Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 24 TN NĂM C

  • In trang này
  • Lượt xem: 806
  • Ngày đăng: 05/09/2022 07:36:12

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến

Chúng ta rất hạnh phúc vì có một Thiên Chúa rất nhân từ, Ngài sẵn sàng tha thứ cho những kẻ tội lỗi biết sám hối. "Nếu Chúa chấp tội thì ai nào đứng vững được !"

Thánh lễ là một bằng chứng biểu lộ lòng nhân từ của Chúa : mặc dù chúng ta nhiều tội lỗi, nhưng Chúa vẫn mở rộng cửa đón chúng ta vào nhà Ngài và cho chúng ta cùng ăn đồng bàn với Ngài.

Chúng ta hãy bắt đầu Thánh lễ bằng cách nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình và xin Chúa tha thứ.

 

GỢI Ý SÁM HỐI

* Dùng công thức sám hối trong sách lễ Rôma trang 567.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót, luôn chờ đợi và sẵn sàng tha thứ cho người tội lỗi biết thật lòng ăn năn trở về. Tin tưởng vào tình thương tha thứ của Thiên Chúa, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

 

1/ “Đức Kitô đến thế gian để cứu độ những người tội lỗi”. Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh được đầy tràn ơn Thánh Thần, để các ngài nhiệt tâm rao giảng Lời Chúa, sốt sắng cử hành các bí tích, để nhiều người được hưởng ơn cứu độ của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ “Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha”Xin cho các Kitô hữu luôn ý thức thân phận tội lỗi của mình, biết thành tâm sám hối, và can đảm đến với Chúa qua bí tích Giải Tội, để được giao hoà với Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

3/ “Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi”Xin cho những anh chị em đang xa rời Chúa và lìa bỏ cộng đoàn, được ơn nhận biết Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, luôn ban ơn lành cho tất cả những ai tin cậy vào Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

4/ “Hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc”Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết chia vui sẻ buồn với nhau trong mọi biến cố đời thường, để xây dựng cộng đoàn trở thành gia đình của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng....... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Chủ tế: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con là kẻ tội lỗi và ban ơn nâng đỡ, giúp chúng con biết noi gương Con Chúa, để luôn sống yêu thương tha thứ đối với hết mọi người, và cùng nhau thờ phượng Chúa cho phải đạo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7