Sinh hoạt giáo phận

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau CN 25 thường niên

  • In trang này
  • Lượt xem: 331
  • Ngày đăng: 20/09/2021 13:39:48

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Ba ngày 21-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Xem trên kênh youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UC9vCVKplUk2GOhU2vUbBdwA

 

Bài cùng chuyên mục:

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư sau CN 29 thường niên (19/10/2021 19:00:00 - Xem: 49)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Tư ngày 20-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Ba sau CN 29 TN (19/10/2021 09:53:54 - Xem: 80)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Ba ngày 19-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau CN 29 thường niên (18/10/2021 13:00:00 - Xem: 133)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Ba ngày 19-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Hai sau CN 29 TN (18/10/2021 10:04:39 - Xem: 124)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Hai ngày 11-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ hai sau CN 29 thường niên (17/10/2021 19:20:28 - Xem: 155)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ hai ngày 18-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 29 Thường niên B(7 giờ tối) (17/10/2021 10:59:21 - Xem: 190)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 07g00 tối Chúa Nhật ngày 17-10 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 29 Thường niên B(8g00 sáng) (17/10/2021 05:58:21 - Xem: 264)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 08g00 sáng Chúa Nhật ngày 17-10 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 29 Thường niên B (16/10/2021 11:56:57 - Xem: 263)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 17-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 29 Thường niên B (tối thứ bảy) (16/10/2021 10:00:00 - Xem: 213)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Thứ Bảy ngày 16-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy sau CN 28 thường niên (15/10/2021 11:46:36 - Xem: 211)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Bảy ngày 16-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7