Phụ lục

MỖI TUẦN 1 CÂU LỜI CHÚA

 • In trang này
 • Lượt xem: 1,122
 • Ngày đăng: 01/01/2022 06:09:40

TÀI LIỆU CHUNG

CÂU GIÁO LÝ VÀ CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT NĂM C 2022

Hướng đến một Hội Thánh hiệp hành: Hiệp thông, tham gia, sứ vụ.

 

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - NĂM C (16.01.2022).

 • Youcat 139: H./ Ơn gọi của giáo dân là gì?/ T./ Xuất phát từ bí tích Rửa Tội,/ người giáo dân có ơn gọi sống dấn thân trong đời sống xã hội/ để làm cho Nước Thiên Chúa lớn mạnh nơi trần thế [877-913, 940-943].
 • Gio-an đoạn 2, câu 7: Chúa Giê-su bảo những người giúp việc:/ “HÃY ĐỔ NƯỚC ĐẦY CÁC CHUM”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ biết hiệp thông trong Chúa/ và chân thành cộng tác với nhau,/ để góp phần làm phong phú môi trường Giáo hội và xã hội hôm nay./ Amen (x.Docat 313).

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN [CHÚA NHẬT LỜI CHÚA] - NĂM C (23.01.2022).

 • Youcat 19: H./ Kinh Thánh giữ vai trò nào trong Hội Thánh?/ T./ Hội Thánh múc lấy sự sống và sức mạnh của mình từ trong Kinh Thánh [103-104, 131-133, 141].
 • Lu-ca đoạn 4, câu 21: Chúa Giê-su bắt đầu nói với mọi người trong hội đường rằng:/ “HÔM NAY/ ỨNG NGHIỆM LỜI KINH THÁNH MÀ TAI CÁC NGƯƠI VỪA NGHE”.

Lạy Chúa Giê-su,/ “Lời Chúa là thần trí và là sự sống,/ Chúa có lời ban sự sống đời đời”./ Xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ luôn vững tin/ để sống và hoạt động dưới ánh sáng soi dẫn của Lời Chúa./ Amen (Ga 6, 63b và 68b).

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - NĂM C (30.01.2022).

 • Youcat 73: H./ Tại sao gọi Đức Giê-su là Ki-tô? T./ Thuật ngữ “Đức Giê-su là Ki-tô”,/ nhằm nói lên tâm điểm của đức tin Ki-tô giáo./ Đức Giê-su,/ con bác thợ mộc thành Na-za-ret,/ là Đấng Mê-si-a,/ Đấng Cứu thế được mong đợi từ lâu [436-440, 453].
 • Lu-ca đoạn 4, câu 24: Chúa Giê-su nói tiếp với mọi người trong hội đường rằng:/ QUẢ THẬT TÔI BẢO CÁC NGƯỜI,/ KHÔNG MỘT TIÊN TRI NÀO ĐƯỢC ĐÓN NHẬN NƠI QUÊ HƯƠNG MÌNH”.

Lạy Chúa Giê-su,/ “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?/ Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”./ Xin Chúa cho chúng con,/ cách riêng cho những người trẻ/ xác tín niềm tin với Hội Thánh,/ để gắn bó,/ tin tưởng/ và bước đi theo Chúa./ Amen (x.Ga 6, 6; Docat 306).

MÙNG MỘT TẾT NHÂM DẦN [Thứ ba, ngày 01.02.2022] – Mt 6,25-34

 • Mát-thêu đoạn 6, câu 33: “TIÊN VÀN/ CÁC CON HÃY TÌM KIẾM NƯỚC THIÊN CHÚA/ VÀ SỰ CÔNG CHÍNH CỦA NGƯỜI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con và các bạn trẻ,/ khi vui hưởng mùa xuân tại thế,/ cũng biết gắn bó mật thiết với Chúa là mùa xuân đích thực,/ để làm tươi mới đời sống xã hội hôm nay/ và hướng tới mùa xuân vĩnh cửu trên trời./ Amen.

MÙNG HAI TẾT NHÂM DẦN [Thứ tư, ngày 02.02.2022] – Mt 15,1-6

 • Mát-thêu đoạn 15, câu 4: “NGƯƠI HÃY THỜ CHA KÍNH MẸ”.

Lạy Chúa,/ xin Chúa thương ban muôn phúc lành cho các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ chúng con;/ xin cũng giúp chúng con và các bạn trẻ/ biết sống có trách nhiệm/ và sống sao cho tròn chữ hiếu với các ngài./ Amen.

MÙNG BA TẾT NHÂM DẦN [Thứ năm, ngày 03.02.2022] – Mt 25,14-30

 • Mát-thêu đoạn 25, câu 23: “HÃY VÀO HƯỞNG SỰ VUI MỪNG CỦA CHỦ NGƯƠI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin dạy chúng con và các bạn trẻ,/ khi gắng sức làm cho cuộc sống thêm tốt đẹp,/ biết hoạt động trong tinh thần liên đới với anh chị em/ và phục vụ hết thảy mọi người,/ đặc biệt là người khốn cùng./ Amen (x.Docat 147-149).

