Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 25 TN NĂM C

  • In trang này
  • Lượt xem: 644
  • Ngày đăng: 12/09/2022 07:30:00

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến

Trong thời đại kinh tế thị trường và văn minh hưởng thụ ngày nay, tiền bạc là một cám dỗ rất lớn, tiền bạc có thể làm cho người ta quên mất tình nghĩa với anh em và xa rời tình yêu Thiên Chúa.

Trong Thánh lễ này, chúng ta hãy nghe lời Chúa dạy chúng ta biết sử dụng tiền bạc như thế nào để nó luôn là đầy tớ phục vụ mình, chứ không bao giờ là ông chủ bắt ta nô lệ nó.

 

GỢI Ý SÁM HỐI

- Chúng con quá mải mê kiếm tiền đến nỗi nhiều khi lơ là bổn phận đối với Chúa.

- Chúng con quá coi trọng tiền bạc đến nỗi nhiều lần lỗi công bình và bác ái.

- Chúng con chưa yêu mến Chúa trên hết mọi sự.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Anh chị em thân mến,  

Thiên Chúa ban cho con người của cải và tài năng như phương tiện để đạt tới Nước Trời. Với ước mong trở thành những người biết quản lý và sử dụng ân huệ Chúa ban cách xứng đáng, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:

1/ “Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn”. Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh luôn trung tín với lời cam kết và sứ vụ Chúa trao phó, hầu dẫn đưa nhiều người đến với nguồn mạch ơn cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ “Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được”Xin cho các Kitô hữu luôn trung thành tôn thờ Thiên Chúa, và biết sử dụng của cải vật chất cách khôn ngoan theo đức ái Kitô giáo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

3/ “Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý”Xin cho các Giáo lý viên luôn trung thành với Lời Chúa và  giáo huấn của Giáo Hội, để hướng dẫn người khác tiến bước trên đường chân lý mà đạt tới sự sống đời đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

4/ “Chúng tôi sẽ lấy tiền mua người nghèo, lấy đôi dép đổi lấy người túng thiếu”Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn nhạy bén trước những nhu cầu của người khác, và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần, để họ có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng....... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khôn ngoan sử dụng những ơn lành Chúa ban như là phương tiện để phục vụ; nhờ đó, chúng con có được chính Chúa là phần gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7