Lời chúa mỗi ngày

Thứ Tư 18/05/2022 – Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh. – Sự kết hiệp thâm sâu. (17/05/2022 08:00:00 - Xem: 1,184)

Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Ba 17/05/2022 – Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh. – Hiệp nhất và bình an. (16/05/2022 08:00:00 - Xem: 3,639)

Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Hai 16/05/2022 – Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh. – Những giới hạn. (15/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,204)

Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 15/05/2022 – CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH Năm C. – Điều răn mới: hãy yêu thương nhau. (14/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,558)

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH Năm C.

Thứ Bảy 14/05/2022 – THÁNH MATTHIA, Tông Đồ. Lễ kính. – Ðược sai đi. (13/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,297)

THÁNH MATTHIA, Tông Đồ. Lễ kính.

Thứ Sáu 13/05/2022 – Thứ Sáu tuần 4 Phục Sinh. – Ðường về quê trời. (12/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,369)

Thứ Sáu tuần 4 Phục Sinh.

Thứ Năm 12/05/2022 – Thứ Năm tuần 4 Phục Sinh. – Củng cố đức tin. (11/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,739)

Thứ Năm tuần 4 Phục Sinh.

Thứ Tư 11/05/2022 – Thứ Tư tuần 4 Phục Sinh. – Ðức tin là ánh sáng. (10/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,650)

Thứ Tư tuần 4 Phục Sinh.

Thứ Ba 10/05/2022 – Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh. – Sự thật cứu rỗi. (09/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,576)

Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh.

Thứ Hai 09/05/2022 – Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh. – Chúa chiên lành. (08/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,441)

Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 08/05/2022 – CHÚA CHIÊN LÀNH. – Chiên Ta được sống đời đời. (07/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,779)

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH Năm C.

Thứ Bảy 07/05/2022 – Thứ Bảy tuần 3 Phục Sinh. – Biết chọn lựa phải theo ai (06/05/2022 08:00:00 - Xem: 3,861)

07/05 – Thứ Bảy tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Sáu 06/05/2022 – Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh. – Con đường hiến thân. (05/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,501)

Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Năm 05/05/2022 – Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh. – Tin vào Lời Chúa – cử hành Thánh Thể. (04/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,561)

Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Tư 04/05/2022 – Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh. – Ý nghĩa của cuộc sống. (03/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,698)

Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Ba 03/05/2022 – THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, Tông Đồ. Lễ Kính. – Ðến với Chúa. (02/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,251)

THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, Tông Đồ. Lễ Kính.

Thứ Hai 02/05/2022 – Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Tin vào Đấng Thiên Sai. (01/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,203)

Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

+ Chúa Nhật 01/05/2022 – CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH Năm C. – Chăn dắt chiên mẹ, chiên con của Thầy. (30/04/2022 08:00:00 - Xem: 4,759)

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH Năm C.

Thứ Bảy 30/04/2022 – Thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh. – Bến bờ bình an. (29/04/2022 08:00:00 - Xem: 3,730)

Thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh.

Thứ Sáu 29/04/2022 – Thứ Sáu tuần 2 Phục Sinh. – Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Năm chiếc bánh và hai con cá. (28/04/2022 08:00:00 - Xem: 4,607)

Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.


Tổng số: 398
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7