Kinh thánh - Giáo lý

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời (10/08/2021 14:09:05 - Xem: 2,840)

Các bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta suy tư về vai trò của Đức Maria trong mầu nhiệm cứu chuộc nhân loại.

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa 19 TN năm B (03/08/2021 14:44:27 - Xem: 2,842)

Ý nghĩa của bánh sự sống được Chúa Giêsu tiếp tục khai triển thêm. Các bài đọc hôm nay đặt ra cho chúng ta hai cách khác nhau để đáp trả những đòi hỏi của Thiên Chúa.

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 19 Thường Niên – Năm B (03/08/2021 08:44:41 - Xem: 3,325)

Bạn có kinh nghiệm thấy mình bị mất đức tin, rồi tìm lại được đức tin không? Bạn có thấy niềm tin vào Chúa Giêsu đem lại sức sống cho cuộc đời của bạn không?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa 18 TN năm B (27/07/2021 14:29:49 - Xem: 2,596)

Tin Mừng Chúa nhật tuần này tiếp tục chủ đề bánh sự sống. Các bài đọc một lần nữa cho thấy sự quan tâm yêu thương của Thiên Chúa đối với con người.

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 18 Thường Niên – Năm B (26/07/2021 09:19:39 - Xem: 3,340)

Theo bạn, con người hôm nay đói khát điều gì? Người giàu và người nghèo có cùng một đói khát không? Tại sao chỉ Đức Giêsu mới có thể làm nhân loại hết đói khát về mặt tâm linh?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa 17 TN năm B (20/07/2021 14:55:33 - Xem: 2,525)

Sự sống này không chỉ hiểu về mỗi cá nhân, mà còn về một cộng đồng. Cuối cùng, chúng ta được ban cho sự sống, chúng ta cần phải biết sống thế nào cho phù hợp với hồng ân đó.

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 17 Thường Niên – Năm B (20/07/2021 09:08:59 - Xem: 2,859)

Chỉ một chút đóng góp nhỏ bé cũng có thể đưa đến một phép lạ lớn lao? Bạn có kinh nghiệm về điều này không?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa 16 TN năm B (14/07/2021 08:53:56 - Xem: 1,946)

Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy đường lối mà Đức Chúa, giống như một Mục Tử tốt, cứu chuộc và săn sóc dân Ngài.

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 16 Thường Niên – Năm B (13/07/2021 10:07:13 - Xem: 2,329)

Bạn có phải là người nghiện việc không? Khi mệt mỏi vì gánh nặng công việc, bạn nghỉ ngơi giải trí bằng cách nào ? Đâu là nơi hoang vắng bạn hay đến khi mệt mỏi?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa 15 TN năm B (07/07/2021 08:26:18 - Xem: 1,619)

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ chúng ta về ơn gọi được làm con Thiên Chúa, đồng thời mời gọi chúng ta làm chứng cho tình thương...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 15 Thường Niên – Năm B (05/07/2021 09:30:43 - Xem: 2,087)

Nếu Đức Giêsu sống vào thời chúng ta đang sống đây, Ngài sẽ cho phép chúng ta mang gì và cấm mang gì khi sai chúng ta đi truyền giáo?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa 14 TN năm B (29/06/2021 16:02:55 - Xem: 3,183)

Các bài đọc phác họa những nét khái quát về vai trò của vị sứ giả của Thiên Chúa. Nội dung mô tả số phận bị khước từ mà mỗi ngôn sứ phải chấp nhận.

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa 14 TN năm B (29/06/2021 15:43:40 - Xem: 4)

Các bài đọc phác họa những nét khái quát về vai trò của vị sứ giả của Thiên Chúa. Nội dung mô tả số phận bị khước từ mà mỗi ngôn sứ phải chấp nhận.

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 14 Thường Niên – Năm B (28/06/2021 09:08:26 - Xem: 2,824)

Đức Giêsu nói ách và gánh của Ngài thì êm ái, nhẹ nhàng (Mt 11,30). Bạn có kinh nghiệm này không? Bạn có khi nào thấy mệt mỏi vì là người Công giáo không?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa 13 TN năm B (22/06/2021 09:43:25 - Xem: 2,365)

Các bài đọc Chúa nhật này tiếp tục cung cấp cho chúng ta những suy tư kitô học. Tuần trước, chúng ta đã kinh ngạc trước Chúa Giêsu, Đấng thực thi quyền năng Thiên Chúa qua việc khuất phục sức mạnh thiên nhiên.

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 13 Thường Niên – Năm B (21/06/2021 09:06:19 - Xem: 2,818)

Theo bạn, việc Đức Giêsu gặp và chữa bệnh cho người phụ nữ trong bài Phúc âm này có bất ngờ đối với Ngài không? Đức Giêsu có hay gặp những chuyện bất ngờ trong mỗi ngày sống của Ngài không?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa 12 TN năm B (15/06/2021 10:21:28 - Xem: 2,497)

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta loại bỏ những gì cản trở tầm nhìn hạn hẹp, khai mở những cảm thức bén nhạy trong chúng ta để chúng ta nhận biết quyền năng của Thiên Chúa

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 12 Thường Niên – Năm B (14/06/2021 09:30:25 - Xem: 2,293)

Hãy nhớ lại một kinh nghiệm về sóng gió đã xảy ra trong đời bạn. Chúa đã dẹp yên sóng gió đó như thế nào?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật Chúa 11 TN năm B (08/06/2021 16:57:03 - Xem: 2,747)

Chúa Giêsu đã dùng hình thức văn học này để giảng dạy về triều đại Thiên Chúa, giúp người ta hiểu rằng những thực tại kín ẩn dường như thuộc về một thế giới khác

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm B (07/06/2021 15:13:00 - Xem: 3,475)

Bạn nghĩ gì khi đọc hai dụ ngôn về Nước Trời trong bài Phúc âm này? Bạn có thấy Nước Trời đang âm thầm và mạnh mẽ lớn lên trong thế giới hôm nay không?


Tổng số: 117
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7