người nam, người nữ thành hôn với nhau,/ và cùng với con cái, làm thành một gia đình./ Thiên Chúa muốn rằng,/ từ tình yêu của đôi bạn,/ có thể sẽ sinh con cái./ Những con cái này được trao phó cho cha mẹ bảo vệ, chăm sóc/ cũng có nhân phẩm như cha mẹ họ [2201-2206, 2249].

§  Mác-cô đoạn 10 câu 9: “SỰ GÌ THIÊN CHÚA ĐÃ KẾT HỢP,/ LOÀI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC PHÂN RẼ”.

Lạy Chúa Giê-su,/ gia đình là ngôi trường đầu tiên,/ là nơi hình thành nhân cách/ và là nơi định hướng tương lai cho con người,/ xin Chúa củng cố gia đình chúng con trong tình yêu Chúa/ và trong tinh thần trách nhiệm đối với nhau./ Amen.

KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (03.10.2021).

§  Lu-ca đoạn 1, câu 38: Đức Ma-ri-a thưa với Thiên Thần:/ “NÀY TÔI LÀ TÔI TỚ CHÚA,/ TÔI XIN VÂNG NHƯ LỜI THIÊN THẦN TRUYỀN”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho các bạn trẻ biết noi gương Mẹ Ma-ri-a/ biết vững tin vào quyền năng của Chúa mà can trường sống theo Tin Mừng,/ để trưởng thành hơn mỗi ngày theo Thánh Ý Chúa./ Amen.

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (10.10.2021).

§  Youcat 301: H./ Làm sao để được khôn ngoan?/ T./ Người ta nên khôn ngoan/ nhờ học biết phân biệt cái gì chính yếu/ cái gì không chính yếu,/ đặt cái đích tốt cho đúng/ và chọn phương tiện tốt nhất để đạt đích [1806-1835].

§  Mác-cô đoạn 10 câu 21: Chúa Giê-su chăm chú nhìn người ấy/ đem lòng thương mà bảo rằng:/ “NGƯƠI CHỈ CÒN THIẾU MỘT ĐIỀU/ LÀ NGƯƠI HÃY ĐI BÁN TẤT CẢ GIA TÀI,/ ĐEM BỐ THÍ CHO NGƯỜI NGHÈO KHÓ/ VÀ NGƯƠI SẼ CÓ MỘT KHO BÁU TRÊN TRỜI,/ RỒI ĐẾN THEO TA”

Lạy Chúa Giê-su,/ trong khi vun đắp cho tương lai cuộc đời,/ xin đừng để người trẻ chúng con quá cậy dựa vào của cải trần gian;/ nhưng tiên vàn,/ biết dùng tài năng mà làm giàu ân tình với Chúa và với nhau/ Amen.

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN, NĂM B (17.10.2021).

§  Youcat 303: H./ Người can đảm là người thế nào?/ T./ Là người khi nhận ra điều tốt,/ thì luôn mạnh dạn bảo vệ,/ dù tới cuối cùng/ họ có phải hy sinh tính mạng mình [1809-1837] → 295.

§  Mác-cô đoạn 10 câu 45: Chúa Giê-su bảo:/ “CON NGƯỜI CŨNG KHÔNG ĐẾN ĐỂ ĐƯỢC PHỤC VỤ,/ NHƯNG ĐỂ PHỤC VỤ/ VÀ BAN MẠNG SỐNG MÌNH/ LÀM GIÁ CỨU CHUỘC CHO NHIỀU NGƯỜI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ đỉnh cao của tình yêu giống Chúa là hiến thân phục vụ./ Xin giúp các bạn trẻ,/ thay vì đòi được phục vụ,/ biết hiến mình cho việc thăng tiến gia đình và xã hội theo bổn phận hằng ngày./ Amen.

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN, NĂM B (24.10.2021).

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO [Đọc Tin Mừng: Mc 16,15-20]

§  Youcat 521: H./ Khi cầu nguyện “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” nghĩa là gì?/ T./ Khi ta cầu nguyện cho Thánh ý Chúa được mọi người khắp nơi tuân phục/ là ta xin ý Chúa được hoàn thành trên trần gian/ và trong lòng mọi người,/ cũng như ý Chúa đã hoàn thành nơi các thần thánh trên trời [2822-2827, 2860].

§  Mác-cô đoạn 10 câu 51: Chúa Giê-su bảo anh mù: “ANH MUỐN TA LÀM GÌ CHO ANH?”     

Lạy Chúa Giê-su,/ xin Chúa khai sáng cho chúng con và các bạn trẻ/ thấy được những giá trị cao đẹp của Tin Mừng,/ để cùng nhau sống những giá trị ấy/ và bước đi dưới ánh sáng cứu độ của Chúa./ Amen.

