Lời chúa mỗi ngày

+ Chúa Nhật 13/02/2022 – CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN Năm C. – Phúc thay – Khốn thay, !!! (12/02/2022 08:00:00 - Xem: 5,673)

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN Năm C.

Thứ Bảy 12/02/2022 – Thứ Bảy tuần 5 thường niên. – Phép lạ Bánh hóa nhiều lần 2. (11/02/2022 08:00:00 - Xem: 4,995)

Thứ Bảy tuần 5 thường niên.

Thứ Sáu 11/02/2022 – Thứ Sáu tuần 5 thường niên. – Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày Quốc Tế các bệnh nhân. – Chúa Giêsu và người điếc. (10/02/2022 08:00:00 - Xem: 5,562)

Thứ Sáu tuần 5 thường niên.

Thứ Năm 10/02/2022 – Thứ Năm tuần 5 thường niên. – Thánh Côláttica, trinh nữ. Lễ nhớ. – Chúa Giêsu và bà mẹ ngoại giáo. (09/02/2022 08:00:00 - Xem: 5,120)

Thánh Côláttica, trinh nữ. Lễ nhớ.

Thứ Tư 09/02/2022 – Thứ Tư tuần 5 thường niên. – Tinh sạch tinh thần. (08/02/2022 08:00:00 - Xem: 5,447)

Thứ Tư tuần 5 thường niên.

Thứ Ba 08/02/2022 – Thứ Ba tuần 5 thường niên. – Điều chính yếu của Tin Mừng. (07/02/2022 08:00:00 - Xem: 5,297)

Thứ Ba tuần 5 thường niên.

Thứ Hai 07/02/2022 – Thứ Hai tuần 5 thường niên. – Chúa Giêsu hoạt động. (06/02/2022 08:00:00 - Xem: 5,386)

Thứ Hai tuần 5 thường niên.

+ Chúa Nhật 06/02/2022 – CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN Năm C. – Kẻ chinh phục con người. (05/02/2022 08:00:00 - Xem: 5,555)

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN Năm C.

Thứ Bảy 05/02/2022 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 4 thường niên. – Thánh Agata, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. – Dung mạo yêu thương của Chúa Giêsu. (04/02/2022 08:00:00 - Xem: 4,817)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 4 thường niên.

Thứ Sáu 04/02/2022 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 4 thường niên. – Gioan Tẩy giả bị trảm quyết. (03/02/2022 08:00:00 - Xem: 5,111)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 4 thường niên.

Thứ Năm 03/02/2022 – MỒNG BA TẾT NHÂM DẦN. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM. – Chúa Cha hằng làm việc luôn. (02/02/2022 08:00:00 - Xem: 5,051)

MỒNG BA TẾT NHÂM DẦN. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM.

Thứ Tư 02/02/2022 – DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (Lễ nến). Lễ kính. – Dâng con trẻ.--MỒNG HAI TẾT NHÂM DẦN. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ. (01/02/2022 08:00:00 - Xem: 5,130)

MỒNG HAI TẾT NHÂM DẦN. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.

Thứ Ba 01/02/2022 – Tin nơi Chúa Giêsu. -- MỒNG MỘT TẾT NHÂM DẦN. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI (31/01/2022 08:00:00 - Xem: 5,330)

MỒNG MỘT TẾT NHÂM DẦN. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

Thứ Hai 31/01/2022 – Thứ Hai tuần 4 thường niên. – Thánh Gioan Boscô, linh mục. Lễ nhớ – Người bị quỷ ám và đàn heo. (30/01/2022 08:00:00 - Xem: 5,038)

Thánh Gioan Boscô, linh mục. Lễ nhớ

+ Chúa Nhật 30/01/2022 – CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN Năm C. – Không tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương. (29/01/2022 08:00:00 - Xem: 5,457)

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN Năm C.

Thứ Bảy 29/01/2022 – Thứ Bảy tuần 3 thường niên. – Chúa Giêsu quyền năng. (28/01/2022 08:00:00 - Xem: 5,224)

29/01 – Thứ Bảy tuần 3 thường niên.

Thứ Sáu 28/01/2022 – Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Nước Thiên Chúa phát triển. (27/01/2022 08:00:00 - Xem: 5,719)

Thứ Sáu 28/01/2022

Thứ Năm 27/01/2022 – Thứ Năm tuần 3 thường niên. – Đèn đặt trên đế cao. (26/01/2022 08:00:00 - Xem: 5,736)

Thứ Năm tuần 3 thường niên.

Thứ Tư 26/01/2022 – Thứ Tư tuần 3 thường niên – Thánh Timôthê và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ. – Diễn Văn Truyền Giáo. (25/01/2022 08:00:00 - Xem: 5,964)

Thứ Tư tuần 3 thường niên

Thứ Ba 25/01/2022 – Thứ Ba tuần 3 thường niên – THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. – Tông Đồ Phaolô Trở Lại. (24/01/2022 08:00:00 - Xem: 5,794)

THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI.


Tổng số: 444
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7