Lời chúa mỗi ngày

+ Chúa Nhật 04/12/2022 – CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG năm A – Ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến. (03/12/2022 10:00:00 - Xem: 2,779)

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG năm A

Thứ Bảy 03/12/2022 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 1 mùa vọng – THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ linh mục. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. – Rao giảng cho mọi dân tộc. (02/12/2022 10:00:00 - Xem: 3,744)

THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ linh mục.

Thứ Sáu 02/12/2022 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 1 mùa vọng. – Chữa lành 2 người mù.  (01/12/2022 10:00:00 - Xem: 4,558)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 1 mùa vọng.

Thứ Năm 01/12/2022 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 1 mùa vọng. – Người khôn ngoan thực sự.  (30/11/2022 10:00:00 - Xem: 4,727)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 1 mùa vọng.

Thứ Tư 30/11/2022 – Thứ Tư tuần 1 mùa vọng – THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. – Ngư phủ lưới người. (29/11/2022 10:00:00 - Xem: 4,886)

THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Thứ Ba 29/11/2022 – Thứ Ba tuần 1 mùa vọng. – Mặc Khải Cho Kẻ Bé Mọn.  (28/11/2022 10:00:00 - Xem: 4,703)

Thứ Ba tuần 1 mùa vọng.

Thứ Hai 28/11/2022 – Thứ Hai tuần 1 mùa vọng. – Niềm tin đích thực.  (27/11/2022 10:00:00 - Xem: 4,494)

Thứ Hai tuần 1 mùa vọng.

+ Chúa Nhật 27/11/2022 – CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG năm A – Phải sẵn sàng. (26/11/2022 10:00:00 - Xem: 6,374)

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG năm A

Thứ Bảy 26/11/2022 – Thứ Bảy tuần 34 thường niên. – Tỉnh thức cầu nguyện. (25/11/2022 10:00:00 - Xem: 3,620)

Thứ Bảy tuần 34 thường niên.

Thứ Sáu 25/11/2022– Thứ Sáu tuần 34 thường niên. – Nhận ra tiếng Chúa qua các biến cố. (24/11/2022 10:00:00 - Xem: 5,074)

Thứ Sáu tuần 34 thường niên.

Thứ Năm 24/11/2022 – Thánh Anrê Dũng-Lạc, linh mục và các bạn Tử Đạo tại Việt Nam. Lễ TRỌNG. Bổn mạng của Giáo Hội Việt Nam. 24/11/1960: NGÀY THÀNH LẬP GIAO PHẬN LONG XUYÊN. – Làm chứng cho Chúa. (23/11/2022 08:00:00 - Xem: 4,031)

24/11 – Thứ Năm tuần 34 thường niên, Lễ CTTĐ VN

Thứ Tư 23/11/2022 – Thứ Tư tuần 34 thường niên. – Làm chứng về Chúa. (22/11/2022 08:00:00 - Xem: 4,423)

Thứ Tư tuần 34 thường niên.

Thứ Ba 22/11/2022 – Thứ Ba tuần 34 thường niên. – Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.– Gắn bó với Chúa từng giây phút. (21/11/2022 08:00:00 - Xem: 5,217)

Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.

Thứ Hai 21/11/2022 – Thứ Hai tuần 34 thường niên – Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. – Ðức Mẹ Dâng Mình Vào Ðền Thờ. (20/11/2022 08:00:00 - Xem: 4,870)

Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ.

+ Chúa Nhật 20/11/2022 – CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN năm C. - ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. – Triều đại Vua Giêsu. (19/11/2022 08:00:00 - Xem: 6,016)

ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ.

Thứ Bảy 19/11/2022 – Thứ Bảy tuần 33 thường niên. – Chúa Giêsu xác định rõ ràng về sự sống lại. (18/11/2022 08:00:00 - Xem: 3,877)

Thứ Bảy tuần 33 thường niên.

Thứ Sáu 18/11/2022 – Thứ Sáu tuần 33 thường niên. – Ðền thờ, nơi gặp gỡ Chúa. (17/11/2022 08:00:00 - Xem: 4,560)

Thứ Sáu tuần 33 thường niên.

Thứ Năm 17/11/2022 – Thứ Năm tuần 33 thường niên. – Thánh nữ Êlisabét Hunggari. Lễ nhớ. – Chúa Giêsu thương tiếc cho Giêrusalem. (16/11/2022 08:00:00 - Xem: 4,620)

Thánh nữ Êlisabét Hunggari. Lễ nhớ.

Thứ Tư 16/11/2022 – Thứ Tư tuần 33 thường niên. – Nén bạc sinh lời. (15/11/2022 08:00:00 - Xem: 4,543)

Thứ Tư tuần 33 thường niên.

Thứ Ba 15/11/2022 – Thứ Ba tuần 33 thường niên. – Thể hiện hoán cải cách cụ thể. (14/11/2022 08:00:00 - Xem: 4,132)

Thứ Ba tuần 33 thường niên.


Tổng số: 598
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7