Lời chúa mỗi ngày

Thứ Hai 22/11/2021 – Thứ Hai tuần 34 thường niên. – Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. – Cho Ði Tất Cả. (21/11/2021 08:00:00 - Xem: 5,680)

Thứ Hai tuần 34 thường niên.

+ Chúa Nhật 21/11/2021 – CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN năm B. – ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. – Vua Giêsu. (20/11/2021 08:00:00 - Xem: 5,749)

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 20/11/2021 – Thứ Bảy tuần 33 thường niên. – Chúa Giêsu xác định rõ ràng về sự sống lại. (19/11/2021 08:00:00 - Xem: 5,599)

Thứ Bảy tuần 33 thường niên.

Thứ Sáu 19/11/2021 – Thứ Sáu tuần 33 thường niên. – Ðền thờ, nơi gặp gỡ Chúa. (18/11/2021 08:00:00 - Xem: 5,681)

Thứ Sáu tuần 33 thường niên.

Thứ Năm 18/11/2021 – Thứ Năm tuần 33 thường niên. – Chúa Giêsu thương tiếc cho Giêrusalem. (17/11/2021 08:00:00 - Xem: 6,498)

Thứ Năm tuần 33 thường niên.

Thứ Tư 17/11/2021 – Thứ Tư tuần 33 thường niên. – Thánh nữ Êlisabét Hunggari. Lễ nhớ. – Nén bạc sinh lời. (16/11/2021 08:00:00 - Xem: 6,466)

Thứ Tư tuần 33 thường niên.

Thứ Ba 16/11/2021 – Thứ Ba tuần 33 thường niên. – Thể hiện hoán cải cách cụ thể. (15/11/2021 08:00:00 - Xem: 6,240)

Thứ Ba tuần 33 thường niên.

Thứ Hai 15/11/2021 – Thứ Hai tuần 33 thường niên. – Người mù thành Giêricô. (14/11/2021 08:00:00 - Xem: 6,100)

Thứ Hai tuần 33 thường niên.

+ Chúa Nhật 14/11/2021 – CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN năm B. – CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Giáo Hội Việt Nam. – Làm chứng cho Chúa Giêsu. (13/11/2021 08:00:00 - Xem: 6,349)

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 13/11/2021 – Thứ Bảy tuần 32 thường niên. – Cầu nguyện là sức mạnh. (12/11/2021 08:00:00 - Xem: 5,785)

Thứ Bảy tuần 32 thường niên.

Thứ Sáu 12/11/2021 – Thứ Sáu tuần 32 thường niên. – Thánh Giôsaphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. – Sống trong ngày của Chúa. (11/11/2021 08:00:00 - Xem: 6,313)

Thứ Sáu tuần 32 thường niên.

Thứ Năm 11/11/2021 – Thứ Năm tuần 32 thường niên. – Thánh Máctinô, giám mục. Lễ nhớ. – Sống giây phút hiện tại. (10/11/2021 08:00:00 - Xem: 5,929)

Thứ Năm tuần 32 thường niên.

Thứ Tư 10/11/2021 – Thứ Tư tuần 32 thường niên. – Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Biết Tạ Ơn Thiên Chúa. (09/11/2021 08:00:00 - Xem: 5,968)

Thứ Tư tuần 32 thường niên.

Thứ Ba 09/11/2021 – Thứ Ba tuần 32 thường niên – CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. – Ðền thờ mẹ của tất cả mọi nhà thờ. (08/11/2021 08:00:00 - Xem: 6,613)

Thứ Ba tuần 32 thường niên

Thứ Hai 08/11/2021 – Thứ Hai tuần 32 thường niên. – Bổn phận với đồng loại. (07/11/2021 08:00:00 - Xem: 6,049)

Thứ Hai tuần 32 thường niên.

+ Chúa Nhật 07/11/2021 – CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN năm B. – Hai đồng tiền của bà góa nghèo. (06/11/2021 08:00:00 - Xem: 5,791)

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 06/11/2021 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 31 thường niên. – Trung tín việc nhỏ, trung tín trong việc lớn. (05/11/2021 08:00:00 - Xem: 5,878)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 31 thường niên.

Thứ Sáu 05/11/2021 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 31 thường niên. – Khôn ngoan để tích cực xây dựng Nước Trời. (04/11/2021 08:00:00 - Xem: 5,959)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 31 thường niên.

Thứ Năm 04/11/2021 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 31 thường niên. – Thánh Carôlô Borômêô, giám mục. Lễ nhớ. – Lòng thương xót vô biên của Chúa. (03/11/2021 08:00:00 - Xem: 5,868)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 31 thường niên.

Thứ Tư 03/11/2021 – Thứ Tư tuần 31 thường niên. – Dứt khoát đi theo Chúa. (02/11/2021 08:00:00 - Xem: 5,750)

Thứ Tư tuần 31 thường niên.


Tổng số: 401
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7