Sinh hoạt giáo phận

Thư Mục vụ tháng 01/2022

  • In trang này
  • Lượt xem: 2,767
  • Ngày đăng: 01/01/2022 17:44:10

HÀNG GIÁO SĨ GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

 SỐNG HIỆP HÀNH

TRONG GIAI ĐOẠN HỌC HỎI VỀ MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH

 

 

Anh chị em thân mến,

Giáo Phận Long Xuyên tổ chức Thượng Hội Đồng cấp Giáo Phận thành hai giai đoạn. Giai đoạn một là học hỏi, từ Chúa Nhật I Mùa Vọng 28/11/2021 đến Chúa Nhật II Phục Sinh 24/02/2022. Giai đoạn hai là thỉnh ý hiệp hành, từ Chúa Nhật II Phục Sinh đến 30/06/2022. Theo “Cẩm nang cho Thượng Hội Đồng về tính Hiệp hành”, thì các linh mục và phó tế có một vai trò cốt yếu trong việc đồng hành với toàn thể Dân Chúa trên con đường hiệp hành. Vì thế, thư mục vụ tháng Một có chủ đề: Hàng Giáo Sĩ Long Xuyên sống hiệp hành trong giai đoạn học hỏi về một Giáo Hội hiệp hành.

 

Chúng ta cùng chiêm ngắm tập thể các tông đồ được Thầy Giêsu huấn luyện sống hiệp hành trong trình thuật phép lạ hóa bánh ra nhiều (Mt 14, 13-21, Mc 6:30-44; Lc 9:10 -17; Ga 6:1-14 ). Khởi đầu, đây là tập thể nhỏ gồm có mười hai tông đồ hiện diện với Thầy Giêsu; tập thể này muốn có một không gian và một thời gian riêng chung sống với nhau (Mc 6, 30-32). Tập thể này trở nên đông đảo hơn vì có dân chúng đi theo Thầy Giêsu. Họ cùng các tông đồ làm thành một đám đông lắng nghe lời giảng dạy của Thầy Giêsu, chứng kiến các dấu lạ Thầy thực hiện cho những kẻ đau yếu (Ga 6,1-2). Tập thể này đang phải đối diện với một khó khăn thực tế; đó là giữa hoang địa, trời đã về chiều, mà dân chúng thì đông và đói. Bởi hiện diện giữa đám đông, tập thể nhỏ đã phát hiện ra khó khăn này (Lc 9, 12). Đây là cơ hội để Thầy Giêsu huấn luyện về tính hiệp hành. Thực vậy, để giải quyết khó khăn, Thầy Giêsu mời gọi các tông đồ hiệp hành trong sứ vụ "Chính anh em hãy lo cho họ ăn” (Mt 14, 17).  Hiệp hành với Thầy bằng gặp gỡ, lắng nghe và phân định trước hiện tình cụ thể, trước tiên, các tông đồ được Thầy huấn luyện để nhận ra sự giới hạn của mình (Ga 6,5). Vì giới hạn, các ông đón nhận sự hỗ trợ, dù ít ỏi, chỉ là 5 chiếc bánh và hai con cá, dù của một người hèn kém, là một bé trai (Ga 6, 8-9). Sống trong hiệp hành với Thầy để thi hành sứ vụ Thầy trao, các ông cảm nhận được mình cần sự hiệp hành của tha nhân. Sống hiệp hành làm cho các tông đồ trở thành trung gian giữa đám đông dân chúng với Thầy Giêsu; các ông nhận bánh và cá từ con người để trao dâng lên Thầy (Mt 14, 18). Tin tưởng vào quyền năng của Thầy, nên các ông nhận bánh đã được tạ ơn từ tay Thầy để trao cho đám đông (Mt 14, 19). Đến đây, xuất hiện sự hiệp hành giữa đám đông với các tập thể các tông đồ, khi các tông đồ tổ chức từng nhóm để trao bánh và cá, để từng người nhận bánh và cá, bẻ ra và trao cho người khác (Mc 6, 40-41). Phép lạ đã xẩy ra nhờ tính cách hiệp hành Ai nấy đều ăn và được no nê”. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy” (Lc 9, 17). Theo Tin mừng Gioan, phép lạ này là phần mở đầu dẫn đến bài giảng về Bí tích Thánh Thể (Ga 6, 22-59). Bí tích Thánh Thể là một phép lạ hiệp hành của Thiên Chúa với con người, trong lệnh truyền sứ vụ và trong lời hứa hiện diện với con người, cho đến ngày tận thế: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28, 19-20).

 

Anh em linh mục thân quý!

