Lời chúa mỗi ngày

Thứ Tư 11/05/2022 – Thứ Tư tuần 4 Phục Sinh. – Ðức tin là ánh sáng. (10/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,425)

Thứ Tư tuần 4 Phục Sinh.

Thứ Ba 10/05/2022 – Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh. – Sự thật cứu rỗi. (09/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,226)

Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh.

Thứ Hai 09/05/2022 – Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh. – Chúa chiên lành. (08/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,050)

Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 08/05/2022 – CHÚA CHIÊN LÀNH. – Chiên Ta được sống đời đời. (07/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,407)

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH Năm C.

Thứ Bảy 07/05/2022 – Thứ Bảy tuần 3 Phục Sinh. – Biết chọn lựa phải theo ai (06/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,662)

07/05 – Thứ Bảy tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Sáu 06/05/2022 – Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh. – Con đường hiến thân. (05/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,280)

Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Năm 05/05/2022 – Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh. – Tin vào Lời Chúa – cử hành Thánh Thể. (04/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,317)

Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Tư 04/05/2022 – Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh. – Ý nghĩa của cuộc sống. (03/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,624)

Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Ba 03/05/2022 – THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, Tông Đồ. Lễ Kính. – Ðến với Chúa. (02/05/2022 08:00:00 - Xem: 6,205)

THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, Tông Đồ. Lễ Kính.

Thứ Hai 02/05/2022 – Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Tin vào Đấng Thiên Sai. (01/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,980)

Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

+ Chúa Nhật 01/05/2022 – CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH Năm C. – Chăn dắt chiên mẹ, chiên con của Thầy. (30/04/2022 08:00:00 - Xem: 5,137)

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH Năm C.

Thứ Bảy 30/04/2022 – Thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh. – Bến bờ bình an. (29/04/2022 08:00:00 - Xem: 4,296)

Thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh.

Thứ Sáu 29/04/2022 – Thứ Sáu tuần 2 Phục Sinh. – Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Năm chiếc bánh và hai con cá. (28/04/2022 08:00:00 - Xem: 5,272)

Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Thứ Năm 28/04/2022 – Thứ Năm tuần 2 Phục Sinh. – Tình yêu thương. (27/04/2022 08:00:00 - Xem: 5,607)

Thứ Năm tuần 2 Phục Sinh.

Thứ Tư 27/04/2022 – Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh. – Đi rao giảng Tin Mừng. (26/04/2022 08:00:00 - Xem: 5,504)

Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh.

Thứ Ba 26/04/2022 – Thứ Ba tuần 2 Phục Sinh. – Ðược Sống Muôn Ðời. (25/04/2022 08:00:00 - Xem: 5,456)

Thứ Ba tuần 2 Phục Sinh.

Thứ Hai 25/04/2022 – Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh – THÁNH MÁCCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. – Sư Tử Có Ðôi Cánh.  (24/04/2022 08:00:00 - Xem: 5,642)

THÁNH MÁCCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

+ Chúa Nhật 24/04/2022 – CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH Năm C. – Lòng Thương Xót Chúa. (23/04/2022 08:00:00 - Xem: 5,458)

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH Năm C.

Thứ Bảy 23/04/2022 – Thứ Bảy tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Những lần hiện ra. (22/04/2022 08:00:00 - Xem: 4,305)

Thứ Bảy tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Sáu 22/04/2022 – Thứ Sáu tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Tìm lại được bản thân. (21/04/2022 08:00:00 - Xem: 5,946)

Thứ Sáu tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.


Tổng số: 491
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7