Kinh thánh - Giáo lý

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 34 Thường Niên – Năm B

 • In trang này
 • Lượt xem: 977
 • Ngày đăng: 16/11/2021 09:33:13

Lời Chúa:  Ga 18,33b-37

“Ông có phải là vua dân Do-thái không? “34 Đức Giê-su đáp: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi? “35 Ông Phi-la-tô trả lời: “Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? “36 Đức Giê-su trả lời: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này.”

37 Ông Phi-la-tô liền hỏi: “Vậy ông là vua sao? ” Đức Giê-su đáp: “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.”

CÂU HỎI

1. Đọc Ga 18,28 – 19,16. Ta thấy Philatô thường hay từ trong dinh của mình đi ra gặp dân chúng, rồi lại đi vào trong dinh. Bạn thấy Philatô đi ra, đi vào mấy lần? Điều đó nói lên tâm trạng nào của ông?

2. Trong cả bốn sách Phúc âm, khi Philatô gặp mặt Đức Giêsu, câu hỏi đầu tiên của ông là gì? Đọc Mt 27,11; Mc 15,2; Lc 23,3; Ga 18,33.

3. Trước câu hỏi đó, Đức Giêsu đã trả lời ra sao? Đọc Mt 27,11; Mc 15,2; Lc 23,3; Ga 18,34.37. Nói chung, Đức Giêsu có rõ ràng nhận mình là vua không?

4. Trong Tin Mừng Gioan, ai là người tuyên xưng Đức Giêsu là “Vua của Ítraen”? Đọc Ga 1,49; 12,13. Philatô có gọi Đức Giêsu là “vua của Ítraen” không? Đọc Ga 18,33.

5. Đức Giêsu có muốn làm vua không? Đọc Ga 6,15. Tại sao Ngài không muốn?

6. Trong câu Ga 18,36, Đức Giêsu có kín đáo nhận mình là vua không? Dựa vào đâu ta biết được điều đó? Như thế Ga 18,36 có mâu thuẫn với Ga 6,15 không?

7. Đọc Ga 18,37. Sứ mạng của Vua Giêsu là gì? Sự thật mà Người làm chứng là gì? Đọc Ga 17,3.

8. Ai là người thuộc về Nước của Vua Giêsu? Đọc Ga 18,37; 10,26-27.

 

CÂU HỎI SUY NIỆM:

Kinh Tiền Tụng của lễ Kitô Vua có nói đến những nét của Nước Thiên Chúa vào ngày quang lâm: Nước đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn tình thương, công lý và bình an.

Bạn thích nét nào hơn cả? Bạn muốn làm điều gì cụ thể để xây dựng Nước ấy ngay từ trần gian này?

PHẦN TRẢ LỜI

1. Các nhà lãnh đạo Do Thái không dám vào dinh Philatô vì sợ bị nhiễm uế mà không ăn lễ Vượt Qua được, nên Philatô phải ra ngoài dinh để gặp họ. Ông đi ra, đi vào cả thảy 7 lần: Ga 18,29 (đi ra); 18,33 (đi vào); 18,38b (lại đi ra); 19,1 (hiểu ngầm ở trong dinh); 19,4 (lại đi ra); 19,9 (lại đi vào); 19,13 (đi ra). Hành động ra vào nhiều lần của Philatô có thể phản ánh sự giằng co nơi lòng ông. Ba lần ông tuyên bố Đức Giêsu vô tội (Ga 18,38; 19,4.6), nhưng lại không dám tha (19,12).

2. Trong các sách Tin Mừng, câu hỏi đầu tiên của Philatô khi gặp Đức Giêsu là: “Ông có phải là vua dân Do Thái không?” (Mt 27,11; Mc 15,2; Lc 23,3; Ga 18,33).

