Lời chúa mỗi ngày

Thứ Năm 14/07/2022 – Thứ Năm tuần 15 thường niên. – Ách của Ta êm ái. (13/07/2022 08:00:00 - Xem: 5,362)

Thứ Năm tuần 15 thường niên.

Thứ Tư 13/07/2022 – Thứ Tư tuần 15 thường niên. – Mạc khải cho kẻ bé mọn. (12/07/2022 08:00:00 - Xem: 5,693)

Thứ Tư tuần 15 thường niên.

Thứ Ba 12/07/2022 – Thứ Ba tuần 15 thường niên. – Đón nhận và sám hối. (11/07/2022 08:00:00 - Xem: 5,714)

Thứ Ba tuần 15 thường niên.

Thứ Hai 11/07/2022 – Thứ Hai tuần 15 thường niên. – Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. – Phần thưởng môn đệ Chúa. (10/07/2022 08:00:00 - Xem: 5,647)

Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.

+ Chúa Nhật 10/07/2022 – CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN năm C. – Anh em của tôi. (09/07/2022 08:00:00 - Xem: 5,549)

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN năm C.

Thứ Bảy 09/07/2022 – Thứ Bảy tuần 14 thường niên. – Đừng sợ…, nhưng hãy sợ …. (08/07/2022 08:00:00 - Xem: 4,735)

Thứ Bảy tuần 14 thường niên.

Thứ Sáu 08/07/2022 – Thứ Sáu tuần 14 thường niên. – Số phận người môn đệ Chúa. (07/07/2022 08:00:00 - Xem: 5,289)

Thứ Sáu tuần 14 thường niên.

Thứ Năm 07/07/2022 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 14 thường niên. Rao giảng về Nước Thiên Chúa. (06/07/2022 08:00:00 - Xem: 5,568)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 14 thường niên.

Thứ Tư 06/07/2022 – Thứ Tư tuần 14 thường niên. – Chọn gọi 12 tông đồ. (05/07/2022 08:00:00 - Xem: 5,498)

Thứ Tư tuần 14 thường niên.

Thứ Ba 05/07/2022 – Thứ Ba tuần 14 thường niên. – Cánh đồng truyền giáo. (04/07/2022 08:00:00 - Xem: 5,521)

Thứ Ba tuần 14 thường niên.

Thứ Hai 04/07/2022 – Thứ Hai tuần 14 thường niên. – Chạm đến. (03/07/2022 08:00:00 - Xem: 5,518)

Thứ Hai tuần 14 thường niên.

+ Chúa Nhật 03/07/2022 – CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN năm C. – Sai bảy mươi hai môn đệ. (02/07/2022 08:00:00 - Xem: 5,551)

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN năm C.

Thứ Bảy 02/07/2022 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 13 thường niên. – Ăn chay đẹp lòng Chúa. (01/07/2022 08:00:00 - Xem: 4,866)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 13 thường niên.

Thứ Sáu 01/07/2022 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 13 thường niên. – Kêu gọi người thu thuế Mát-thêu. (30/06/2022 08:00:00 - Xem: 5,607)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 13 thường niên.

Thứ Năm 30/06/2022 – Thứ Năm tuần 13 thường niên. – Chúa có quyền tha tội. (29/06/2022 08:00:00 - Xem: 5,871)

Thứ Năm tuần 13 thường niên.

Thứ Tư 29/06/2022 – THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ Trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. – Giáo Hội phục vụ. (28/06/2022 08:00:00 - Xem: 5,585)

THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ

Thứ Ba 28/06/2022 – Thứ Ba tuần 13 thường niên. – Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. – Theo Chúa: không sợ. (27/06/2022 08:00:00 - Xem: 5,213)

Thánh Irênê, giám mục, tử đạo

Thứ Hai 27/06/2022 – Thứ Hai tuần 13 thường niên. – Con đường theo Chúa. (26/06/2022 08:00:00 - Xem: 5,342)

Thứ Hai tuần 13 thường niên.

+ Chúa Nhật 26/06/2022 – CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN năm C. – Điều kiện theo Chúa. (25/06/2022 08:00:00 - Xem: 6,064)

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN năm C.

Thứ Bảy 25/06/2022 – Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. – Mẫu mực trong đời sống đức tin.  (24/06/2022 08:00:00 - Xem: 5,723)

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ.


Tổng số: 595
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7