Kinh thánh - Giáo lý

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 12 Thường Niên – Năm B

  • In trang này
  • Lượt xem: 2,294
  • Ngày đăng: 14/06/2021 09:30:25

 

Lời Chúa: Mc 4,35-41

35Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” 36Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. 37Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” 39Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?” 41Các ông hoảng sợ và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”

CÂU HỎI

1.  Phép lạ dẹp yên sóng gió là phép lạ đầu tiên của một chuỗi các phép lạ nào? Phép lạ đầu tiên này khác với những phép lạ sau ở điểm nào? Đọc Mc 4,35 – 5,43.

2.  Đâu là những phép lạ khác Đức Giêsu làm trên thiên nhiên trong Phúc âm Mác-cô? Đọc Mc 6,30-44; 8,1-10; 6,45-52; 11,12-14, 20-21.

3.  Trong Phúc âm Mác-cô, có mấy cảnh Thầy Giêsu và môn đệ cùng ở trên thuyền? Đọc Mc 4,35-41; 6,45-52; 8,14-21. Trong những cảnh này, ta thấy các môn đệ là những người như thế nào?

4.  Chiếc thuyền chở Đức Giêsu là chiếc thuyền nào? Đọc Mc 3,9; 4,1.

5.  Đâu là nguyên nhân chính gây ra sự cố trong bài Phúc âm này? Có bao nhiêu từ gió trong bài này?

6.  Đọc Mc 4,38. Theo bạn, tại sao Đức Giêsu có thể ngủ được giữa cơn gió bão như thế?

7.  Bạn nghĩ gì về lời các môn đệ đánh thức Thầy Giêsu ở Mc 4,38? Lời này cho thấy họ thiếu điều gì?

8.  Trong Cựu Ước, ai là Đấng có quyền tối thượng trên thiên nhiên? Đọc Tv 89,10; 107,23-30.

9.  Trước phép lạ, các môn đệ coi Đức Giêsu là Thầy của mình (câu 38). Sau phép lạ này, họ nghĩ Đức Giêsu là ai? Họ đã đi từ nỗi sợ nào đến nỗi sợ nào? Đọc Mc 4,41.

 

CÂU HỎI SUY NIỆM:

Hãy nhớ lại một kinh nghiệm về sóng gió đã xảy ra trong đời bạn. Chúa đã dẹp yên sóng gió đó như thế nào?

PHẦN TRẢ LỜI

1. Phép lạ Đức Giêsu dẹp yên sóng gió là phép lạ đầu tiên của chuỗi phép lạ sau đó: Đức Giêsu chữa người bị quỷ ám ở Ghê-ra-sa (Mc 5,1-20), Ngài chữa người phụ nữ bị xuất huyết và hoàn sinh cô con gái ông Gia-ia (Mc 5, 21-43). Phép lạ dẹp yên sóng gió là phép lạ trên thiên nhiên, còn những phép lạ sau là phép lạ cho con người.

2. Trong Phúc âm Mác-cô Đức Giêsu còn làm những phép lạ khác trên thiên nhiên như hóa bánh ra nhiều hai lần (Mc 6,30-44 và 8,1-10), đi trên biển (Mc 6,45-52), làm cho cây vả chết khô (Mc 11,12-14.20-21).

3. Trong Phúc âm Mác-cô, Thầy Giêsu và các môn đệ cùng ở trên thuyền ba lần (Mc 4,35-41; 6,45-52; 8,14-21). Cả ba lần, các môn đệ đều ở trong tình trạng lo sợ: lo sợ vì sóng to gió lớn, vì tưởng Thầy là ma đi trên mặt nước, hay vì chuyện họ chỉ mang có một ổ bánh khi chèo thuyền qua biển hồ.

4. Chiếc thuyền chở Đức Giêsu rất có thể là chiếc thuyền được nói đến ở Mc 3,9; 4,1. Thuyền này của các môn đệ hay của ông Si-môn (Lc 5,3).

5. Nguyên nhân chính gây ra sự cố trong bài Phúc âm là gió, hay đúng hơn là những trận cuồng phong thường bất ngờ xảy ra ở hồ Galilê này. Khi có gió, thì có sóng, sóng làm thuyền ngập nước đến mức có thể chìm. Có 4 từ gió: Mc 4,37 (cuồng phong = gió lớn); Mc 4,39 (hai lần) và Mc 4,41.

