Suy niệm tin mừng chúa nhật

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 18 thường niên năm B (25/07/2021 06:26:01 - Xem: 1,263)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 17 TN NĂM B (25/07/2021 06:19:58 - Xem: 1,234)

CHÚA CHĂN NUÔI TÔI

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT 17 TN NĂM B (24/07/2021 14:44:39 - Xem: 887)

TẤM LÒNG CỦA CHÚA

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM B (24/07/2021 08:36:23 - Xem: 1,079)

GIÚP NGƯỜI TRẺ SỐNG QUẢNG ĐẠI

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 17 THƯỜNG NIÊN (24/07/2021 08:34:46 - Xem: 891)

CHÚA NUÔI DƯỠNG DÂN NGÀI

SCĐ CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM B (19/07/2021 08:32:59 - Xem: 834)

CHÚA NUÔI DƯỠNG DÂN NGÀI

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 16 TN NĂM B (18/07/2021 09:40:28 - Xem: 1,260)

CHẠNH LÒNG THƯƠNG

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 17 thường niên năm B (18/07/2021 06:18:15 - Xem: 988)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT 16 TN NĂM B (17/07/2021 14:30:47 - Xem: 750)

THIÊN CHÚA QUAN TÂM CHÚNG TA

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 16 THƯỜNG NIÊN (17/07/2021 12:25:57 - Xem: 845)

THIÊN CHÚA CHĂM SÓC ĐOÀN CHIÊN NGÀI

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN NĂM B (17/07/2021 08:28:59 - Xem: 639)

GIÚP NGƯỜI TRẺ BIẾT CHẠNH LÒNG THƯƠNG

SCĐ CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN NĂM B (12/07/2021 08:24:10 - Xem: 809)

THIÊN CHÚA CHĂM SÓC ĐOÀN CHIÊN NGÀI

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 15 TN NĂM B (11/07/2021 09:45:48 - Xem: 1,278)

BÀI SAI

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 16 thường niên năm B (11/07/2021 05:18:35 - Xem: 999)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT 15 TN NĂM B (10/07/2021 14:08:32 - Xem: 1,077)

SIÊU THOÁT

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 15 THƯỜNG NIÊN (10/07/2021 08:59:25 - Xem: 941)

SỨ MẠNG LÀM NGÔN SỨ

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM B (10/07/2021 08:57:47 - Xem: 891)

GIÚP NGƯỜI TRẺ SỐNG SỨ MẠNG TÔNG ĐỒ

SCĐ CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM B (05/07/2021 08:39:53 - Xem: 855)

CHÚA SAI CHÚNG TA ĐI

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 15 thường niên năm B (04/07/2021 10:23:34 - Xem: 1,289)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 14 TN NĂM B (04/07/2021 08:50:02 - Xem: 1,242)

VAI TRÒ NGÔN SỨ


Tổng số: 167
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7