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - NĂM C (06.02.2022).

 • Youcat 20: H./ Chúng ta có thể trả lời Thiên Chúa thế nào khi Người nói với chúng ta?/ T./ Chúng ta trả lời Thiên Chúa khi chúng ta tin Người [142-149].
 • Lu-ca đoạn 5, câu 1: KHI ẤY,/ DÂN CHÚNG CHEN NHAU LẠI GẦN CHÚA GIÊ-SU ĐỂ NGHE LỜI THIÊN CHÚA.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,/ là ánh sáng chỉ đường con đi”,/ để chúng con và các bạn trẻ,/ biết sống tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội/ trong ánh sáng chân lý của Chúa./ Amen (Tv 119,105).

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - NĂM C (13.02.2022).

 • Youcat 284: H./ Tại sao các mối phúc lại quan trọng?/ T./ Những người mong mỏi Nước Trời/ phải tìm đến bảng liệt kê những ưu tiên trên của Chúa Giê-su/ thì sẽ biết [1716-1717, 1726].
  • Lu-ca đoạn 6, câu 20: Chúa Giê-su ngước mắt nhìn các môn đệ,/ Người nói:/PHÚC CHO CÁC CON LÀ NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHÓ,/ VÌ NƯỚC THIÊN CHÚA LÀ CỦA CÁC CON”.

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa chúc phúc cho những ai biết đặt tất cả niềm hy vọng/ và sức mạnh vào Thiên Chúa;/ xin giúp chúng con và các bạn trẻ/ biết xác tín và sống niềm tin ấy,/ khi đầu tư lo cho đời sống hôm nay./ Amen.

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (20.02.2022).

 • Youcat 339: H./ Ơn thánh Chúa làm gì cho ta?/ T./ Ơn thánh đưa ta vào đời sống thân mật của Thiên Chúa Ba Ngôi,/ vào trong sự trao đổi Tình yêu giữa Cha,/ Con và Thánh Thần./ Ơn thánh giúp ta sống trong Tình yêu Chúa và hành động nhờ Tình yêu này [1990-2000, 2003-2004, 2023-2024].
 • Lu-ca đoạn 6, câu 27: Chúa Giê-su nói với các môn đệ:/ “THẦY BẢO CÁC CON ĐANG NGHE THẦY ĐÂY:/ CÁC CON HÃY YÊU THƯƠNG KẺ THÙ,/ HÃY LÀM ƠN CHO NHỮNG KẺ GHÉT CÁC CON”.

Lạy Chúa Giê-su,/ để trở nên môn đệ nghĩa thiết với Chúa,/ và làm chứng ngay trong xã hội còn nhiều bạo lực hôm nay,/ xin giúp chúng con và các bạn trẻ,/ can trường sống đời hiền lành, nhân hậu;/ khiêm tốn và hay tha thứ./ Amen (x.Docat 16; FT 237-239).

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (27.02.2022).

 • Youcat 280: H./ Đối với Ki-tô hữu,/ nền tảng của phẩm giá con người là gì?/ T./ Mọi người, từ giây phút đầu tiên trong bụng mẹ,/ đã có một phẩm giá không ai được xâm phạm,/ vì từ đời đời,/ Thiên Chúa đã muốn, đã yêu, đã dựng nên, đã cứu chuộc,/ và đã định cho họ được hạnh phúc muôn đời./ Kitô hữu tin rằng phẩm giá con người có nguồn gốc từ Chúa [1699-1715].
 • Lu-ca đoạn 6, câu 41: Chúa Giê-su nói với các môn đệ:/ SAO NGƯƠI THẤY CỌNG RÁC TRONG MẮT ANH EM,/ CÒN CÁI XÀ TRONG MẮT NGƯƠI/ THÌ LẠI KHÔNG ĐỂ Ý TỚI? ”.

Lạy Chúa Giê-su,/ thay cho tính hay dèm pha, nói xấu hoặc khinh miệt người khác,/ xin Chúa giúp chúng con và các bạn trẻ,/ biết khiêm tốn nhìn nhận sự bất toàn của chính mình,/ để sống hài hòa và bao dung với lỗi lầm của anh chị em./ Amen (x.FT 217).

3. MÙA CHAY - PHỤC SINH

THỨ TƯ LỄ TRO (02.03.2022)

 • Mat-thêu đoạn 6, câu 1: Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng:/ “CÁC NGƯƠI HÃY CẨN THẬN,/ ĐỪNG PHÔ TRƯƠNG CÔNG ĐỨC TRƯỚC MẶT NGƯỜI TA ĐỂ THIÊN HẠ TRÔNG THẤY,/ BẰNG KHÔNG,/ CÁC NGƯƠI MẤT CÔNG PHÚC NƠI CHA CÁC NGƯƠI LÀ ĐẤNG Ở TRÊN TRỜI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ hòa mình vào giòng người đến nhận một chút tro trên đầu,/ xin Chúa giúp chúng con đi vào mối  giây “hiệp thông” với Hội Thánh,/ là quyết tâm sống tinh thần chay tịnh,/ cầu nguyện và làm phúc trong suốt mùa chay thánh này./ Amen.