Với trình thuật về phép lạ hóa bánh ra nhiều trên đây, anh em linh mục chúng ta được giới thiệu một mô hình hiệp hành giữa các tông đồ với Thầy Giêsu, giữa các tông đồ với nhau và giữa các tông đồ với dân chúng. Học hỏi về tính hiệp hành của Thượng Hội Đồng lần thứ 16 này, chúng ta được biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã dạy rằng, con đường hiệp hành là chính con đường Thiên Chúa mong đợi nơi Giáo Hội của thiên niên kỷ thứ ba. Vì, con đường hiệp hành này là cách hiệu quả nhất để biểu lộ và thực hành bản chất của Giáo Hội với tư cách là Dân Thiên Chúa lữ hành và thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng. Như vậy, Thượng Hội Đồng là một hồng ân và một nhiệm vụ cho Giáo Phận. Vì, đây phải được xem đây là cơ hội thúc đẩy sự hoán cải mục vụ và hiệp hành của Giáo Phận để việc loan báo Tin Mừng trổ sinh hoa trái dồi dào hơn. Trong bối cảnh của Giáo Phận, anh em linh mục đóng một vai trò quan trọng của tập thể nhỏ là các tông đồ giữa một đám đông là quần chúng, cùng hướng về một Giáo Hội Hiệp Hành, cụ thể trong giai đoạn học hỏi về Thượng Hội Đồng.

 

Linh mục có vai trò quan trọng, nhưng “Cẩm nang cho Thượng Hội Đồng về tính hiệp hành” cảnh báo chúng ta về kẻ thù của tính hiệp hành đó là virus tự mãn. Phải vượt thắng được tính ảo tưởng tự mãn, linh mục chúng ta mới có thể xây những nhịp cầu bắc qua những bức tường ngăn cách và chia rẽ trong cộng đoàn. Phải vượt thắng tính tự mãn, chúng ta mới có thể khiêm tốn học hỏi lẫn nhau, đồng hành với nhau, và phục vụ lẫn nhau.

 

Theo dự kiến, tuần tĩnh tâm năm của linh mục đoàn Giáo Phận sẽ được diễn ra trong tháng 01/2022 và ngày 16/01/2022 sẽ là ngày truyền chức phó tế cho 13 ứng viên phó tế trong Giáo Phận. Hiện tại, Giáo Phận có 289 linh mục triều và 62 linh mục dòng. Là linh mục thuộc linh mục đoàn Giáo Phận Long Xuyên, chúng ta được sai đến hiện diện giữa các cộng đoàn dân Chúa rải rác trong phần đất của Giáo Phận. Đây là bối cảnh để chúng ta sống mầu nhiệm Chúa Kitô hiệp hành giữa đoàn chiên của Ngài. Vì hiệp hành, nên với trách nhiệm của đức ái mục tử, người linh mục can đảm đi trước đoàn chiên để bảo vệ khỏi sói dữ. Vì hiệp hành, nên với sự hòa đồng của một mục tử, người linh mục đi giữa đoàn chiên để có mùi chiên. Vì hiệp hành, nên với sự khiêm tốn, người linh mục lùi về phía sau để vác những con chiên đau yếu chậm chạp. Hình ảnh linh mục và giám mục giữa đoàn người trong logo của Thượng Hội Đồng diễn tả tính hiệp hành này.

 

Để có kinh nghiệm hiệp hành trong giai đoạn học hỏi, anh em linh mục được mời gọi thực hiện các công việc cụ thể sau đây:

 

1/ Cùng với Giáo Phận học hỏi những tài liệu về Thượng Hội Đồng, đặc biệt là “cẩm nang cho Thượng Hội Đồng về tính hiệp hành”, và “Tài liệu chuẩn bị”. Cụ thể là tham dự tích cực các buổi học hỏi dành cho linh mục đoàn trong dịp tĩnh tâm, dành cho tập thể các linh mục trong từng giáo hạt, trong từng nhóm linh mục…

 

2/ Giúp cho cộng đoàn học hỏi về Thượng Hội Đồng, cụ thể là các bài học hàng tuần do Ban Hiệp Hành Giáo Phận soạn thảo cho toàn Giáo Phận, được đăng trên trang mạng của Giáo Phận.

 

3/ Cộng tác với Ban Điều Hành và Ban Hiệp Hành Giáo Phận tổ chức các cuộc học hỏi cho các thành phần dân Chúa trong cộng đoàn, đặc biệt là hội đồng mục vụ giáo xứ, các đoàn thể và hội đoàn.

 

4/ Một trách nhiệm không thể thiếu được của các linh mục là sự cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng, trong cầu nguyện chúng ta lắng nghe được tiếng Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn và huấn luyện đi vào con đường hiệp hành.

 

5/ Tổ chức chầu Thánh Thể và làm giờ thánh vào các ngày thứ Năm trong tuần; cổ vũ và khích lệ cộng đoàn tham dự, để cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng.

