Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 22 TN NĂM C

  • In trang này
  • Lượt xem: 900
  • Ngày đăng: 22/08/2022 05:37:01

Dẫn vào Thánh lễ

Anh chị em thân mến

Ba khuynh hướng xấu lớn nhất của con người là “danh, lợi và thú”. Lời Chúa hôm nay sẽ dạy chúng ta về khuynh hướng hám danh, nói cách khác là tính kiêu căng.

Chúng ta hãy chăm chú nghe Lời Chúa dạy bảo và hãy ngoan ngoãn sống theo giáo huấn của Chúa.

 

Gợi ý sám hối

– Chúng ta đều mang tính kiêu căng, mỗi người thể hiện một cách.

– Vì ham danh vọng, chúng ta đã làm nhiều điều đáng trách

– Chúng ta đối xử đặc biệt tốt đối với những người có địa vị, và khinh miệt những kẻ thấp hèn.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa Cha đã sai Con Một của Người đến trần gian nêu gương sống khiêm nhường phục vụ, và mời gọi chúng ta noi theo để được hưởng hạnh phúc Nước Trời. Tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta cùng tha thiết cầu xin:

1/ “Con hãy thi hành công việc con cách hiền hòa”Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh luôn biết phục vụ cách khiêm tốn và hiền hòa, để làm đẹp lòng Chúa và thúc đẩy nhiều người mến Chúa hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ “Càng làm lớn, con càng phải tự hạ mình trong mọi sự”Xin cho tất cả những ai đang giữ vai trò lãnh đạo trong xã hội, luôn khiêm tốn chân thành với mọi người, không lạm dụng quyền lực, và biết đặt lợi ích chung lên trên quyền lợi riêng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

3/ “Ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”Xin cho các thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ và các Tông đồ giáo dân, được lòng mến Chúa, để nhiệt thành phục vụ cộng đoàn với tâm hồn khiêm tốn, vâng phục và hiệp thông. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

4/ “Khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù”Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết quan tâm chia sẻ những gì mình có cho người nghèo khó, để cộng đoàn ngày thêm hạnh phúc và mọi người được hân hoan phụng thờ Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng....... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Chủ tế: Lạy Chúa, xin đoái thương chúc lành cho những ý nguyện của chúng con, và giúp chúng con luôn biết sống khiêm nhường, bác ái, và phục theo gương Đức Giêsu Kitô, Con Một Chúa, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7