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM C (06.03.2022).

 • Youcat 525: H./ “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ” nghĩa là gì?/ T./ Vì từng ngày, từng giờ,/ chúng ta sống trong nguy cơ sa ngã phạm tội,/ và không theo Chúa,/ nên chúng ta xin Chúa,/ đừng để chúng ta thiếu đề phòng trước sức mạnh của cám dỗ [2846-2849].
 • Lu-ca đoạn 4, câu 4: Chúa Giê-su nói:/ “NGƯỜI TA KHÔNG PHẢI CHỈ SỐNG BẰNG CƠM BÁNH,/ MÀ CÒN BẰNG LỜI CHÚA NỮA”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con và các bạn trẻ,/ biết siêng năng hiệp dâng Thánh lễ/ để đón nhận sức mạnh từ Lời và Thánh Thể Chúa/ mà chiến đấu và chiến thắng cám dỗ trong cuộc đời./ Amen (x.GE 162).

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM C (13.03.2022).

 • Youcat 93: H./ Tại sao Chúa Giê-su biến hình trên núi?/ T./ Ngay khi Chúa Giê-su còn ở trần gian,/ Chúa Cha đã muốn bày tỏ vinh quang thiên tính của Con mình./ Và Chúa Giê-su cũng muốn biến hình/ để giúp các môn đệ sau này,/ hiểu được ý nghĩa về cái chết và sự sống lại của Người [554-553, 567].
 • Lu-ca đoạn 9, câu 29: Chúa Giê-su đưa Phê-rô,/ Gia-cô-bê và Gio-an lên núi cầu nguyện./ “VÀ ĐANG KHI NGƯỜI CẦU NGUYỆN,/ DIỆN MẠO NGƯỜI BIẾN ĐỔI RA KHÁC/ VÀ ÁO NGƯỜI TRỞ NÊN TRẮNG TINH SÁNG NGỜI.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho hình ảnh của Chúa được tỏa sáng nơi chúng con mỗi ngày,/ nhờ không ngừng kết hiệp mật thiết với Chúa trong cầu nguyện,/ trong chay tịnh và trong phục vụ với hết tình yêu thương./ Amen.

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - NĂM C (20.03.2022).

 • Youcat 239: H./ Hiệu quả tích cực của Bí tích Giải Tội là gì?/ T./ Bí tích Giải Tội cho tội nhân làm hoà với Thiên Chúa và Hội Thánh,/ được trở lại làm con Chúa/ và lại được Chúa yêu thương [1468-1470, 1496]. 
 • Lu-ca đoạn 13, câu 5: Chúa Giê-su lên tiếng bảo:/ “NẾU CÁC NGƯƠI KHÔNG ĂN NĂN HỐI CẢI/ THÌ TẤT CẢ CÁC NGƯƠI CŨNG SẼ BỊ HỦY DIỆT NHƯ VẬY.

Lạy Chúa Giê-su/ trước tiếng gọi khẩn thiết:/ Hãy sám hối trở về với Chúa,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ biết mau mắn đón nhận Bí tích Giao Hòa/ để được hiệp thông hạnh phúc với Chúa và với nhau./ Amen.

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM C (27.03.2022).

 • Youcat 225: H./ Bí tích Sám Hối và Giao Hoà còn có những tên gọi nào?/ T./ Bí tích Sám Hối và Giao Hoà còn gọi là Bí tích Tha Thứ, Bí tích Trở Lại, Bí tích Giải Tội [1422 – 1424, 1486].
 • Lu-ca đoạn 15, câu 20: Đứa con thứ trỗi dậy đi về với cha nó./ “KHI NÓ CÒN Ở ĐÀNG XA,/ NGƯỜI CHA TRÔNG THẤY NÓ VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG;/ ÔNG CHẠY LẠI ÔM CHOÀNG LẤY CỔ VÀ HÔN.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ biết nhận ra lòng thương xót cao vời của Chúa/ mà mau mắn trở về,/ đón nhận ơn tha thứ chữa lành và sự bình an Chúa ban./ Amen.

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM C (03.04.2022).

