Suy niệm tin mừng chúa nhật

SCĐ CHÚA NHẬT CHÚA TT HIỆN XUỐNG (17/05/2021 07:59:14 - Xem: 1,225)

CHÚA THÁNH THẦN LÀ NGUYÊN LÝ HỢP NHẤT

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật CTT hiện xuống năm B (16/05/2021 10:32:16 - Xem: 1,707)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI NĂM B (16/05/2021 00:00:00 - Xem: 1,614)

HIỆN DIỆN MỚI

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT CHÚA LÊN TRỜI (15/05/2021 22:43:56 - Xem: 1,822)

HIỆN DIỆN MỚI

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN CHÚA LÊN TRỜI (15/05/2021 08:57:38 - Xem: 1,715)

GIAI ĐOẠN MỚI

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT CHÚA LÊN TRỜI NĂM B (15/05/2021 08:53:28 - Xem: 1,450)

NGƯỜI TRẺ RAO TRUYỀN CHÂN LÝ

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN NĂM B (12/05/2021 07:56:50 - Xem: 39)

GIÚP NGƯỜI TRẺ TĂNG TRƯỞNG ĐỨC TIN

SCĐ CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI (10/05/2021 08:55:41 - Xem: 1,328)

GIAI ĐOẠN MỚI

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM B (09/05/2021 15:44:22 - Xem: 1,920)

HÃY YÊU THƯƠNG

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật Chúa Giêsu lên trời năm B (09/05/2021 10:30:53 - Xem: 1,467)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM B (08/05/2021 22:48:09 - Xem: 1,845)

HÃY YÊU THƯƠNG NHAU

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM B (08/05/2021 08:41:52 - Xem: 1,582)

GIÚP NGƯỜI TRẺ ĐƯỢC CHÚA CHỮA LÀNH

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 6 PHỤC SINH NĂM B (08/05/2021 08:39:21 - Xem: 1,036)

YÊU THƯƠNG

SCĐ CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM B (03/05/2021 08:38:10 - Xem: 1,338)

YÊU THƯƠNG

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH NĂM B (02/05/2021 15:42:17 - Xem: 2,429)

GẮN KẾT

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 6 Phục sinh năm B (02/05/2021 10:29:29 - Xem: 1,601)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH NĂM B (02/05/2021 05:47:10 - Xem: 2,356)

SINH HOA TRÁI

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH NĂM B (01/05/2021 09:44:20 - Xem: 2,179)

GIÚP NGƯỜI TRẺ VƯỢT THẮNG ĐAU KHỔ

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 5 PHỤC SINH NĂM B (01/05/2021 09:41:31 - Xem: 1,296)

TÌNH YÊU PHẢI SINH HOA TRÁI

SCĐ CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH NĂM B (26/04/2021 00:00:00 - Xem: 1,471)

TÌNH YÊU PHẢI SINH HOA TRÁI


Tổng số: 167
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7