Suy niệm tin mừng chúa nhật

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 30 THƯỜNG NIÊN

  • In trang này
  • Lượt xem: 571
  • Ngày đăng: 18/10/2021 09:05:40

DẪN VÀO THÁNH  LỄ

Anh chị em thân mến

Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện anh mù Bartimê kêu xin Đức Giêsu "Lạy Thầy, xin cho con được thấy". Và Đức Giêsu đã cứu chữa anh. Chúng ta cũng có thể dùng lời của Bartimê để cầu xin với Chúa, bởi vì chúng ta cũng mù loà về rất nhiều điều.

 

GỢI Ý SÁM HỐI

- Chúng ta mù lòa không thấy những bằng chứng của tình thương Chúa rất nhiều chung quanh chúng ta và trong cuộc đời chúng ta.

- Chúng ta mù lòa không thấy những cảnh khổ của anh chị em chúng ta.

- Chúng ta mù lòa không thấy lỗi lầm khuyết điểm của chúng ta.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban cho nhân loại Con Một là Đức Giêsu, chính Người là ánh sáng, là Đấng chữa lành cho con người. Tin tưởng vào quyền năng của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Hội Thánh có sứ mạng giới thiệu Đức Kitô cho mọi dân nước. Xin cho Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám mục, và Linh mục, luôn chu toàn sứ mạng cao quý Chúa đã ủy thác cho các ngài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”Xin cho những người đang bị mù lòa thể lý, nhất là mù lòa tâm hồn, tìm được ánh sáng và niềm vui của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. “Đức tin của anh đã cữu chữa anh”. Xin cho những gia đình khô khan nguội lạnh, được vững lòng tín thác, cậy trông vào lòng thương xót của Chúa, và biết chạy đến với bí tích Hòa Giải, để tâm hồn họ được chữa lành và bình an. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. “Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và bước đi trên con đường Người đi”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn được ánh sáng niềm tin và tình yêu của Chúa chiếu tỏa, để chúng ta thấy và bước đi trong đường lối của Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng…….. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin dẫn chúng con bước đi trong ánh sáng của Chúa, để chúng con được hưởng ơn cứu độ Chúa hứa ban. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO – NĂM B

Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật “Khánh Nhật Truyền Giáo”. Chúng ta hiệp nhau cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Hội Thánh.

Hội Thánh được Chúa Giêsu sáng lập, để tiếp nối sứ mạng rao giảng Tin Mừng cứu rỗi cho muôn dân. Là thành phần của Hội Thánh, mỗi Kitô hữu đều có bổn phận làm tông đồ rao giảng đạo Chúa, vì chúng ta đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội làm con cái Chúa, đã lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức làm chứng nhân của Chúa.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh nhiệt thành rao giảng đạo Chúa, để mọi người nhìn biết và thờ phượng Chúa với chúng ta.

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Truyền giáo là sứ mạng của Hội Thánh và của mỗi Kitô hữu. Hiệp cùng Hội Thánh trong ngày cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, chúng ta dâng lời nguyện xin:

 

1/ “Tôi từng biết anh em được Chúa tuyển chọn”. Xin cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám mục, các Linh mục, các nhà truyền giáo, luôn cảm nhận được sự đồng hành của Chúa, để mạnh dạn loan báo Tin Mừng, dù có gặp những chống đối và thử thách. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ “Ta là Chúa và chẳng còn Chúa nào khác”. Xin cho những ai chưa nhận biết Chúa, được Chúa soi trí mở lòng để nhận ra và hết lòng phụng sự Người là Thiên Chúa Duy Nhất và Chân Thật. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

3/ “Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân”. Xin cho ngày càng có nhiều người, được Chúa Thánh Thần thúc bách, ý thức và nhiệt thành loan báo Tin Mừng cứu độ cho những người chưa biết Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

4/ “Tôi hằng nhớ đến đức tin, đức cậy và đức mến của anh em”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, nhờ biết siêng năng cầu nguyện, luôn được vững mạnh trong đức tin, đức cậy, và đức mến, hầu trở nên sứ giả Tin Mừng của Chúa cho mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng ...... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa đến trần gian để loan báo Tin Mừng cứu độ, và mời gọi chúng con tiếp tục sứ mạng của Người. Xin cho chúng con biết hăng say thi hành sứ mạng đó với lòng tin tưởng và phó thác. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7