3. Trong các sách Tin Mừng Nhất Lãm (Mt 27,11; Mc 15,2; Lc 23,3), ta thấy Đức Giêsu có câu trả lời giống nhau: “Chính ngài nói đó”. Còn trong Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu lại đặt một câu hỏi khác: “Tự ngài nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?” (Ga 18,34). Trong Ga 18,37 Philatô hỏi Đức Giêsu: “Vậy ông là vua sao?”, Đức Giêsu trả lời: “Chính ngài nói rằng tôi là vua”. Nhìn chung, ta thấy Đức Giêsu không rõ ràng nhận mình là vua, nhưng Ngài cũng không từ chối danh hiệu này.

4. Nathanaen là người tuyên xưng Đức Giêsu là Vua của Ítraen (Ga 1,49). Khi Đức Giêsu vào thành Giêrusalem lần cuối, đông đảo dân chúng cũng tung hô Ngài: “Chúc tụng vua của Ítraen!” (Ga 12,13). Tuy nhiên, những người ngoại bang như Philatô hay lính Rôma, lại gọi Ngài là “vua của người Do Thái” (Ga 18,33.39; 19,3.19.21-22).

5. “Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình để tôn làm vua, nên Người lại lánh đi, lên núi một mình” (Ga 6,15). Đức Giêsu không muốn làm vua về mặt chính trị, để cứu dân của Ngài khỏi ách đô hộ của người Rôma, vì Ngài biết đó không phải là ý muốn của Chúa Cha. Cha muốn Ngài cứu độ cả nhân loại khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết.

6. Gioan 18,36 cho thấy Đức Giêsu kín đáo nhận mình là vua, vì Ngài nói đến “Nước” của Ngài. Nhưng Ngài là vua theo kiểu rất đặc biệt. Ngài có “Nước” nhưng Nước ấy lại không thuộc về thế gian này, và Nước ấy cũng không có binh lính chiến đấu để bảo vệ vua khi vua bị lâm nguy. Vậy Ga 18,36 không mâu thuẫn với Ga 6,15 vì Đức Giêsu không làm vua như những vị vua khác ở trên thế gian này.

7. Sứ mạng của Vua Giêsu được nói rất rõ trong Ga 18,37. Đó là làm chứng cho sự thật. “Tôi đã được sinh ra vì điều này, Tôi đã đến trong thế gian vì điều này, đó là để Tôi làm chứng cho sự thật.” Sự thật mà Đức Giêsu muốn làm chứng trong suốt cuộc đời mình, đó là sự thật về Cha của Ngài là Thiên Chúa thật duy nhất, và về chính bản thân Ngài là Đấng Cha sai đến (Ga 17,3).

8. “Phàm ai phát xuất từ sự thật thì lắng nghe tiếng Tôi”. Như thế những ai không đứng về phía sự thật thì không lắng nghe tiếng của Đức Giêsu, nên cũng không phải là thần dân thuộc Nước của Ngài. Một trong những dấu hiệu cho thấy ai đó thuộc về đoàn chiên của Mục Tử Giêsu, đó là khả năng nghe: “Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi” (Ga 10,27).

Bài cùng chuyên mục:

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 3 mùa Vọng – Năm C (18/01/2022 09:31:12 - Xem: 0)

Đức Giêsu về quê Nadarét trong quyền năng của Thần Khí (Lc 4,14). Điều này có làm bạn ngạc nhiên không? Đọc Lc 1,35; 3,22; 4,1.

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa nhật 3 thường niên Năm C (17/01/2022 08:57:12 - Xem: 193)

Tin Mừng hôm nay trình bày “diễn văn khai mạc” của Chúa Giêsu trong hội đường Nazareth và phác thảo về sứ vụ của Người,

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa nhật 2 thường niên Năm C (11/01/2022 10:00:42 - Xem: 250)

Tuần này, chúng ta đọc Phúc Âm về đám cưới ở Cana, nơi Chúa Giêsu bày tỏ quyền năng Thiên Chúa bằng cách biến nước thành rượu.

