Kinh thánh - Giáo lý

Học hỏi Phúc âm lễ Chúa Ba Ngôi năm C

  • In trang này
  • Lượt xem: 668
  • Ngày đăng: 06/06/2022 08:40:07

 

 

Ga 16,12-15

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, phụ trách

 

1. Tại sao đoạn Tin Mừng này được chọn để đọc trong ngày lễ kính Chúa Ba Ngôi?

2. Khi sắp về với Chúa Cha, Đức Giêsu thấy mình đã hoàn tất phần công việc Cha giao cho mình chưa? Đọc Ga 4,34; 16,12-13; 17,4; 19,30.

3. Đọc Ga 16,13. Đâu là công việc chính của Thần Khí sự thật? Đọc thêm Ga 14,6.

4. “Thần Khí sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng Người sẽ nói lại những gì Người nghe” (Ga 16,13). Đó là thái độ của Chúa Thánh Thần. Hãy tìm năm câu trong Tin Mừng Gioan cho thấy Đức Giêsu cũng không tự mình nói, nhưng chỉ nói điều Người đã nghe từ Chúa Cha.

5. Tìm năm câu trong Tin Mừng Gioan cho thấy Đức Giêsu không tự mình làm điều gì, nhưng chỉ làm điều đã thấy Cha làm.

6. “Người (=Thánh Thần) sẽ tôn vinh Thầy” (Ga 16,14). Tìm những câu trong Tin Mừng Gioan cho thấy Đức Giêsu vẫn luôn tôn vinh Chúa Cha.

7. “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy” (Ga 16,15). Bạn nghĩ gì về thái độ của Chúa Cha qua câu này? Chúa Cha làm gì cho Chúa Con? Đọc thêm Ga 17,10.

8. Đọc Ga 6,57 và Ga 15,10. Bạn nghĩ gì về tương quan giữa Đức Giêsu với Chúa Cha?

 

CÂU HỎI SUY NIỆM

Khi suy niệm Tin Mừng Gioan về tương quan qua lại giữa Ba Ngôi với nhau (giữa Đức Giêsu với Cha và với Thánh Thần), bạn rút ra được bài học nào khi sống chung với người khác?

 

PHẦN TRẢ LỜI

1. Gioan 16,12-15 nhắc đến Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Giêsu, Thần Khí (=Chúa Thánh Thần) và Chúa Cha, cũng như nói đến hoạt động của từng Ngôi.

 

2. Gioan 16,12-13 có thể làm chúng ta nghĩ rằng: khi về với Chúa Cha, Đức Giêsu đã chưa hoàn thành công việc Cha giao cho mình. Thật ra, Đức Giêsu thấy mình đã hoàn tất công việc Cha giao rồi. Trên Thập giá, Ngài đã nói: “Thế là được hoàn tất!” (Ga 19,30). Hoàn tất công việc của Cha là lương thực nuôi sống Đức Giêsu nơi trần gian (Ga 4,34). Trong Lời Nguyện với Cha sau bữa Tiệc Ly, Ngài cũng nói: “Con đã tôn vinh Cha dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm” (Ga 17,4). Tuy nhiên, chuyện Đức Giêsu hoàn tất công việc Chúa Cha trao phó cho mình không có nghĩa là sau đó chẳng còn gì phải làm. Chúa Thánh Thần có công việc của mình. Ngài sẽ giúp các môn đệ hiểu sâu hơn sứ điệp của Chúa Giêsu, và đưa ơn cứu độ của Chúa Giêsu đến với mọi dân tộc.

 

3. Công việc chính của Thần Khí sự thật là “dẫn dắt” các môn đệ đi vào trong sự thật trọn vẹn. Đức Giêsu đã mặc khải toàn bộ sự thật về Thiên Chúa và về chính Ngài cho các môn đệ, nhưng để hiểu được sự thật ấy lại cần Chúa Thánh Thần soi sáng và dẫn dắt. Đức Giêsu đã từng nói với các môn đệ: Thầy là Sự Thật (Ga 14,6). Để hiểu được trọn vẹn mầu nhiệm Thầy Giêsu là Ngôi Lời nhập thể, để hiểu được Sự Thật viết hoa này, ta cần sự trợ giúp của Thần Khí Sự Thật (Ga 16,13).

 

4. Năm câu trong Tin Mừng Gioan cho thấy Đức Giêsu không tự mình nói, nhưng chỉ nói điều Người đã nghe từ Chúa Cha. “Giáo huấn tôi dạy không phải là của tôi, nhưng là của Đấng đã sai phái tôi” (Ga 7,16). “…Còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói” (Ga 8,26). “…nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy” (Ga 8,28). “Không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai phái tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì” (Ga 12,49). “…những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi” (Ga 12,50).

 

5. Năm câu trong Tin Mừng Gioan cho thấy Đức Giêsu không tự mình làm điều gì, nhưng chỉ làm điều đã thấy Cha làm. “Người Con không thể tự mình làm điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy” (Ga 5,19). “Tôi không thể tự ý làm điều gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và việc xét xử của tôi thật công minh, vì tôi không tìm ý riêng tôi, nhưng tìm ý Đấng đã sai phái tôi”(Ga 5,30). “…vì tôi từ trời xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai phái tôi” (Ga 6,38). “…tôi không tự mình làm bất cứ điều gì…” (Ga 8,28). “Đấng đã sai phái tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người” (Ga 8,29).

