Sinh hoạt giáo phận

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Hai sau CN 26 TN

  • In trang này
  • Lượt xem: 314
  • Ngày đăng: 27/09/2021 08:54:38

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ hai ngày 27-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Xem trên kênh youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UC9vCVKplUk2GOhU2vUbBdwA

 

Bài cùng chuyên mục:

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm sau CN 30 thường niên (27/10/2021 18:41:39 - Xem: 20)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Năm ngày 28-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Tư sau CN 30 TN (27/10/2021 09:39:54 - Xem: 51)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Tư ngày 27-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư sau CN 30 thường niên (26/10/2021 12:04:05 - Xem: 108)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Tư ngày 27-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Ba sau CN 30 TN (26/10/2021 09:01:03 - Xem: 90)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Ba ngày 26-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau CN 30 thường niên (25/10/2021 11:16:17 - Xem: 145)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Ba ngày 26-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Hai sau CN 30 TN (25/10/2021 09:08:49 - Xem: 111)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Hai ngày 25-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ hai sau CN 30 thường niên (24/10/2021 13:02:03 - Xem: 152)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ hai ngày 25-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 30 Thường niên B(7g00 tối) (24/10/2021 10:19:23 - Xem: 185)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Chúa Nhật ngày 24-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 30 Thường niên B(8g00 sáng) (24/10/2021 06:04:49 - Xem: 118)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 08g00 sáng Chúa Nhật ngày 23-10 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 30 Thường niên B (23/10/2021 13:03:35 - Xem: 259)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 24-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7