Kinh thánh - Giáo lý

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 4 Thường niên– Năm C

  • In trang này
  • Lượt xem: 927
  • Ngày đăng: 27/01/2022 09:13:22

 

Lc 4, 21 - 30
Lời Chúa:

21 Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe." 22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.

23 Người nói với họ: "Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào! " 24 Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.

25 "Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en;26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn.27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi."

28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ.29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực.30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

Học hỏi: 

1.  Đức Giêsu nói hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh Ngài vừa đọc. Khi nào những lời Kinh Thánh trên mới được ứng nghiệm trọn vẹn? Đọc Lc 7,21-22.

2.  Đâu là phản ứng đầu tiên của dân làng sau khi nghe bài giảng của Đức Giêsu ? 

3.  Lời ân sủng là lời gì ? Đọc Cv 14,3; 20,32. Lời từ miệng Đức Giêsu có giống lời của Thiên Chúa không ? Đọc Mt 4,4; Đnl 8,3.

4.  Theo ý bạn, khi dân làng Na-da-rét  nói : "Ông này không phải là con ông Giuse đó sao ?", họ có ý gì? (họ khinh chê gốc gác của Đức Giêsu, hay họ hãnh diện vì làng mình có một người giỏi giang như thế ?).

5.  Đọc Lc 4,23. Câu nói này của Đức Giêsu cho thấy Ngài biết rõ ý muốn của dân làng Na-da-rét ? Theo bạn, ý muốn của họ là gì ? Đọc Lc 4,15. Đức Giêsu có chấp nhận ý muốn đó không ?

6.  Đọc Lc 4,25-27. Chuyện ngôn sứ Êlia và bà goá ở Xa-rép-ta, và chuyện ngôn sứ Êlisa và ông Naaman có gì giống nhau ? Đọc  1 Vua 17,8-24 và 2 Vua 5,8-14.

7.  Khi kể hai câu chuyện trên, Đức Giêsu có ý nói gì với dân làng Na-da-rét ? Tại sao lúc đầu họ thán phục  Đức Giêsu, sau họ lại đùng đùng nổi giận và muốn giết Ngài ?

8.  Sự cố xảy ra cho Đức Giêsu ở hội đường Na-da-rét  có liên quan gì đến lời sấm của cụ Si-mê-ôn ở Lc 2,34-35 không ? 

9.  Cuộc viếng thăm Đền Thờ Giêrusalem của Đức Giêsu có thành công hơn cuộc viếng thăm hội đường Na-da-rét không ? Đọc Lc 19,48; 21,38; 13,31-35; 19,41-44.

10.  Bạn nghĩ gì về câu nói của Đức Giê su ở Luca 4,24 ? Bạn có gặp thất bại bao giờ không ?     

CÂU HỎI SUY NIỆM

Việc Đức Giêsu về lại làng Na-da-rét được coi như một thất bại. Theo bạn, đâu là những lý do khiến người dân làng đã không đón nhận Ngài?

 

 

PHẦN TRẢ LỜI

1/ Trước khi về giảng ở hội đường nơi quê nhà Na-da-rét, Đức Giêsu đã đi giảng ở các hội đường khác thuộc vùng Ga-li-lê và đã làm nhiều phép lạ (Lc 4,14-15). Sau này, Ngài vẫn tiếp tục loan báo Tin Mừng cho người nghèo, trừ các tà thần, chữa lành người mù và các bệnh nhân (Lc 7,21-22), và ban ơn tha tội (Lc 5,17-25). Qua các việc làm của mình trong suốt những năm sứ vụ, Đức Giêsu làm ứng nghiệm lời Ngài đọc ở hội đường Na-da-rét, đó là “công bố sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm” và “trả lại tự do cho người bị áp bức”.

 

2/ Phản ứng đầu tiên của dân làng Na-da-rét là một phản ứng tích cực. Họ ngỡ ngàng thán phục khi nghe những lời ân sủng từ miệng Ngài nói ra (Lc 4,22).

 

3/ “Lời ân sủng” là lời đem lại ân sủng cho người nghe, nếu họ chịu lắng nghe với sự vâng phục khiêm hạ. Thánh Luca còn dùng cụm từ “lời ân sủng” trong Công vụ 14,3; 20,32. Trong Lc 20,32 “lời ân sủng là lời có sức xây dựng và cho được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến.” Như thế “lời ân sủng” là lời đem lại ơn cứu độ.

 

4/ Khi dân làng Na-da-rét bảo: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?” họ không hề có ý coi thường gốc gác của Đức Giêsu. Trái lại họ nhìn nhận Đức Giêsu là người làng của họ, là con của ông Giuse một người trong làng. Họ hãnh diện về Ngài và hy vọng sẽ nhận được đặc ân nào đó từ tương quan gần gũi này.

 

5/ Đức Giêsu đoán biết được ý muốn của dân làng Na-da-rét. Chắc họ đã nghe biết những phép lạ Đức Giêsu làm ở hội đường Ca-phác-na-um, nên họ nghĩ làng Na-da-rét còn xứng đáng hơn để được Ngài làm phép lạ, vì đây là quê của Ngài, nơi Ngài sinh trưởng. “Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-um, ông cũng hãy làm tại đây…” (Lc 4,23). Câu “Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình” cũng phải hiểu theo chiều hướng đó, nghĩa là “Ông Giêsu ơi, ông nên làm những phép lạ chữa bệnh ở quê của ông, trước khi làm cho chỗ khác.” Đức Giêsu đã không chấp nhận dành đặc ân nào cho quê của mình, vì thế Ngài cũng sẽ không được làng Na-da-rét đón nhận (Lc 4,24).