6. Đức Giêsu vẫn ngủ say khi chiếc thuyền gặp gió to sóng lớn, có thể là vì Ngài quá mệt sau khi đã giảng dạy và chữa bệnh cho dân chúng.

7. Lời đánh thức của các môn đệ ở Mc 4,38 cho thấy đây là lời họ trách Thầy chẳng chịu lo gì khi thuyền đã đầy nước gần chìm. Lời này cũng cho thấy họ đang sợ cả thầy lẫn trò chết vì thuyền chìm. Qua lời này, ta thấy các môn đệ rất hoảng sợ và thiếu lòng tin, dù Thầy đang ở trong cùng con thuyền với họ.

8. Trong Cựu Ước, chỉ Thiên Chúa mới có quyền tối thượng trên thiên nhiên. “Chính Ngài chế ngự trùng dương ngạo nghễ, dẹp yên bao sóng cả sóng cồn” (Tv 89,10). Chỉ Chúa mới có thể “đổi phong ba thành gió thoảng nhẹ nhàng, sóng đang gầm, bỗng đâu im tiếng” (Tv 107,29).

9. Sau phép lạ, khi thấy Thầy Giêsu có thể ra lệnh cho sóng gió và biển phải lặng yên, các môn đệ đặt câu hỏi về vị Thầy của mình: “Người này là ai?” (Mc 4, 41). Họ đã đi từ nỗi sợ chết vì chìm thuyền, sang nỗi sợ hãi kinh hoàng vì việc Thầy đã làm trước mắt họ.

Bài cùng chuyên mục:

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa nhật 6 Phục sinh năm C (18/05/2022 05:55:16 - Xem: 49)

Bài suy gẫm của chúng ta trong Chúa nhật này hướng sự chú ý của chúng ta đến biến cố thăng thiên của Chúa Giêsu đang ở phía trước.

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 6 Phục sinh năm C (16/05/2022 06:00:22 - Xem: 109)

Những điều nào Đức Giêsu nói ở Ga 14,26-29 khi Ngài sắp về với Cha, nay đã được ứng nghiệm ở Ga 20,11-29?

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa nhật 5 Phục sinh năm C (11/05/2022 10:32:44 - Xem: 271)

Các bài đọc hôm nay nói về sự mới mẻ: Giêrusalem mới, trời mới đất mới, và điều răn mới. Chúng ta cũng được mời gọi đổi mới đời sống, có nghĩa là thay đổi hoàn toàn cái nhìn

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 5 Phục sinh năm C (09/05/2022 05:44:23 - Xem: 339)

Kitô hữu là những người yêu thương nhau, phục vụ nhau, dám chết cho nhau như những người bạn, và hiệp nhất với nhau. Người Công giáo chúng ta sống như thế nào để tôn vinh Chúa trên quê hương Việt Nam?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật 4 Phục sinh năm C (04/05/2022 06:31:32 - Xem: 400)

Hôm nay là Chúa nhật Chúa Chiên Lành. Được gọi như thế bởi vì truyền thống phụng vụ mỗi Chúa nhật 4 Phục Sinh đều cho chúng ta đọc bài Tin Mừng của Gioan chương 10 nói về vị Mục Tử Nhân Lành.

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 4 Phục sinh năm C (02/05/2022 08:10:06 - Xem: 435)

Chúa nhật thứ tư Phục Sinh được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, dành để cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa nhật 3 Phục sinh năm C (27/04/2022 05:54:04 - Xem: 577)

Hôm nay chúng ta tập trung vào những thức cách khác nhau mà chứng tá của cộng đoàn đức tin thể hiện trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh.

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 3 Phục sinh năm C (25/04/2022 09:33:44 - Xem: 530)

Qua bài Tin Mừng này, bạn học được gì nơi cách cư xử của Chúa Giêsu Phục Sinh với các môn đệ, đặc biệt với Phêrô, người đã chối Chúa?

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa nhật 2 Phục sinh năm C (19/04/2022 14:58:12 - Xem: 522)

Chúa Phục Sinh hứa ban nhiều ơn lành cho những ai có lòng sùng kính và tín thác vào Người, và Giáo hội cũng ban ơn toàn xá cho những ai kính Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 2 Phục sinh năm C (18/04/2022 09:29:23 - Xem: 454)

Bạn nghĩ gì về cách cư xử của Chúa Phục sinh với các môn đệ? Bạn nghĩ gì về việc Chúa Giêsu chiều ông Tôma cứng cỏi? Tại sao Ngài chiều ông?

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7