 • Youcat 229: H./ Điều gì đưa người ta đến chỗ ăn năn thống hối?/ T./ Khi con người nhìn nhận tội lỗi của mình,/ thì nảy sinh ra một ước muốn trở nên tốt hơn,/ điều đó gọi là ăn năn thống hối./ Chúng ta đạt được sự ăn năn tội,/ khi nhận thấy giữa tình yêu của Chúa/ và tội lỗi của ta có sự mâu thuẫn trái nghịch./ Ta đau lòng vì tội ta đã phạm./ Ta quyết tâm thay đổi đời sống và trông cậy Chúa giúp đỡ [1430 – 1433, 1490].
 • Gio-an đoạn 8, câu 11: Chúa Giê-su bảo người phụ nữ bị bắt khi phạm tội ngoại tình,/:TÔI CŨNG THẾ,/ TÔI KHÔNG KẾT TỘI CHỊ./ VẬY CHỊ HÃY ĐI VÀ ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA!”

Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con và các bạn trẻ,/ lắng nghe lời dạt dào đầy tình thương xót của Chúa,/ để qua Bí tích Giao Hòa,/ chúng con bắt đầu lại cuộc sống mới trong bình an/ và trong niềm vui ơn cứu độ./ Amen.

CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM C (10.04.2022).

 • Youcat 66: H./ Trong kế hoạch,/ Thiên Chúa có định cho con người phải đau khổ và phải chết không?/ T./ Thiên Chúa không muốn cho con người phải đau khổ và phải chết./ Từ khởi thủy/ Thiên Chúa đã muốn cho con người sống nơi địa đàng,/ được sống mãi mãi,/ bình an giữa Thiên Chúa,/ mọi người và vạn vật chung quanh./ Bình an giữa nam và nữ [374-379, 384, 400].
 • Lu-ca đoạn 23, câu 43: “QUẢ THẬT, TA BẢO NGƯƠI:/ NGAY HÔM NAY NGƯƠI SẼ Ở TRÊN THIÊN ĐÀNG VỚI TA”.

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa sẵn lòng chịu chết để dẫn đưa chúng con vào Vương quốc của Chúa./ Xin cho Vương quốc vĩnh cửu và vô biên,/ tràn đầy sự thật và sự sống,/ tràn đầy ân sủng và thánh thiện,/ tràn đầy tình thương, công lý và bình an/ mau hiển trị trong lòng chúng con./ Amen  (x.Docat 6-8).

CHÚA NHẬT PHỤC SINH - NĂM C (17.04.2022).

 • Youcat 108: H./ Thế giới đã có biến đổi gì/ nhờ việc Chúa Giê-su sống lại?/ T./ Vì cái chết từ nay không còn là “chấm dứt” mọi sự nữa,/ nên niềm vui và hi vọng đã đến với thế giới./ Cái chết không còn cai trị trên Chúa Giê-su (Rm 6,9)./ Chết cũng không còn quyền trên chúng ta,/ là những người thuộc về Chúa Giê-su nữa [655-658].
 • Gio-an đoạn 20, câu 9: “THEO KINH THÁNH,/ THÌ NGƯỜI PHẢI SỐNG LẠI TỪ CÕI CHẾT”.

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh,/ Chúa đã chiến thắng sự chết và đã phục sinh;/ xin cho con dám chết đi cho tội lỗi/ để được cùng sống lại với Chúa,/ mà bước vào đời sống mới dạt dào tình bác ái yêu thương./ Amen.

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH [CHÚA NHẬT LCTX] - NĂM C (24.04.2022)

 • Youcat 329: H./ Trong xã hội,/ làm thế nào để có công bằng xã hội?/ T./ Công bằng xã hội chỉ có được/ khi phẩm giá mỗi người được tôn trọng,/ nghĩa là quyền lợi của họ được công nhận và tôn trọng/ và mỗi người có thể tham gia tích cực vào đời sống chính trị,/ kinh tế, văn hóa trong xã hội [1928-1933, 1943-1944].
 • Gio-an đoạn 20, câu 21: Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng:/ “BÌNH AN CHO CÁC CON./ NHƯ CHA ĐÃ SAI THẦY,/ THẦY CŨNG SAI CÁC CON”.

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ khi được Chúa sai vào đời,/ biết vững tin và trung kiên trong niềm hy vọng,/ để cùng nhau xây dựng tình bằng hữu xã hội,/ tình huynh đệ mở ra cho hết mọi người,/ trong sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau./ Amen (x.FT 94-96).

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM C (01.05.2022).

 • Youcat 131: H./ Chúng ta phải làm gì cho việc hợp nhất Ki-tô hữu?/ T./ Trong lời nói và trong việc làm,/ chúng ta phải theo ước muốn của Chúa Ki-tô,/ được thể hiện rõ qua lời cầu xin của Người:/ “Xin cho chúng nên một” (Ga 17, 21). [820-822].
 • Gio-an đoạn 21, câu 6: Chúa Giê-su nói với các môn đệ:/HÃY THẢ LƯỚI BÊN HỮU THUYỀN THÌ SẼ ĐƯỢC”./ CÁC ÔNG LIỀN THẢ LƯỚI VÀ HẦU KHÔNG KÉO NỔI LƯỚI LÊN,/ VÌ ĐẦY CÁ.