 

6/ Luca 4,24 thường được dịch là “không một ngôn sứ nào được đón nhận (dektos) tại quê mình.” Lối dịch này phù hợp với Mc 6,4; Mt 13,57; Ga 4,44. Tuy nhiên cũng có một lối dịch khác: “không một ngôn sứ nào lại dành đặc ân (dektos) cho quê mình.” Trong Lc 4,19 dektos được dùng theo nghĩa sau này. Trong tiếng Hy-lạp, tính từ dektos có thể hiểu theo cả hai nghĩa trên đây.

 

7/ Chuyện ngôn sứ Êlia và bà goá ở Xa-rép-ta thuộc vùng Si-đôn (1 Vua 17,7-24), và chuyện ngôn sứ Êlisa và ông tướng Na-a-man của nước Xyria (2 Vua 5,1-14) có những nét giống nhau: Êlia và Êlisa là những ngôn sứ của Ítraen, còn bà góa ở Xa-rép-ta và ông Naaman là dân ngoại. Bà góa được có lương thực đủ dùng trong nạn đói và có con trai được hoàn sinh. Na-a-man được sạch khỏi bệnh phong. Cả hai đều phải vượt qua một thách đố của lòng tin biết vâng phục (1 Vua 17,11-13; 2 Vua 5,9-14).

 

8/ Khi kể về những việc hai vị ngôn sứ của Ítraen làm cho dân ngoại, Đức Giêsu muốn cho người làng Na-da-rét thấy hướng đi của sứ vụ tông đồ của Ngài. Ngài không dành ưu tiên cho người cùng quê, cũng không loại trừ dân ngoại. Chính vì thế người làng Na-da-rét vì ghen tương, đã nổi giận và muốn giết Ngài.

 

9/ Luca muốn báo trước con đường Đức Giêsu sẽ phải đi sau này. Ngài sẽ bị giết, nhưng Ngài sẽ thắng được cái chết bằng sự phục sinh.

Bài cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật 14 thường niên năm C (28/06/2022 08:56:52 - Xem: 160)

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay nói về việc loan báo Tin Mừng. Nó nhắc nhở chúng ta rằng việc loan báo Tin Mừng về Nước Trời bằng lời nói, việc làm và cuộc sống

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 14 thường niên năm C (27/06/2022 07:14:02 - Xem: 210)

Câu hỏi suy niệm: Đọc và suy niệm Lc 10,3-4. Theo bạn, người đi rao giảng Tin Mừng xưa và nay đều cần đem theo điều gì?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật 13 thường niên năm C (22/06/2022 06:55:33 - Xem: 464)

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay nói về ơn gọi và sự đáp trả của con người trước ơn gọi đó. Chúa mời gọi mỗi người hoàn toàn dấn thân và tự do theo Chúa

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 13 thường niên năm C (20/06/2022 11:33:31 - Xem: 314)

Cuộc gặp gỡ thứ ba này khác và giống với cuộc gặp gỡ thứ hai ở điểm nào? Đức Giêsu có đòi hỏi hơn ngôn sứ Êlia không? Đọc 1 Vua 19,19-21.

Tìm hiểu Lời Chúa lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C (14/06/2022 06:31:06 - Xem: 511)

Hôm nay chúng ta tôn kính thân thể Chúa Kitô, cả trong Bí tích Thánh Thể và trong Giáo hội. Mình Thánh Chúa Kitô mời gọi chúng ta sống với Chúa Kitô, bước đến với Người,

Học hỏi Phúc âm lễ Mình Máu Thánh Chúa năm C (13/06/2022 08:45:50 - Xem: 509)

Khi ngắm nhìn đám đông 5000 người, ngồi thành nhóm 50, được Chúa Giêsu đãi ăn no nê và dư thừa, bạn nghĩ gì về những người nghèo hôm nay? Ngài có mời bạn cho họ ăn không?

Tìm hiểu Lời Chúa lễ Chúa Ba Ngôi, Năm C (09/06/2022 06:52:49 - Xem: 662)

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm chính trong đức tin Kitô giáo. Chúng ta không thể hiểu được bằng lí trí nhưng chỉ bằng con tim.

Học hỏi Phúc âm lễ Chúa Ba Ngôi năm C (06/06/2022 08:40:07 - Xem: 427)

Khi suy niệm Tin Mừng Gioan về tương quan qua lại giữa Ba Ngôi với nhau (giữa Đức Giêsu với Cha và với Thánh Thần), bạn rút ra được bài học nào khi sống chung với người khác?

Tìm hiểu Lời Chúa lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (01/06/2022 16:02:46 - Xem: 450)

Ngày lễ hôm nay đánh dấu sự kết thúc mùa Phục Sinh, nhưng là biến cố khai sinh Giáo hội. Giống như phần kết của một bản giao hưởng hoành tráng,

Học hỏi Phúc âm lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm C (30/05/2022 08:34:58 - Xem: 527)

Bạn thấy cần xin Chúa Thánh Thần ơn gì cho Giáo Hội Công giáo trên quê hương, nơi còn bao người chưa biết Chúa.

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7