Lời chúa mỗi ngày

Thứ Hai 24/01/2022 – Thứ Hai tuần 3 thường niên. – Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.– Ngoan cố, tội phạm đến Chúa Thánh Thần. (23/01/2022 08:00:00 - Xem: 5,257)

Thứ Hai tuần 3 thường niên.

+ Chúa Nhật 23/01/2022 – CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN Năm C. – Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. (22/01/2022 08:00:00 - Xem: 5,757)

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN Năm C.

Thứ Bảy 22/01/2022 – Thứ Bảy tuần 2 thường niên. – Thân nhân của Chúa!!!. (21/01/2022 08:00:00 - Xem: 5,087)

Thứ Bảy tuần 2 thường niên.

Thứ Sáu 21/01/2022 – Thứ Sáu tuần 2 thường niên. – Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. – Chúa gọi Nhóm Mười Hai. (20/01/2022 08:00:00 - Xem: 5,516)

Thứ Sáu tuần 2 thường niên.

Thứ Năm 20/01/2022 – Thứ Năm tuần 2 thường niên. – Chúa Giêsu là ai?. (19/01/2022 08:00:00 - Xem: 5,547)

Thứ Năm tuần 2 thường niên.

Thứ Tư 19/01/2022 – Thứ Tư tuần 2 thường niên. – Cần làm việc lành. (18/01/2022 08:00:00 - Xem: 5,346)

Thứ Tư tuần 2 thường niên.

Thứ Ba 18/01/2022 – Thứ Ba tuần 2 thường niên. Tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu.– Cốt lõi của Lề Luật. (17/01/2022 08:00:00 - Xem: 6,252)

Thứ Ba tuần 2 thường niên.

Thứ Hai 17/01/2022 – Thứ Hai tuần 2 thường niên. – Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. – Rượu mới trong bầu da mới. (16/01/2022 08:00:00 - Xem: 5,774)

Thứ Hai tuần 2 thường niên.

+ Chúa Nhật 16/01/2022 – CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN Năm C. – Hóa nước thành rượu ở Cana. (15/01/2022 08:00:00 - Xem: 5,634)

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN Năm C.

Thứ Bảy 15/01/2022 – Thứ Bảy tuần 1 thường niên. – Thày thuốc cho người đau yếu. (14/01/2022 08:00:00 - Xem: 4,951)

Thứ Bảy tuần 1 thường niên.

Thứ Sáu 14/01/2022 – Thứ Sáu tuần 1 thường niên. – Bệnh tật tâm hồn và bệnh tật thể xác. (13/01/2022 08:00:00 - Xem: 5,707)

Thứ Sáu tuần 1 thường niên.

Thứ Năm 13/01/2022 – Thứ Năm tuần 1 thường niên. – Chữa người phong cùi. (12/01/2022 08:00:00 - Xem: 5,873)

13/01 – Thứ Năm tuần 1 thường niên.

Thứ Tư 12/01/2022 – Thứ Tư tuần 1 thường niên. – Tiếp tục rao giảng. (11/01/2022 08:00:00 - Xem: 5,916)

Thứ Tư tuần 1 thường niên.

Thứ Ba 11/01/2022 – Thứ Ba tuần 1 thường niên. – Công việc của Chúa Giêsu. (10/01/2022 08:00:00 - Xem: 6,371)

Thứ Ba tuần 1 thường niên.

Thứ Hai 10/01/2022 – Thứ Hai tuần 1 thường niên. – Sám hối và tin yêu. (09/01/2022 08:00:00 - Xem: 6,407)

Thứ Hai tuần 1 thường niên.

+ Chúa Nhật 09/01/2022 – CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA năm C. – Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha. (08/01/2022 08:00:00 - Xem: 6,072)

CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA năm C.

Thứ Bảy 08/01/2022 – Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh. – Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.  (07/01/2022 08:00:00 - Xem: 5,811)

Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh.

Thứ Sáu 07/01/2022 – Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh. – Chữa một người phung cùi.  (06/01/2022 08:00:00 - Xem: 6,483)

Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh.

Thứ Năm 06/01/2022 – Thứ Năm sau lễ Hiển Linh. – Quê hương Nazaret.  (05/01/2022 08:00:00 - Xem: 5,733)

Thứ Năm sau lễ Hiển Linh.

Thứ Tư 05/01/2022 – Thứ Tư sau lễ Hiển Linh. – Chúa Giêsu đi trên mặt biển.  (04/01/2022 08:00:00 - Xem: 6,272)

Thứ Tư sau lễ Hiển Linh.


Tổng số: 444
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7