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ vững tin vào sự hiện diện yêu thương sống động của Chúa trong cuộc đời,/ để mỗi khi làm việc gì,/ thì cũng làm sao cho vừa ý Chúa,/ và giúp cho mọi người nhận ra ơn cứu độ./ Amen.

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH [CHÚA CHIÊN LÀNH] - NĂM C (08.05.2022).

 • Youcat 9: H./ Thiên Chúa tỏ ra điều gì về chính Người/ khi gởi Con của Người đến với chúng ta?/ T./ Trong Chúa Giê-su Ki-tô,/ Thiên Chúa tỏ cho chúng ta tình yêu thương xót thẳm sâu của Người [65-66, 73].
 • Gio-an đoạn 10, câu 27: Chúa Giê-su nói:/ “CHIÊN TÔI THÌ NGHE TIẾNG TÔI,/ TÔI BIẾT CHÚNG VÀ CHÚNG THEO TÔI”.

Lạy Chúa Giê-su là Mục Tử nhân lành,/ Chúa muốn mọi người đón nhận được tình thương của Chúa Cha./ Xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ vững bước theo Chúa,/ và hân hoan cộng tác trong sứ vụ của Chúa./ Amen.

 

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - NĂM C (15.05.2022).

 • Youcat 331: H./ Tại sao trong loài người lại có những sự bất bình đẳng?/ T./ Mọi người đều có phẩm giá như nhau,/ nhưng lại không có những điều kiện sinh sống như nhau./ Những bất bình đẳng/ là do xã hội loài người gây ra và đều nghịch Phúc Âm./ Thiên Chúa ban cho con người/ những ơn phúc và tài năng khác nhau,/ Chúa mời gọi họ chia sẻ cho nhau./ Trong tình bác ái,/ người này phải chia cho người kia những gì họ còn thiếu thốn [1936-1938,1946-1947].
 • Gio-an đoạn 13, câu 34: Chúa Giê-su nói với các môn đệ:/ “THẦY BAN CHO CÁC CON ĐIỀU RĂN MỚI/ LÀ CÁC CON HÃY YÊU THƯƠNG NHAU;/ NHƯ THẦY ĐÃ YÊU THƯƠNG CÁC CON,/ THÌ CÁC CON CŨNG HÃY YÊU THƯƠNG NHAU”.

Lạy Chúa Giê-su/ xin uốn nắn tư tưởng, hành vi cũng như trái tim chúng con/ và giúp chúng con biết hy sinh phục vụ mọi người/ theo gương Chúa,/ là “yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”./ Amen (x.Docat 14).

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - NĂM C (22.05.2022).

 • Youcat 282: H./ Kinh Thánh có cho ta biết đường dẫn đến hạnh phúc không?/ T./ Ta sẽ được hạnh phúc nếu tin vào Lời Chúa Giê-su trong các mối phúc [1716-1717].
 • Gio-an đoạn 14, câu 23: Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng:/ “AI YÊU MẾN THẦY, SẼ GIỮ LỜI THẦY,/ VÀ CHA THẦY SẼ YÊU MẾN NGƯỜI ẤY,/ VÀ CHÚNG TA SẼ ĐẾN VÀ Ở TRONG NGƯỜI ẤY”.

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh,/ xin giúp con và các bạn trẻ,/ biết lấy Lời Chúa làm lẽ sống,/ làm kim chỉ nam cho hành động,/ để chúng con được hiệp nhất trong tình yêu của Chúa./ Amen.

CHÚA THĂNG THIÊN - C [NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI] (29.05.2022).

 • Youcat 109: H./ Khi nói Chúa Giê-su lên trời nghĩa là gì?/ T./ Nghĩa là Chúa Giê-su,/ một người trong chúng ta đã về lại nhà với Thiên Chúa Cha/ và ở lại đó muôn đời./ Nhờ Chúa Giê-su/ mà Thiên Chúa ở gần loài người chúng ta trong cách thức loài người./ Và trong Phúc Âm Gio-an,/ Chúa Giê-su đã nói:/ “Khi được giương cao lên khỏi mặt đất,/ Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta” (Ga 12, 32). [659-667].
 • Lu-ca đoạn 24, câu 48: Chúa Giê-su Phục Sinh phán cùng các môn đệ rằng:/ “CÁC CON LÀ NHÂN CHỨNG NHỮNG SỰ VIỆC ẤY”.

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh,/ Chúa đã sai các Tông đồ đi rao giảng và làm chứng cho Chúa trước mặt muôn dân./ Xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ cũng biết dùng đời sống liên đới trong yêu thương của mình,/ mà làm chứng cho Chúa trong xã hội hôm nay./ Amen.

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - NĂM C (05.06.2022).