 

Ước mong, linh mục đoàn Giáo Phận trở thành gia đình của Thiên Chúa giữa gia đình Giáo Phận, hiệp hành với nhau và hiệp hành với Giáo Hội để thi hành sứ vụ xây dựng Nước Thiên Chúa trong thế giới hôm nay.  

 

Anh chị giáo dân cùng với các chủng sinh và tu sĩ thân quý!

Vì tính hiệp hành trong Giáo Phận, anh chị em được mời gọi hiệp hành với các linh mục và phó tế trong tiến trình tổ chức Thượng Hội Đồng trong các giai đoạn, cụ thể trong giai đoạn học hỏi do Giáo Phận tổ chức. Hiệp hành bằng cầu nguyện và cộng tác với các linh mục và phó tế tổ chức các cuộc học hỏi trong cộng đoàn của mình, theo chương trình của Ban Điều Hành và Ban Hiệp Hành Giáo Phận tổ chức.

 

Xin Chúa Thánh Thần là Thần chân lý, hướng dẫn toàn thể Dân Chúa của Giáo Phận, đặc biệt là hàng giáo sĩ, hướng về một hội thánh hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ

 

+ Giuse Trần Văn Toản

Giám mục giáo phận Long Xuyên

Bài cùng chuyên mục:

Trực tuyến:Thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi tại Nhà Thờ Chánh Tòa Long Xuyên (07/10/2022 06:54:39 - Xem: 425)

Thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi sẽ được trực tuyến vào lúc 09g00, thứ Sáu ngày 07/10/2022, tại Nhà Thờ Chánh Tòa Long Xuyên.

Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên (05/10/2022 14:24:47 - Xem: 455)

Ngày 15 tháng 08 năm 2023 kỷ niệm 50 năm cung hiến Nhà Thờ Chánh Tòa Long Xuyên. Đây là cơ hội để Giáo phận nhìn lại chặng đường 50 năm qua...

Thánh lễ Cung hiến Nhà thờ giáo họ Mẫu Tâm, kinh A1 (30/09/2022 10:30:07 - Xem: 1,319)

Thánh lễ Cung hiến Nhà thờ giáo họ Mẫu Tâm, kinh A1 được Đức Giám mục giáo phận cử hành lúc 9g00 thứ Sáu ngày 30/09/2022

Thông báo về các chương trình sinh hoạt tháng 10/2022 (27/09/2022 10:08:25 - Xem: 1,626)

Xin mời quý cha trong giáo phận tham dự ngày bế mạc của Đại Hội. Đây cũng là ngày quý cha, tu sĩ và chủng sinh tĩnh tâm, thay cho tĩnh tâm tại các giáo hạt tháng 10. Chương trình như sau:

Thánh lễ An táng Cha cố Tôma Nguyễn Văn Mân (20/09/2022 15:40:40 - Xem: 1,821)

Vào lúc 9g00 sáng thứ Ba, ngày 20/09/2022, Giáo phận Long Xuyên đã dâng Thánh lễ an táng cho Cha cố Tôma Nguyễn Văn Mân tại nhà thờ giáo xứ Cần Xây, giáo hạt Long Xuyên.

CÁO PHÓ: Cha Cố Toma Nguyễn Văn Mân (17/09/2022 05:40:31 - Xem: 1,672)

Trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, Tòa Giám mục giáo phận Long Xuyên kính báo: Cha Cố Toma Nguyễn Văn Mân vừa qua đời.

Tiền Chủng viện Têrêsa: Lễ khai giảng năm học 2022 -2023 (11/09/2022 09:21:50 - Xem: 1,923)

Sáng ngày 10/9/2022, Tiền Chủng Viện Têrêsa - Giáo phận Long Xuyên đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022 -2023. Thánh Lễ Khai giảng do Đức Cha Giuse chủ tế;

Thánh lễ Đặt viên đá xây dựng nhà thờ Vĩnh Thái, hạt Rạch Giá (02/09/2022 07:25:16 - Xem: 2,259)

Thánh lễ Đặt viên đá xây dựng nhà thờ Vĩnh Thái thuộc giáo xứ Minh Châu, hạt Rạch Giá được cử hành vào lúc 9g30 thứ Bảy ngày 03/09/2022

Lịch Mục vụ của Đức Giám mục tháng 09/2022 (01/09/2022 05:28:50 - Xem: 2,029)

Ban Truyền Thông xin gửi đến quý cha và bạn đọc Lịch Mục vụ tháng 08/2022 của Đức Giám mục để chúng ta cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện.

Thánh lễ khai mạc Năm thánh nhà thờ Chánh Tòa (20/08/2022 14:10:07 - Xem: 2,150)

Thánh lễ Khai mạc Năm thánh nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên đã được Đức Giám mục cử hành lúc 18g00 chiều Chúa nhật ngày 21/08/2022

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7