Lời chúa mỗi ngày

Thứ Năm 28/07/2022 – Thứ Năm tuần 17 thường niên. – Tự do chọn lựa. (27/07/2022 08:00:00 - Xem: 4,694)

Thứ Năm tuần 17 thường niên.

Thứ Tư 27/07/2022 – Thứ Tư tuần 17 thường niên. – Kho tàng – ngọc quý. (26/07/2022 08:00:00 - Xem: 4,582)

Thứ Tư tuần 17 thường niên.

Thứ Ba 26/07/2022 – Thứ Ba tuần 17 thường niên – Thánh Gioakim và thánh Anna. Lễ nhớ. – Ðền thờ tâm hồn. (25/07/2022 08:00:00 - Xem: 5,161)

Thánh Gioakim và thánh Anna. Lễ nhớ.

Thứ Hai 25/07/2022 – Thứ Hai tuần 17 thường niên. – THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. – Chén đắng theo Chúa. (24/07/2022 08:00:00 - Xem: 4,945)

THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

+ Chúa Nhật 24/07/2022 – CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN năm C. – Cầu nguyện tuyệt vời. (23/07/2022 08:00:00 - Xem: 4,959)

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN năm C.

Thứ Bảy 23/07/2022 – Thứ Bảy tuần 16 thường niên. – Lúa và cỏ lùng. (22/07/2022 08:00:00 - Xem: 4,053)

Thứ Bảy tuần 16 thường niên.

Thứ Sáu 22/07/2022 – Thứ Sáu tuần 16 thường niên – THÁNH NỮ MARIA MADALENA. Lễ Kính. – Hãy báo tin cho anh em Ta hay. (21/07/2022 08:00:00 - Xem: 5,093)

THÁNH NỮ MARIA MADALENA. Lễ Kính.

Thứ Năm 21/07/2022 – Thứ Năm tuần 16 thường niên. – Lý do dùng Dụ Ngôn. (20/07/2022 08:00:00 - Xem: 5,351)

Thứ Năm tuần 16 thường niên.

Thứ Tư 20/07/2022 – Thứ Tư tuần 16 thường niên. – Gieo vãi Lời Chúa. (19/07/2022 08:00:00 - Xem: 5,066)

Thứ Tư tuần 16 thường niên.

Thứ Ba 19/07/2022 – Thứ Ba tuần 16 thường niên. – Làm theo Ý Cha trên trời. (18/07/2022 08:00:00 - Xem: 4,642)

Thứ Ba tuần 16 thường niên.

Thứ Hai 18/07/2022 – Thứ Hai tuần 16 thường niên. – Dấu lạ Giô-na. (17/07/2022 08:00:00 - Xem: 4,915)

Thứ Hai tuần 16 thường niên.

+ Chúa Nhật 17/07/2022 – CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN năm C. – Phần tốt nhất. (16/07/2022 08:00:00 - Xem: 5,066)

CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN năm C.

Thứ Bảy 16/07/2022 – Thứ Bảy tuần 15 thường niên. – Người tôi tớ hiền lành và khiêm tốn. (15/07/2022 08:00:00 - Xem: 4,126)

Thứ Bảy tuần 15 thường niên.

Thứ Sáu 15/07/2022 – Thứ Sáu tuần 15 thường niên. – Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Con Người là chủ ngày Sabbat. (14/07/2022 08:00:00 - Xem: 4,899)

Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Thứ Năm 14/07/2022 – Thứ Năm tuần 15 thường niên. – Ách của Ta êm ái. (13/07/2022 08:00:00 - Xem: 4,776)

Thứ Năm tuần 15 thường niên.

Thứ Tư 13/07/2022 – Thứ Tư tuần 15 thường niên. – Mạc khải cho kẻ bé mọn. (12/07/2022 08:00:00 - Xem: 5,049)

Thứ Tư tuần 15 thường niên.

Thứ Ba 12/07/2022 – Thứ Ba tuần 15 thường niên. – Đón nhận và sám hối. (11/07/2022 08:00:00 - Xem: 4,967)

Thứ Ba tuần 15 thường niên.

Thứ Hai 11/07/2022 – Thứ Hai tuần 15 thường niên. – Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. – Phần thưởng môn đệ Chúa. (10/07/2022 08:00:00 - Xem: 4,924)

Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.

+ Chúa Nhật 10/07/2022 – CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN năm C. – Anh em của tôi. (09/07/2022 08:00:00 - Xem: 5,143)

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN năm C.

Thứ Bảy 09/07/2022 – Thứ Bảy tuần 14 thường niên. – Đừng sợ…, nhưng hãy sợ …. (08/07/2022 08:00:00 - Xem: 4,002)

Thứ Bảy tuần 14 thường niên.


Tổng số: 489
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7