Văn hóa - Lẽ sống

Tháng 5: Dâng hoa cho Đức Mẹ Maria (01/05/2021 05:47:58 - Xem: 2,138)

Tặng hoa, hoặc dâng hoa cho một ai đó là thể hiện tình yêu, lòng tôn kính và trân trọng của người trao dâng. Hoa luôn là biểu tượng, ngôn ngữ sống động để nối kết tương giao.

Chúng ta cần sự khôn ngoan nào? (27/04/2021 00:00:00 - Xem: 1,969)

Chuyên mục của nhà tâm lý và phân tâm Jacques Arènes trả lời độc giả trên tuần báo La Vie về các câu hỏi thuộc lãnh vực thiêng liêng hay hiện sinh.

Loại bỏ căng thẳng trong cộng đồng (20/04/2021 23:12:37 - Xem: 1,192)

Những gì chúng ta không biến đổi thì chúng ta sẽ truyền đi. Đây là chân lý thâm sâu về cách chúng ta phải làm để loại bỏ căng thẳng trong gia đình, cộng đồng, giáo hội và xã hội.

Câu chuyện hai môn đệ làng Emmau và Đức Giêsu Kitô Phục Sinh (20/04/2021 23:12:03 - Xem: 1,394)

Ki-tô hữu mọi thời mọi nơi luôn được mời gọi để khám phá sự hiện diện mầu nhiệm của Đức Ki-tô phục sinh.

Câu chuyện về Quả Trứng Phục Sinh (20/04/2021 23:11:33 - Xem: 1,103)

Bạn đã nhận được Quả Trứng Phục Sinh của cuộc đời là những điều tốt lành tuyệt vời từ ai đó, thì bạn cũng hãy trao tặng cho những người đang cần tới.

Cùng Đức Kitô Phục sinh bước vào thế giới (20/04/2021 23:10:48 - Xem: 1,360)

Bước đi với Đức Ki tô Phục sinh, chúng ta cũng hãy là những ngọn lửa mang ánh sáng Phục sinh bình an của Thiên Chúa đến với mọi người.

Yêu cuộc đời của mình là lành mạnh (20/04/2021 23:09:29 - Xem: 1,237)

Nếu bạn lành mạnh về mặt tâm linh, thì đừng ngạc nhiên nếu bạn như Chúa Giêsu, đổ mồ hôi máu khi đối diện cái chết dưới bất kỳ hình thức nào, nhất là khi bạn yêu cuộc đời này.


Tổng số: 47
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7