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 2 Thường niên– Năm C (10/01/2022 08:52:15 - Xem: 214)

Các đôi tân hôn của xã hội chúng ta hôm nay đang thiếu gì? Hiện nay có nhiều gia đình đang gặp khó khăn. Theo bạn, đâu là những khó khăn họ thường gặp?

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, Năm C (05/01/2022 09:11:00 - Xem: 290)

Mùa Giáng Sinh kết thúc với lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Đây cũng là một biến cố được cả bốn sách Phúc Âm thuật lại...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Chúa chịu phép rửa Năm C (04/01/2022 09:47:25 - Xem: 271)

Ai đã làm phép rửa cho Đức Giêsu? Khi Đức Giê su chịu phép rửa, có sự hiện diện của những ai?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật lễ Hiển Linh (28/12/2021 14:39:19 - Xem: 335)

Mùa Giáng Sinh đạt đến đỉnh cao vào ngày lễ Hiển Linh. Theo truyền thống ở nhiều nơi trên thế giới với tên gọi lễ Giáng Sinh nhỏ, đây là ngày kỷ niệm biến cố Chúa tỏ mình ra cho các quốc gia.

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật lễ Hiển LInh – Năm C (28/12/2021 08:42:20 - Xem: 399)

Vào thời xưa, khi có một ngôi sao sáng xuất hiện, người ta thường coi đó là dấu hiệu báo chuyện gì sắp xảy ra?

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật lễ Thánh gia Năm C (23/12/2021 09:13:09 - Xem: 512)

Bạn học được gì nơi thái độ của Đức Maria, nơi thái độ của Cậu Giêsu năm mười hai tuổi? Theo bạn, các gia đình ngày nay thiếu trầm trọng điều gì?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật lễ Thánh gia năm C (22/12/2021 10:37:53 - Xem: 519)

Các chủ đề chính trong các bài đọc hôm nay nêu bật những đặc điểm trong quan hệ của đời sống gia đình.

 • Bài viết mới
  • Trở về quê nhà *

   Hãy thưa chuyện với Đức Giê-su và hỏi Ngài xem: Con sẽ công bố Tin Mừng của Chúa nơi quê nhà thế nào đây?

  • Giáo dân với Linh mục

   Có thể nói hầu hết giáo dân chúng ta luôn bày tỏ lòng yêu mến các linh mục. Sự yêu mến ấy rất dễ nhận ra trong đời thường.

  • Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 3 Thường niên C

   kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân...

  • Phút hồi tâm cuối năm

   Tôi chầm chậm nhớ lại năm qua, nhận thức được những phản ứng cảm xúc quan trọng mà mình đã kinh nghiệm. Khi làm điều này, tôi hướng đến...

  • Câu "Chúa gọi về" có đúng không?

   Dĩ nhiên, không phải Chúa giết tôi. Giây phút lâm chung của tôi, về mặt lịch sử và thế gian được xác định bởi những nguyên nhân có thể...

  • Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 3 TN năm C

   Thế giới hôm nay cũng còn đầy dẫy những người nghèo, những kẻ bị giam cầm, bị tù đày, bị áp bức, phải sống trong lầm than, cơ cực và thiếu...

  • Xuân về nghĩ đến thời gian.

   Ý niệm về thời gian của mỗi người có khác nhau, đối với những người tâm trạng buồn chán hoặc sống không có mục đích, không có lý tưởng...

  • Liệu pháp khiêm nhường là gì?

   Việc lớn lên trong khiêm nhường có thể giúp chúng ta đạt được bình an và tự do nội tâm đích thực.

  • Việc chúng ta làm trong riêng tư

   Làm sao chúng ta cảm nhận được những gì ẩn trong riêng tư cuộc đời người khác? Ngược lại, những chuyện xảy ra trong riêng tư của cuộc đời...

  • Phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu

   Hẳn rằng đôi bạn nào cũng muốn mời Chúa đến dự tiệc cưới. Trong ngày thành hôn, Chúa chúc phúc và ban ơn lành cho đôi tân hôn.

  Câu chuyện chiều thứ 7