Lời chúa mỗi ngày

Thứ Tư 21/07/2021 – Thứ Tư tuần 16 thường niên. – Gieo vãi Lời Chúa. (20/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,326)

Thứ Tư tuần 16 thường niên.

Thứ Ba 20/07/2021 – Thứ Ba tuần 16 thường niên. – Làm theo Ý Cha trên trời. (19/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,709)

Thứ Ba tuần 16 thường niên.

Thứ Hai 19/07/2021 – Thứ Hai tuần 16 thường niên. – Dấu lạ Giô-na. (18/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,803)

Thứ Hai tuần 16 thường niên.

+ Chúa Nhật 18/07/2021 – CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN năm B. – Động lòng thương với Nhóm 12 và dân chúng. (17/07/2021 11:00:00 - Xem: 6,169)

CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 17/07/2021 – Thứ Bảy tuần 15 thường niên. – Người tôi tớ hiền lành và khiêm tốn. (16/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,766)

Thứ Bảy tuần 15 thường niên.

Thứ Sáu 16/07/2021 – Thứ Sáu tuần 15 thường niên. – Con Người là chủ ngày Sabbat. (15/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,751)

Thứ Sáu tuần 15 thường niên.

Thứ Năm 15/07/2021 – Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Ách của Ta êm ái. (14/07/2021 11:00:00 - Xem: 6,608)

Thứ Năm tuần 15 thường niên.

Thứ Tư 14/07/2021 – Thứ Tư tuần 15 thường niên. – Mạc khải cho kẻ bé mọn. (13/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,225)

Thứ Tư tuần 15 thường niên.

Thứ Ba 13/07/2021 – Thứ Ba tuần 15 thường niên. – Đón nhận và sám hối. (12/07/2021 11:00:00 - Xem: 6,934)

Thứ Ba tuần 15 thường niên.

Thứ Hai 12/07/2021 – Thứ Hai tuần 15 thường niên. – Phần thưởng môn đệ Chúa. (11/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,506)

Thứ Hai tuần 15 thường niên.

+ Chúa Nhật 11/07/2021 – CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN năm B. – Lệnh sai đi Nhóm 12. (10/07/2021 11:00:00 - Xem: 5,842)

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 10/07/2021 – Thứ Bảy tuần 14 thường niên. – Đừng sợ…, nhưng hãy sợ …. (09/07/2021 11:00:00 - Xem: 5,709)

Thứ Bảy tuần 14 thường niên.

Thứ Sáu 09/07/2021 – Thứ Sáu tuần 14 thường niên. – Số phận người môn đệ Chúa. (08/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,728)

Thứ Sáu tuần 14 thường niên.

Thứ Năm 08/07/2021 – Thứ Năm tuần 14 thường niên. – Rao giảng về Nước Thiên Chúa. (07/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,090)

Thứ Năm tuần 14 thường niên.

Thứ Tư 07/07/2021 – Thứ Tư tuần 14 thường niên. – Chọn gọi 12 tông đồ. (06/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,449)

Thứ Tư tuần 14 thường niên.

Thứ Ba 06/07/2021 – Thứ Ba tuần 14 thường niên. – Cánh đồng truyền giáo. (05/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,217)

Thứ Ba tuần 14 thường niên.

Thứ Hai 05/07/2021 – Thứ Hai tuần 14 thường niên. – Chạm đến. (04/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,193)

Thứ Hai tuần 14 thường niên.

+ Chúa Nhật 04/07/2021 – CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN năm B. – Chúa Giêsu tại quê nhà Na-da-rét. (03/07/2021 11:00:00 - Xem: 6,607)

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 03/07/2021 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 13 thường niên – Thánh TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. – Con đường theo Chúa. (02/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,282)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 13 thường niên

Thứ Sáu 02/07/2021 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 13 thường niên. – Kêu gọi người thu thuế Mátthêu. (01/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,343)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 13 thường niên.


Tổng số: 597
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7