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO [Đọc Tin Mừng: Mc 16,15-20]

§  Mác-cô đoạn 16 câu 15: Chúa Giê-su phán:/ “CÁC CON HÃY ĐI KHẮP THẾ GIAN,/ RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO MỌI TẠO VẬT”.

Lạy Chúa Giê-su,/ hiệp thông trong cử hành Khánh Nhật Truyền Giáo,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ biết dành thời gian cầu nguyện,/ biết vận dụng tài năng Chúa ban,/ để cùng nhau bồi đắp cho nền văn minh tình thương và sự sống./ Amen.

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN, NĂM B (31.10.2021).

§  Youcat 352: H./ “Ta là Thiên Chúa, Chúa của ngươi”/ (Xh 20,2) nghĩa là gì?/ T./ Vì Đấng Toàn năng đã mặc khải mình cho ta như là Thiên Chúa và là Chúa,/ nên ta không được đặt bất cứ cái gì trên Người,/ coi cái gì quan trọng hơn Người,/ dành cho người và vật nào ưu tiên hơn Người./ Nhận biết,/ phụng sự và thờ phượng Người,/ phải là ưu tiên tuyệt đối trong đời sống của ta [2083-2094, 2133-2134].

§  Mác-cô đoạn 12 câu 30: “NGƯƠI HÃY YÊU MẾN THIÊN CHÚA NGƯƠI HẾT LÒNG,/ HẾT LINH HỒN,/ HẾT TRÍ KHÔN VÀ HẾT SỨC NGƯƠI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ đừng đặt tiền tài vật chất trần thế lên trên tất cả,/ nhưng giúp chúng con biết ưu tiên kính mến thờ phượng Chúa trước hết/ và trên hết mọi sự./ Amen.

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng (THỨ HAI, ngày 01.11.2021).

§  Mát-thêu đoạn 5 câu 12: “CÁC CON HÃY VUI MỪNG HÂN HOAN,/ VÌ PHẦN THƯỞNG CỦA CÁC CON/ SẼ TRỌNG ĐẠI Ở TRÊN TRỜI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ khi mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ trên trời,/ xin cho chúng con là những kẻ lữ hành dưới thế,/ được can đảm sống theo các Mối Phúc để nên thánh mỗi ngày,/ nhờ lời chuyển cầu và sự trợ giúp của các Ngài./ Amen.

LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI, (THỨ BA, ngày 02/11/2021).

§  Gioan đoạn 6, câu 54: Chúa Giêsu nói:/ “AI ĂN THỊT TA VÀ UỐNG MÁU TA THÌ CÓ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI,/ VÀ TA,/ TA SẼ CHO KẺ ẤY SỐNG LẠI NGÀY SAU HẾT”.

Lạy Chúa Giêsu,/ nhờ giá máu cứu chuộc châu báu của Chúa,/ xin cho anh chị em tín hữu đã ly trần,/ đang được thanh luyện,/ sớm được hưởng Thánh Nhan Chúa theo lòng thương xót vô biên của Chúa./ Amen.

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (07.11.2021).

§  Youcat 49: H./ Thiên Chúa có điều khiển thế giới và đời sống tôi không?/ T./ Có,/ nhưng cách mầu nhiệm;/ Thiên Chúa điều khiển mọi sự trong trời đất/ cho đến khi chúng hoàn thành theo đường lối của Người,/ mà chỉ mình Người biết./ Không lúc nào,/ Người để cho các tạo vật Người đã dựng nên/ lại vượt ra khỏi bàn tay Người [302-305].

§  Mác-cô đoạn 12 câu 43: Chúa Giê-su nói với các môn đệ:/ “TRONG NHỮNG NGƯỜI ĐÃ BỎ TIỀN VÀO HÒM,/ BÀ GÓA NGHÈO NÀY ĐÃ BỎ NHIỀU HƠN HẾT”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ/ có được đức tin trưởng thành hơn mỗi ngày,/ một lòng trông cậy sắt son,/ một lòng quảng đại hy sinh/ và một tình yêu không giả dối đối với Chúa và với nhau/ Amen.

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (14.11.2021).

[NGÀY THẾ GIỚI CỦA NGƯỜI NGHÈO].

[KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM]

§  Youcat 102: H./ Tại sao chúng ta cũng phải chấp nhận đau khổ trong cuộc sống,/ phải “vác thập giá mình mà theo Chúa Giê-su”?/ T./ Ki-tô hữu không được tìm đau khổ,/ nhưng khi phải đối diện với đau khổ mà không tránh được,/ họ nên vui lòng kết hợp đau khổ của họ với đau khổ của Chúa Giê-su,/ như “Người đã chịu đau khổ vì ta/ và để nêu gương cho ta bước theo Người” (1 Pr 2,21). [618].

§  Luca đoạn 9 câu 24: Chúa Giê-su phán cùng mọi người rằng:/ “AI MUỐN CỨU MẠNG SỐNG MÌNH, THÌ SẼ MẤT NÓ;/ CÒN AI MẤT MẠNG SỐNG VÌ TA,/ SẼ ĐƯỢC SỐNG”.

Lạy Chúa,/ các Thánh Tử đạo Việt Nam đã kiên cường sống đức tin,/ đã anh dũng chết vì đạo thánh./ Xin cho chúng con là con cháu các Ngài,/ cũng can đảm sống đạo Chúa/ và tuyên xưng niềm tin của mình giữa xã hội hôm nay./ Amen.

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN, NĂM B (21.11.2021).

ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

§  Youcat 112: H./ Nói rằng/ Chúa Giê-su đến để xét xử chúng ta và xét xử toàn thế giới,/ nghĩa là thế nào?/ T./ Nghĩa là chính Chúa Giê-su không thể giúp cho ai được,/ nếu chính họ không muốn biết đến bác ái yêu thương./ Như thế,/ họ tự xét xử chính mình [678-679, 681-682].

§  Gio-an đoạn 18 câu 37: Chúa Giê-su nói với quan Phi-la-tô:/ “TÔI SINH RA VÀ ĐẾN TRONG THẾ GIAN NÀY/ LÀ CHỈ ĐỂ LÀM CHỨNG VỀ CHÂN LÝ./ AI THUỘC VỀ CHÂN LÝ/ THÌ NGHE TIẾNG TÔI”.

Lạy Chúa Giê-su là Vua vũ trụ,/ Chúa là đường, là Sự Thật và là Sự Sống./ Xin giúp chúng con biết sống chân thật,/ biết gieo rắc sự thật giữa những giả dối,/ hoặc giữa những sai lầm trong cuộc sống hôm nay./ Amen.

 

 

Bài cùng chuyên mục:

 • Bài viết mới
  • Văn hóa và Bác ái khi sử dụng Mạng Xã Hội

   Những việc này rất nhỏ - ‘nhỏ như con thỏ thôi’ - nhưng lại thể hiện nét văn hóa ứng xử đẹp tuyệt vời – như ông mặt trời trên mạng xã hội...

  • Sai ở chỗ nào?

   Chúng ta luôn bị cám dỗ coi những người ki-tô hữu ở phía bên kia là thấp kém hơn, hoặc tự nhận mình “chính đạo” hơn những người khác.

  • Từ khu cách ly: Đi để trở về…

   Cho đi chưa bao giờ là quá muộn. Nhiệt huyết và lòng hăng say phục vụ của chị em chúng tôi chưa bao giờ cạn kiệt.

  • Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 26 TN B

   kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân...

  • Một chút tâm tư của Y Bác sĩ Công giáo nơi tuyến đầu

   Trong nơi bệnh viện này, các y bác sĩ không phân biệt bệnh nhân là ai, từ đâu đến, họ luôn chăm sóc bệnh nhân như chính người thân của...

  • Những nguy hiểm ta đối diện khi cô đơn

   Khi cô đơn, đòi hỏi cần tỉnh thức cao độ. Trong thực tế, kẻ thù (thần dữ) của chúng ta có thể dễ dàng len lỏi vào sự cô đơn để phá hoại...

  • Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 26 TN B

   Gương xấu làm cớ cho người khác sa ngã, và có khi là nguyên do gây ra một phản ứng quá đà mang tính xã hội, trong đó có trách nhiệm của...

  • Một đời để sống

   Là người trẻ, con chẳng hiểu thế nào là sống có ý nghĩa. Trong khi đó, con nghe nhiều người nói ý nghĩa cuộc sống là điều quan trọng. Vậy...

  • Mùa Covid với Gia đình

   Đôi lúc, hạnh phúc thật giản đơn, đó chỉ là được ăn cơm với mẹ, được nhìn mẹ trong mái nhà yêu thương nhưng mấy ai cảm nghiệm được điều...

  • Tình yêu trước cái chết

   Cứ tưởng Ngài đã chết, nên chúng con chẳng kiếm tìm; cứ tưởng Ngài là nhân vật một thời trong quá khứ, nên chúng con chẳng để tâm...

  Câu chuyện chiều thứ 7