 • Youcat 337: H./ Chúng ta được cứu rỗi thế nào?/ T./ Không ai có thể tự cứu rỗi mình./ Đối với chúng ta,/ cứu rỗi nghĩa là được giải thoát khỏi quyền lực tội lỗi,/ đem con người từ lãnh vực sự chết tới sự sống vô tận,/ sự sống trước nhan Thiên Chúa./ Ki-tô hữu tin rằng họ được Chúa cứu rỗi,/ vì Chúa đã sai Con của Người xuống trần,/ và đổ tràn Thánh Thần của Người trên chúng ta [1987-1995, 2017-2020].
 • Gio-an đoạn 20, câu 22-23a: Chúa Giê-su Phục Sinh đứng giữa các môn đệ và nói rằng:/ “ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN,/ ANH EM THA TỘI CHO AI THÌ NGƯỜI ẤY ĐƯỢC THA”.

Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho chúng con biết sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần,/ để được thánh hóa mỗi ngày,/ “được tràn đầy tình yêu,/ ánh sáng và sức mạnh của Người”,/ mà biết cùng nhau xây dựng giáo xứ ngày càng thăng tiến hơn trong hiệp nhất yêu thương./ Amen. (x.CV 130-131).

4. MÙA THƯỜNG NIÊN [2]

CHÚA BA NGÔI - NĂM C (12.06.2022).

 • Youcat 36: H./ Chúng ta có thể nhờ suy đoán mà kết luận rằng/ Thiên Chúa là Ba ngôi không?/ T./ Không./ Thiên Chúa Ba ngôi là một mầu nhiệm vượt quá tầm hiểu biết của trí khôn ta./ Ta chỉ biết được nhờ Chúa Ki-tô dạy cho [237].
 • Gio-an đoạn 16, câu 13: “KHI THẦN CHÂN LÝ ĐẾN/ NGƯỜI SẼ DẠY CÁC CON BIẾT TẤT CẢ SỰ THẬT”.

Lạy Chúa Giê-su,/ giữa thế gian đầy những lọc lừa, gian dối do lòng vị kỷ của con người,/ xin cho chúng con được kết hợp sâu xa vào giòng chảy tình yêu từ Chúa Ba Ngôi,/ để cùng nhau làm cho tình thương Chúa/ được lan tỏa đến với muôn người./ Amen (x.Docat 15).

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA - NĂM C (19.06.2022)

 • Youcat 221: H./ Việc rước lễ thay đổi tôi thế nào?/ T./ Mỗi lần rước lễ,/ tôi được kết hợp với Chúa Giê-su chặt chẽ hơn,/ làm cho tôi trở nên phần tử sống động của Thân mình Chúa Ki-tô,/ đổi mới ơn thánh tôi đã nhận trong Bí tích Rửa Tội và Bí tích Thêm Sức,/ và làm cho tôi mạnh sức để chiến đấu chống lại tội lỗi [1391 – 1397, 1416].
 • Lu-ca đoạn 9, câu 13: Chúa Giê-su nói với nhóm mười hai:/ “CÁC CON HÃY CHO HỌ ĂN ĐI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con biết quyện đời mình trong Thánh Thể/ bằng lối sống hy sinh quên mình,/ sẵn sàng “ra khỏi chính mình đến vùng ngoại vi”,/ phục vụ sự sống cho anh chị em,/ để diễn tả tình yêu thập giá/ và hy tế Thánh Thể chúng con đã lãnh nhận./ Amen (x.Docat 21).

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (26.06.2022).

 • Youcat 95: H./ Tại sao Chúa Giê-su chọn ngày lễ Vượt qua của người Do thái/ để chịu chết và sống lại?/ T./ Chúa Giê-su đã chọn lễ Vượt qua của người Do thái như một biểu tượng/ cho công việc mà người sắp hoàn thành trong cái chết và sống lại của Người./ Như xưa/ người Do thái được giải thoát khỏi kiếp nô lệ người Ai cập,/ nay Chúa Giê-su cũng giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết [571-573].
 • Lu-ca đoạn 9, câu 51: KHI GẦN TỚI NHỮNG NGÀY CHÚA GIÊ-SU ĐƯỢC ĐƯA LÊN TRỜI,/ NGƯỜI CƯƠNG QUYẾT ĐI LÊN GIÊ-RU-SA-LEM.

Lạy Chúa Giê-su,/ Giê-ru-sa-lem là nơi Chúa đã đi vào Mầu Nhiệm Vượt Qua,/ khai sinh ơn cứu độ cho nhân loại theo Thánh Ý Chúa Cha./ Xin cho chúng con cũng biết giúp nhau can trường sống theo thánh ý Chúa,/ là phục vụ sự sống mới cho mình và cho tha nhân./ Amen.

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C (03.07.2022).

