Lời chúa

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật CTT hiện xuống năm B (16/05/2021 10:32:16 - Xem: 1,707)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI NĂM B (16/05/2021 00:00:00 - Xem: 1,614)

HIỆN DIỆN MỚI

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT CHÚA LÊN TRỜI (15/05/2021 22:43:56 - Xem: 1,822)

HIỆN DIỆN MỚI

+ Chúa Nhật 16/05/2021 – CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN năm B. Lễ Trọng. Lễ HỌ. (15/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,262)

CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN năm B.

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN CHÚA LÊN TRỜI (15/05/2021 08:57:38 - Xem: 1,715)

GIAI ĐOẠN MỚI

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT CHÚA LÊN TRỜI NĂM B (15/05/2021 08:53:28 - Xem: 1,450)

NGƯỜI TRẺ RAO TRUYỀN CHÂN LÝ

Thứ Bảy 15/05/2021 – Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh. – Đứng về phía Chúa. (14/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,163)

Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Sáu 14/05/2021 – THÁNH MATTHIA, Tông Đồ. Lễ kính. – Ðược sai đi. (13/05/2021 11:00:00 - Xem: 6,141)

Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh

Thứ năm 13/05/2021 – Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh. – Nỗi buồn sẽ thành niềm vui. (12/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,230)

Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh.

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN NĂM B (12/05/2021 07:56:50 - Xem: 39)

GIÚP NGƯỜI TRẺ TĂNG TRƯỞNG ĐỨC TIN

Thứ tư 12/05/2021 – Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh. – Cảm nghiệm sự hiện diện của Đấng Phục sinh. (11/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,624)

Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Ba 11/05/2021 – Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh. – Hoạt động của Thánh Thần. (10/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,497)

Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh.

SCĐ CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI (10/05/2021 08:55:41 - Xem: 1,328)

GIAI ĐOẠN MỚI

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM B (09/05/2021 15:44:22 - Xem: 1,920)

HÃY YÊU THƯƠNG

Thứ Hai 10/05/2021 – Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh. – Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. (09/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,049)

Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh.

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật Chúa Giêsu lên trời năm B (09/05/2021 10:30:53 - Xem: 1,467)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM B (08/05/2021 22:48:09 - Xem: 1,844)

HÃY YÊU THƯƠNG NHAU

+ Chúa Nhật 09/05/2021 – CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH năm B. – Tình yêu cao cả. (08/05/2021 11:00:00 - Xem: 5,076)

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH năm B.

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM B (08/05/2021 08:41:52 - Xem: 1,582)

GIÚP NGƯỜI TRẺ ĐƯỢC CHÚA CHỮA LÀNH

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 6 PHỤC SINH NĂM B (08/05/2021 08:39:21 - Xem: 1,036)

YÊU THƯƠNG


Tổng số: 357
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7