Lời chúa mỗi ngày

Thứ Bảy 16/04/2022 – ĐÊM THÁNH VỌNG CHÚA PHỤC SINH. – Người đã sống lại thật. (15/04/2022 08:00:00 - Xem: 4,506)

THỨ BẢY TUẦN THÁNH.

Thứ Sáu 15/04/2022 – THỨ SÁU TUẦN THÁNH. KỶ NIỆM CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA. – Thủ phạm giết Chúa. (14/04/2022 08:00:00 - Xem: 4,560)

THỨ SÁU TUẦN THÁNH. KỶ NIỆM CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA.

Thứ Năm 14/04/2022 – THỨ NĂM TUẦN THÁNH. THÁNH LỄ TIỆC LY – Thánh Thể Bí Tích Phục Vụ (13/04/2022 08:00:00 - Xem: 5,169)

THỨ NĂM TUẦN THÁNH. THÁNH LỄ TIỆC LY

Thứ Tư 13/04/2022 – THỨ TƯ TUẦN THÁNH. – Dung mạo kẻ phản bội. (12/04/2022 08:00:00 - Xem: 5,166)

THỨ TƯ TUẦN THÁNH.

Thứ Ba 12/04/2022 – THỨ BA TUẦN THÁNH. – Bóng đêm tội lỗi – Sự thật về Giuđa và Phêrô. (11/04/2022 08:00:00 - Xem: 5,351)

THỨ BA TUẦN THÁNH.

Thứ Hai 11/04/2022 – THỨ HAI TUẦN THÁNH. – Yêu là cho đi. (10/04/2022 08:00:00 - Xem: 5,211)

THỨ HAI TUẦN THÁNH.

+ Chúa Nhật 10/04/2022 – CHÚA NHẬT LỄ LÁ Năm C. – Vâng phục thánh ý Chúa Cha. (09/04/2022 08:00:00 - Xem: 5,195)

CHÚA NHẬT LỄ LÁ Năm C.

Thứ Bảy 09/04/2022 – Thứ Bảy tuần 5 mùa Chay. – Người công chính. (08/04/2022 08:00:00 - Xem: 5,097)

Thứ Bảy tuần 5 mùa Chay.

Thứ Sáu 08/04/2022 – Thứ Sáu tuần 5 Mùa Chay. – Ðường chân lý. (07/04/2022 08:00:00 - Xem: 5,850)

Thứ Sáu tuần 5 Mùa Chay.

Thứ Năm 07/04/2022 – Thứ Năm tuần 5 Mùa Chay. – Niềm tin và lý trí. (06/04/2022 08:00:00 - Xem: 5,660)

Thứ Năm tuần 5 Mùa Chay.

Thứ Tư 06/04/2022 – Thứ Tư tuần 5 Mùa Chay. – Ðức Tin Chân Chính. (05/04/2022 08:00:00 - Xem: 5,837)

Thứ Tư tuần 5 Mùa Chay.

Thứ Ba 05/04/2022 – Thứ Ba tuần 5 Mùa Chay. – Vai Trò Của Ðấng Messia. (04/04/2022 08:00:00 - Xem: 5,955)

Thứ Ba tuần 5 Mùa Chay.

Thứ Hai 04/04/2022 – Thứ Hai tuần 5 mùa Chay. – Khủng hoảng niềm tin. (03/04/2022 08:00:00 - Xem: 6,302)

Thứ Hai tuần 5 mùa Chay năm C.

+ Chúa Nhật 03/04/2022 – CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY Năm C. – Ai trong các ông sạch tội? (02/04/2022 08:00:00 - Xem: 5,251)

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY Năm C.

Thứ Bảy 02/04/2022 – Thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay. – Dư luận về Chúa Giêsu. (01/04/2022 08:00:00 - Xem: 5,111)

Thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay.

Thứ Sáu 01/04/2022 – Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay. – Nguồn gốc của Chúa. (31/03/2022 08:00:00 - Xem: 5,672)

Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay.

Thứ Năm 31/03/2022 – Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay. – Chứng của Chúa Cha. (30/03/2022 08:00:00 - Xem: 5,715)

Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay.

Thứ Tư 30/03/2022 – Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay. – Công Việc Của Cha. (29/03/2022 08:00:00 - Xem: 6,117)

Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay.

Thứ Ba 29/03/2022 – Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay. – Chữa người bất toại 38 năm. (28/03/2022 08:00:00 - Xem: 5,768)

Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay.

Thứ Hai 28/03/2022 – Thứ Hai tuần 4 Mùa Chay. – Chữa lành con trai một quan chức. (27/03/2022 08:00:00 - Xem: 5,455)

Thứ Hai tuần 4 Mùa Chay.


Tổng số: 486
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7