 • Youcat 347: H./ Tại sao Ki-tô hữu “sống đạo đức nước đôi”/ lại là điều thiếu sót nặng?/ T./ Điều kiện trước hết để loan báo Tin Mừng là sống đúng với Tin Mừng./ Không thực hành điều mình tuyên xưng là giả mạo,/ phản lại bổn phận của Ki-tô hữu là “muối ướp đời”/ và là “ánh sáng thế gian” [2044-2046].
 • Lu-ca đoạn 10, câu 1:/ KHI ẤY,/ CHÚA CHỈ ĐỊNH BẢY MƯƠI HAI NGƯỜI KHÁC/ VÀ SAI HỌ TỪNG HAI NGƯỜI ĐI TRƯỚC,/ ĐẾN TẤT CẢ CÁC THÀNH VÀ CÁC NƠI/ MÀ CHÍNH NGƯỜI SẼ TỚI.

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa muốn mọi thành phần dân Chúa phải phục vụ lẫn nhau theo ơn mình đã lãnh nhận./ Xin cho chúng con biết vượt lên chính mình để phục vụ cộng đồng,/ nhất là những mảnh đời nghèo khổ, đau yếu hay bệnh tật./ Amen (x.FT 276-278).

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - NĂM C (10.07.2022).

 • Youcat 348: H./ “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời”?/ T./ Chúa Giê-su nói:/ “Nếu anh muốn vào sự sống, hãy giữ các điều răn” (Mt 19,17). Rồi Người nói thêm: “Hãy đi theo tôi” (Mt 19, 21). [2052-2054, 2075-2076].
 • Lu-ca đoạn 10, câu 37: Chúa Giê-su nói với người thông luật:/ “ÔNG CŨNG HÃY ĐI VÀ LÀM NHƯ VẬY

Lạy Chúa Giê-su,/ con người được tác tạo để sống yêu thương./ Xin Chúa giúp chúng con biết vì Chúa/ mà sống tình bác ái yêu thương,/ dám ra khỏi chính mình để tìm kiếm điều tốt đẹp cho tha nhân,/ dẫu phải hy sinh chính mình./ Amen (x.FT 186-191).

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - NĂM C (17.07.2022).

 • Youcat 16: H./ Làm thế nào để đọc Kinh Thánh cho đúng?/ T./ Muốn đọc Kinh Thánh cho đúng,/ cần đọc với tinh thần cầu nguyện,/ nghĩa là cần Chúa Thánh Thần giúp đỡ,/ vì nhờ Chúa Thánh Thần mà Kinh Thánh được viết ra./ Kinh Thánh chính là Lời của Thiên Chúa,/ và chứa đựng mặc khải của Thiên Chúa [109-119, 137].
 • Lu-ca đoạn 10, câu 42: Chúa Giê-su nói với Mác-ta:/ “CHỈ CÓ MỘT SỰ CẦN MÀ THÔI:/ MA-RI-A ĐÃ CHỌN PHẦN TỐT NHẤT VÀ SẼ KHÔNG BỊ AI LẤY MẤT”.

Lạy Chúa Giê-su,/ giữa những bộn bề lo toan cho cuộc sống,/ xin cho chúng con biết dành thời gian ở bên Chúa,/ lắng nghe, ghi nhớ và sống Lời Chúa,/ vì “Lời Ngài là sức sống đời con…,/ Lời Ngài làm chứa chan hy vọng,/ là đường để con hằng dõi bước”./ Amen.

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (24.07.2022)

 • Youcat 494: H./ Làm sao đời thường của tôi có thể là trường để cầu nguyện được?/ T./ Mọi chuyện thường xảy ra,/ mỗi cuộc gặp gỡ/ đều có thể trở nên cơ hội kích thích ta cầu nguyện./ Ta càng sống trong sự kết hợp sâu xa với Chúa,/ ta càng hiểu rõ ý nghĩa thế giới chung quanh ta [2659-2660].
 • Lu-ca đoạn 11, câu 2: Chúa Giê-su dạy các môn đệ: “KHI CÁC CON CẦU NGUYỆN, HÃY NÓI:/ “LẠY CHA,/ NGUYỆN DANH CHA CẢ SÁNG,/ NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN…”

Lạy Chúa Giê-su,/ giữa muôn vàn bận tâm trong cuộc sống,/ xin giúp chúng con luôn nhớ đến Chúa trong từng thời khắc của ngày sống,/ để cuộc đời chúng con không ngừng trở thành lời ca tụng vinh Danh Chúa./ Amen (x.GE 147-149).

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (31.07.2022)

 • Youcat 467: H./ Tại sao Chúa Giê-su muốn chúng ta có tâm hồn “nghèo khó”?/ T./ Vì chính Người là Đấng “tuy giàu có,/ nhưng đã trở nên nghèo khó vì chúng ta,/ để chúng ta là những kẻ nghèo trở nên giầu có” (2 Cr 8,9). [2554-2547, 2555-2557].
 • Lu-ca đoạn 12, câu 15a: Chúa Giê-su bảo họ rằng:/CÁC NGƯƠI HÃY COI CHỪNG GIỮ MÌNH TRÁNH MỌI THỨ THAM LAM:/ VÌ CHẲNG PHẢI SUNG TÚC MÀ ĐỜI SỐNG ĐƯỢC CỦA CẢI BẢO ĐẢM CHO ĐÂU”.

