Suy tư - Cảm nghiệm

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật Chúa TT hiện xuống (17/05/2021 15:32:52 - Xem: 1,968)

kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân dễ nhớ, dễ hiểu và làm cho bài giảng thêm hấp dẫn.

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật CTT hiện xuống (16/05/2021 13:52:07 - Xem: 1,977)

Mỗi người chúng ta được Chúa sai đi trong chính hoàn cảnh và bậc sống của mình. Hãy ý thức sứ mạng cao cả của mình và thể hiện với tất cả sự nhiệt tình vì lòng yêu mến Chúa và tha nhân.

Đức Giêsu lên trời là lên chỗ nào? (13/05/2021 07:46:43 - Xem: 2,243)

Nếu hiểu theo nghĩa đen, thì đúng là Nước Trời hoặc quê trời là một xứ sở, một vùng trời nào đó mà Thiên Chúa đang ngự trị.

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật Chúa lên trời (12/05/2021 00:00:00 - Xem: 2,054)

Chúa lên trời không có nghĩa là Chúa xa cách chúng ta, mà trái lại, Chúa càng ở gần chúng ta hơn. Khi xưa Ngài hiện diện hữu hình nên hạn chế mình vào một vài nơi chốn, chỉ ở gần bên với một số người.

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật Chúa lên trời (11/05/2021 14:47:55 - Xem: 2,529)

kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân dễ nhớ, dễ hiểu và làm cho bài giảng thêm hấp dẫn.

Vòng tròn tình yêu (07/05/2021 08:42:52 - Xem: 1,598)

Chính tình yêu mà các môn đệ trao cho nhau cũng sẽ biểu lộ cho mọi người thấy tình yêu của Thiên Chúa, được cụ thể nơi con người Chúa Giêsu, những lời Ngài nói, những việc Ngài làm, và nhất là những gì Ngài để lại cho thế gian: vòng tròn tình yêu!

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 6 Phục sinh Năm B (06/05/2021 14:00:41 - Xem: 1,896)

kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân dễ nhớ, dễ hiểu và làm cho bài giảng thêm hấp dẫn.

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 6 Phục sinh B (06/05/2021 09:07:10 - Xem: 1,074)

Thế giới ngày nay khao khát một tình yêu đích thực. Kitô hữu phải là nhân chứng của tình yêu ấy. Chúng ta không có dịp để chết cho người khác như cha Kônbê, nhưng ta luôn có nhiều dịp để sống cho anh em.

Ở trong và sinh nhiều hoa trái (30/04/2021 08:56:16 - Xem: 1,425)

Việc ở lại trong tình yêu là nói đến tương quan hai chiều, cho và nhận, biến đổi và được biến đổi. Đó chính là ở lại trong nhau và thuộc về nhau, là việc nên một và được biến đổi trong nhau.

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 5 Phục sinh Năm B (30/04/2021 00:00:00 - Xem: 1,832)

kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân dễ nhớ, dễ hiểu và làm cho bài giảng thêm hấp dẫn.

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 5 Phục sinh B (28/04/2021 08:47:28 - Xem: 2,000)

Ở lại trong Chúa không phải là lối nói văn chương, nhưng là một thực tại của hai trái tim hòa nhịp trong yêu thương và tự hiến cho nhau.

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 4 Phục sinh Năm B (22/04/2021 10:02:10 - Xem: 1,778)

Việc cầu nguyện cho ơn thiên triệu mời gọi tất cả mọi thành phần của Giáo hội nhìn lại đời sống mình, để khám phá ra những bóng tối đang che mờ ánh sáng,

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 4 Phục sinh Năm B (22/04/2021 09:27:12 - Xem: 1,837)

kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân dễ nhớ, dễ hiểu và làm cho bài giảng thêm hấp dẫn.

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 3 Phục sinh năm B (20/04/2021 23:21:52 - Xem: 986)

Kính thưa quý cha, Một số cha có ngỏ lời muốn sưu tầm những tích truyện, những giai thoại, những ngụ ngôn...để đưa vào bài giảng cho giáo dân dễ nhớ, dễ hiểu, và làm cho bài giảng thêm hấp dẫn.

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 3 Phục sinh B (20/04/2021 23:21:14 - Xem: 1,308)

Không đặt niềm tin vào Đức Kitô, Đấng đang sống với ta, trong ta, thì ta vẫn sống trong cô đơn, lạc loài, buồn thảm, và cuộc đời là sự trống rỗng mênh mông.

Suy niệm Chúa nhật 3 Phục sinh năm B (20/04/2021 23:20:46 - Xem: 1,352)

Gợi ý từ Bài Tin Mừng: Hãy biết rằng mọi chuyện đều có liên hệ và phụ thuộc vào nhau. Hãy tìm hiểu tầm quan trọng của sự liên quan giữa ThiênÝ và Cuộc Đời của mỗi chúng ta để thực hiện.

Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 2 Phục sinh năm B (20/03/2021 23:20:24 - Xem: 1,094)

Kính thưa quý cha, Một số cha có ngỏ lời muốn sưu tầm những tích truyện, những giai thoại, những ngụ ngôn...để đưa vào bài giảng cho giáo dân dễ nhớ, dễ hiểu, và làm cho bài giảng thêm hấp dẫn.

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 2 Phục sinh năm B (20/03/2021 23:18:10 - Xem: 1,096)

Để làm chứng cho Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng ta cũng không cần phải nổi bật cái gì hết, mà chỉ cần nổi bật lòng thương xót của Chúa. Thương xót nói theo thánh Phaolô là: đón nhận tất cả, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.


Tổng số: 78
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7