Lời chúa mỗi ngày

Thứ Bảy 08/10/2022 – Thứ Bảy tuần 27 thường niên. – Ưu tiên là tuân giữ lời Chúa. (07/10/2022 08:00:00 - Xem: 1,279)

Thứ Bảy tuần 27 thường niên.

Thứ Sáu 07/10/2022 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 27 thường niên. – Lễ Đức Mẹ Mân Côi. – Quyền năng của Chúa. (06/10/2022 08:00:00 - Xem: 3,794)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 27 thường niên. – Lễ Đức Mẹ Mân Côi.

Thứ Năm 06/10/2022 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 27 thường niên. – Hiệu Lực Của Lời Cầu Nguyện. (05/10/2022 08:00:00 - Xem: 4,321)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 27 thường niên.

Thứ Tư 05/10/2022 – Thứ Tư tuần 27 thường niên. – Chúa Giêsu dạy lời cầu nguyện. (04/10/2022 08:00:00 - Xem: 4,530)

Thứ Tư tuần 27 thường niên.

Thứ Ba 04/10/2022 – Thứ Ba tuần 27 thường niên. – Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. – Con đường yêu Chúa. (03/10/2022 08:00:00 - Xem: 4,670)

Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ.

Thứ Hai 03/10/2022 – Thứ Hai tuần 27 thường niên. – Người Samaritanô nhân hậu. (02/10/2022 08:00:00 - Xem: 4,150)

Thứ Hai tuần 27 thường niên.

+ Chúa Nhật 02/10/2022 – CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN năm C. – Đầy tớ vô dụng. (01/10/2022 08:00:00 - Xem: 5,753)

Lễ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Thứ Bảy 01/10/2022 – Thánh TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ kính. Bổn mạng các xứ truyền giáo. – Con đường thơ ấu thiêng liêng. (30/09/2022 08:00:00 - Xem: 4,810)

Thánh TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh.

Thứ Sáu 30/09/2022 – Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Lắng nghe và sám hối. (29/09/2022 08:00:00 - Xem: 4,721)

Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Thứ Năm 29/09/2022 – CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIE, RAPHAE. Lễ kính. – Bước vào Nước Trời. (28/09/2022 08:00:00 - Xem: 6,300)

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIE, RAPHAE. Lễ kính.

Thứ Tư 28/09/2022 – Thứ Tư tuần 26 thường niên. – Điều kiện theo Chúa Giêsu. (27/09/2022 08:00:00 - Xem: 4,664)

Thứ Tư tuần 26 thường niên.

Thứ Ba 27/09/2022 – Thứ Ba tuần 26 thường niên. – Thánh Vinh sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. – Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa. (26/09/2022 08:00:00 - Xem: 4,686)

Thánh Vinh sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ.

Thứ Hai 26/09/2022 – Thứ Hai tuần 26 thường niên. – Người cao trọng nhất. (25/09/2022 08:00:00 - Xem: 4,591)

Thứ Hai tuần 26 thường niên.

+ Chúa Nhật 25/09/2022 – CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN năm C. – Giàu và nghèo. (24/09/2022 08:00:00 - Xem: 4,986)

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN năm C.

Thứ Bảy 24/09/2022 – Thứ Bảy tuần 25 thường niên. – Chấp nhận khổ đau với tình yêu. (23/09/2022 08:00:00 - Xem: 4,116)

Thứ Bảy tuần 25 thường niên.

Thứ Sáu 23/09/2022 – Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. – Đấng Kitô chịu nhiều đau khổ. (22/09/2022 08:00:00 - Xem: 4,685)

Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ.

Thứ Năm 22/09/2022 – Thứ Năm tuần 25 thường niên. – Câu hỏi về Chúa Giêsu. (21/09/2022 08:00:00 - Xem: 4,686)

Thứ Năm tuần 25 thường niên.

Thứ Tư 21/09/2022 – THÁNH MÁTTHÊU TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. – Đứng dậy – đi theo Chúa. (20/09/2022 08:00:00 - Xem: 4,396)

THÁNH MÁTTHÊU TÔNG ĐỒ

Thứ Ba 20/09/2022 – Thứ Ba tuần 25 thường niên. – Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. – Mẹ Chúa và anh em Chúa. (19/09/2022 08:00:00 - Xem: 4,055)

Thứ Ba tuần 25 thường niên. –

Thứ Hai 19/09/2022 – Thứ Hai tuần 25 thường niên. – Đèn sáng đặt đúng chỗ. (18/09/2022 08:00:00 - Xem: 4,007)

Thứ Hai tuần 25 thường niên.


Tổng số: 541
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7