 

6. Chúa Thánh Thần tôn vinh Chúa Giêsu (Ga 16,14). Nhưng trong Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu lại tôn vinh Chúa Cha. “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người” (Ga 13,31). “Bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người Con” (Ga 14,13). “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha” (Ga 17,1). “Phần con, con đã tôn vinh Cha dưới đất khi hoàn tất công việc Cha đã giao cho con làm” (Ga 17,4). 

 

7. “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy” (Ga 16,15; x. 17,10). Qua câu này chúng ta thấy được tấm lòng của Chúa Cha đối với Đức Giêsu, Con Một của Cha. Cha là Đấng chia sẻ cho Con tất cả những gì sâu nhất nơi mình. Cha là nguồn gốc của mọi sự. Chính Cha đã sinh ra Con từ trước muôn đời, và Cha đã trao cho Con những quyền năng mà chỉ mình Cha mới có như quyền có sự sống nơi mình (Ga 5,26) và quyền xét xử kẻ sống và kẻ chết (Ga 5,27-28). Cha đã cho Con thông hiệp vào tất cả những gì mình có, kể cả thiên tính, để mọi sự Cha có thì Con cũng có. Như thế Con được ngang hàng với Cha, nhưng Cha vẫn là người cho, và Con là người nhận. Cha là người sinh ra Con, và Con là đấng được Cha sinh ra, Cha là người sai phái Con và Con là người được Cha sai phái… Con là Thiên Chúa Con Một bởi Thiên Chúa Cha, là Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật (Kinh Tin Kính).

 

8. Khi Ngôi Lời, Con Một của Chúa Cha, được Chúa Cha sai đến trong thế gian để cứu nhân loại, Ngài đã sống phận người như chúng ta. Đức Giêsu, Ngôi Lời làm người, đã sống nhờ Chúa Cha, và đã tuân giữ các mệnh lệnh của Chúa Cha (Ga 6,57 và Ga 15,10). Ngài coi Chúa Cha cao trọng hơn mình (Ga 14,28), dù Ngài là một với Chúa Cha (Ga 10,30). Đời sống của Đức Giêsu là mẫu mực cho tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa Cha.

Bài cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật 20 Thường niên năm C (09/08/2022 14:51:44 - Xem: 271)

Các bài đọc Chúa nhật này trình bày cho chúng ta một cơ hội để tiếp tục suy tư về các khía cạnh khác nhau của chủ đề làm môn đệ đã bắt đầu vào tuần trước.

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 20 Thường niên– Năm C (08/08/2022 16:24:25 - Xem: 240)

Hôm nay, chúng ta làm gì để thực hiện ước mơ của Đức Giêsu? Chúng ta làm gì để lửa Đức Giêsu đã ném trên mặt đất được bùng lên khắp nơi?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật 19 Thường niên năm C (02/08/2022 13:22:14 - Xem: 337)

Vào giữa Mùa Thường Niên, chúng ta đi vào một chủ đề có liên quan đến cuối năm Phụng Vụ và Mùa Vọng. Đó là chủ đề về sự canh thức và sẵn sàng

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 19 Thường niên– Năm C (01/08/2022 13:34:30 - Xem: 461)

Cái chết của mỗi người chúng ta là một bất ngờ quan trọng, liên quan đến ơn cứu độ vĩnh cửu. Làm sao để chúng ta ở trong tư thế sẵn sàng khi nó chợt đến?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật 18 Thường niên năm C (26/07/2022 14:13:03 - Xem: 987)

Các bài đọc trong Chúa nhật này đặt ra một câu hỏi nền tảng có thể được nêu theo nhiều cách: Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Chúng ta sống cho điều gì?

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 18 Thường niên– Năm C (25/07/2022 08:08:26 - Xem: 583)

Theo bạn, thế nào là thu tích của cải đời này cho mình? Làm thế nào để trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật 17 thường niên năm C (19/07/2022 18:47:53 - Xem: 746)

Chủ đề chính của các bài đọc Lời Chúa hôm nay là sức mạnh của lời cầu thay nguyện giúp, Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện lý tưởng

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 17 thường niên năm C (18/07/2022 07:31:00 - Xem: 538)

Bạn có tin Thiên Chúa Cha trên trời luôn luôn ban điều tốt cho con người không? Làm sao biết điều nào là điều tốt thật sự cho bản thân mình.

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật 16 thường niên năm C (12/07/2022 15:49:46 - Xem: 602)

Các bài đọc trong Chúa nhật này có thể được đặt dưới tiêu đề cởi mở cõi lòng. Ông Ápraham sẵn sàng tiếp đón những người khách lạ;

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 16 thường niên năm C (11/07/2022 07:28:58 - Xem: 518)

Câu hỏi suy niệm: Thường thường bạn thấy mình giống Mácta hay Maria? Bạn nghĩ mình có thể giữ được những ưu điểm của cả hai không?

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7