Lời chúa mỗi ngày

Thứ Năm 25/11/2021 – Thứ Năm tuần 34 thường niên. – Giờ cứu rỗi gần đến. (24/11/2021 08:00:00 - Xem: 5,823)

25/11 – Thứ Năm tuần 34 thường niên.

Thứ Tư 24/11/2021 – CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Giáo Hội Việt Nam. – Làm chứng cho Chúa Giêsu. (23/11/2021 08:00:00 - Xem: 5,705)

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Thứ Ba 23/11/2021 – Thứ Ba tuần 34 thường niên. – Gắn bó với Chúa từng giây phút. (22/11/2021 08:00:00 - Xem: 6,817)

Thứ Ba tuần 34 thường niên.

Thứ Hai 22/11/2021 – Thứ Hai tuần 34 thường niên. – Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. – Cho Ði Tất Cả. (21/11/2021 08:00:00 - Xem: 5,893)

Thứ Hai tuần 34 thường niên.

+ Chúa Nhật 21/11/2021 – CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN năm B. – ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. – Vua Giêsu. (20/11/2021 08:00:00 - Xem: 5,883)

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 20/11/2021 – Thứ Bảy tuần 33 thường niên. – Chúa Giêsu xác định rõ ràng về sự sống lại. (19/11/2021 08:00:00 - Xem: 5,814)

Thứ Bảy tuần 33 thường niên.

Thứ Sáu 19/11/2021 – Thứ Sáu tuần 33 thường niên. – Ðền thờ, nơi gặp gỡ Chúa. (18/11/2021 08:00:00 - Xem: 5,907)

Thứ Sáu tuần 33 thường niên.

Thứ Năm 18/11/2021 – Thứ Năm tuần 33 thường niên. – Chúa Giêsu thương tiếc cho Giêrusalem. (17/11/2021 08:00:00 - Xem: 6,738)

Thứ Năm tuần 33 thường niên.

Thứ Tư 17/11/2021 – Thứ Tư tuần 33 thường niên. – Thánh nữ Êlisabét Hunggari. Lễ nhớ. – Nén bạc sinh lời. (16/11/2021 08:00:00 - Xem: 6,739)

Thứ Tư tuần 33 thường niên.

Thứ Ba 16/11/2021 – Thứ Ba tuần 33 thường niên. – Thể hiện hoán cải cách cụ thể. (15/11/2021 08:00:00 - Xem: 6,526)

Thứ Ba tuần 33 thường niên.

Thứ Hai 15/11/2021 – Thứ Hai tuần 33 thường niên. – Người mù thành Giêricô. (14/11/2021 08:00:00 - Xem: 6,378)

Thứ Hai tuần 33 thường niên.

+ Chúa Nhật 14/11/2021 – CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN năm B. – CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Giáo Hội Việt Nam. – Làm chứng cho Chúa Giêsu. (13/11/2021 08:00:00 - Xem: 6,583)

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 13/11/2021 – Thứ Bảy tuần 32 thường niên. – Cầu nguyện là sức mạnh. (12/11/2021 08:00:00 - Xem: 6,098)

Thứ Bảy tuần 32 thường niên.

Thứ Sáu 12/11/2021 – Thứ Sáu tuần 32 thường niên. – Thánh Giôsaphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. – Sống trong ngày của Chúa. (11/11/2021 08:00:00 - Xem: 6,620)

Thứ Sáu tuần 32 thường niên.

Thứ Năm 11/11/2021 – Thứ Năm tuần 32 thường niên. – Thánh Máctinô, giám mục. Lễ nhớ. – Sống giây phút hiện tại. (10/11/2021 08:00:00 - Xem: 6,141)

Thứ Năm tuần 32 thường niên.

Thứ Tư 10/11/2021 – Thứ Tư tuần 32 thường niên. – Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Biết Tạ Ơn Thiên Chúa. (09/11/2021 08:00:00 - Xem: 6,248)

Thứ Tư tuần 32 thường niên.

Thứ Ba 09/11/2021 – Thứ Ba tuần 32 thường niên – CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. – Ðền thờ mẹ của tất cả mọi nhà thờ. (08/11/2021 08:00:00 - Xem: 6,954)

Thứ Ba tuần 32 thường niên

Thứ Hai 08/11/2021 – Thứ Hai tuần 32 thường niên. – Bổn phận với đồng loại. (07/11/2021 08:00:00 - Xem: 6,320)

Thứ Hai tuần 32 thường niên.

+ Chúa Nhật 07/11/2021 – CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN năm B. – Hai đồng tiền của bà góa nghèo. (06/11/2021 08:00:00 - Xem: 5,966)

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 06/11/2021 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 31 thường niên. – Trung tín việc nhỏ, trung tín trong việc lớn. (05/11/2021 08:00:00 - Xem: 6,079)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 31 thường niên.


Tổng số: 444
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7