Lời nguyện tín hữu

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

  • In trang này
  • Lượt xem: 2,192
  • Ngày đăng: 18/10/2021 10:24:59

LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Truyền giáo là sứ mạng của Hội Thánh và của mỗi Kitô hữu. Hiệp cùng Hội Thánh trong ngày cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, chúng ta dâng lời nguyện xin:

 

1/ “Tôi từng biết anh em được Chúa tuyển chọn”. Xin cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám mục, các Linh mục, và các nhà truyền giáo, luôn cảm nhận được sự đồng hành của Chúa, để mạnh dạn loan báo Tin Mừng, dù có gặp những chống đối và thử thách. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

​2/ “Ta là Chúa và chẳng còn Chúa nào khác”. Xin cho những ai chưa nhận biết Chúa, được Chúa soi trí mở lòng để nhận ra và hết lòng phụng sự Người là Thiên Chúa Duy Nhất và Chân Thật. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

3/ “Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân”. Xin cho ngày càng có nhiều người, được Chúa Thánh Thần thúc bách, ý thức và nhiệt thành loan báo Tin Mừng cứu độ cho những người chưa biết Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

4/ “Tôi hằng nhớ đến đức tin, đức cậy và đức mến của anh em”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, nhờ biết siêng năng cầu nguyện, luôn được vững mạnh trong đức tin, đức cậy, và đức mến, hầu trở nên sứ giả Tin Mừng của Chúa cho mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng ...... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa đến trần gian để loan báo Tin Mừng cứu độ, và mời gọi chúng con tiếp tục sứ mạng của Người. Xin cho chúng con biết hăng say thi hành sứ mạng đó với lòng tin tưởng và phó thác. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7