Lạy Chúa Giê-su,/ đại dịch đã gây ra bao đau thương mất mát:/ mất người, mất tiền của, mất tất cả./ Xin Chúa ban ơn soi sáng,/ để chúng con đừng quá cậy dựa vào của cải đời tạm này,/ nhưng biết khôn ngoan chọn Chúa/ mà có được giá trị đời đời chất chứa trong những cái hiện tại./ Amen (x.GE 67-68).

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - NĂM C (07.08.2022)

 • Youcat 285: H./ Hạnh phúc đời đời là gì?/ T./ Hạnh phúc đời đời là được thấy Chúa và được tham dự hạnh phúc với Chúa [1720-1724,1729].
 • Lu-ca đoạn 12, câu 40: Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng:/ “CÁC CON HÃY SẴN SÀNG:/ VÌ GIỜ NÀO CÁC CON KHÔNG NGỜ,/ THÌ CON NGƯỜI SẼ ĐẾN”.

Lạy Chúa Giê-su,/ trên hành trình tiến về nhà Cha trên trời,/ xin giúp chúng con biết ra công làm việc,/ không vì của cải hay hư nát,/ nhưng trong tư thế sẵn sàng mở ra cho sự sống đời đời./ Amen (x.GE 67-70).

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM C (14.08.2022).

 • Youcat 101: H./ Tại sao Chúa Giê-su phải cứu chuộc chúng ta bằng cái chết trên thánh giá,/ mà không dùng cách khác?/ T./ Dù vô tội,/ Chúa Giê-su cũng chọn cái chết dữ dằn/ để từ bỏ mình và tận hiến hoàn toàn trên thánh giá./ Người đã chọn thập giá để gánh tội thế gian/ và chịu những đau khổ của nhân loại./ Như thế,/ vì Tình yêu trọn hảo của Người,/ Người đã đem nhân loại trở về cùng Thiên Chúa./ Không ai còn có thể nói:/ Thiên Chúa không biết tôi phải đau khổ [613-617, 622-623].
 • Lu-ca đoạn 12, câu 50: Chúa Giê-su nói với các môn đệ:/ “THẦY PHẢI CHỊU MỘT PHÉP RỬA,/ VÀ LÒNG THẦY KHẮC KHOẢI BIẾT BAO CHO ĐẾN KHI HOÀN TẤT”.

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa hằng thao thức và tự nguyện bước vào khổ hình thập giá/ để nhân loại được cứu chuộc theo kế hoạch yêu thương của Chúa Cha./ Xin giúp chúng con cũng vì mến Chúa yêu người,/ mà can đảm chấp nhận gian khó,/ khi sống đời yêu thương phục vụ./ Amen (x. GE 19-21).

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - NĂM C (21.08.2022).

 • Youcat 1: H./ Ta sống ở đời này để làm gì?/ T./ Ta sống ở đời này để nhận biết và yêu mến Thiên Chúa,/ để làm việc lành theo ý Thiên Chúa,/ và để một ngày nào đó sẽ đạt tới quê Trời [1-3, 358].
 • Lu-ca đoạn 13, câu 29: Chúa Giê-su nói với họ:/ “HÃY CỐ GẮNG VÀO QUA CỬA HẸP,/ VÌ TA BẢO CHO CÁC NGƯƠI BIẾT:/ NHIỀU NGƯỜI SẼ TÌM VÀO MÀ KHÔNG THỂ ĐƯỢC.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp con biết ý thức hy sinh từ bỏ ý riêng mỗi ngày,/ để sống và hoạt động trong Chúa/ với Chúa, và vì Chúa./ Bởi vì chính Chúa là nguồn ơn cứu độ/ và là cửa dẫn vào Nước Hằng Sống./ Amen.

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (28.08.2022).

 • Youcat 89: H./ Chúa Giê-su hứa “Nước Thiên Chúa” cho những ai?/ T./ “Thiên Chúa muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý” (1Tm 2,4)./ Nước Thiên Chúa sẽ khởi đầu nơi những ai để cho Tình yêu Chúa biến đổi mình./ Họ trước hết là những người nghèo khó và thấp hèn/ như Chúa Giê-su thường nói (xem Tám mối phúc) [541-546, 567].
 • Lu-ca đoạn 14, câu 11: “HỄ AI NHẮC MÌNH LÊN,/ SẼ PHẢI HẠ XUỐNG,/ VÀ AI HẠ MÌNH XUỐNG,/ SẼ ĐƯỢC NHẮC LÊN”.

Lạy Chúa Giê-su,/ càng khiêm tốn hạ mình trong mọi sự,/ con càng nên giống Chúa và sẽ được đẹp lòng Thiên Chúa./ Xin cho chúng con biết mặc lấy tâm tình khiêm tốn hiền hòa/ khi đến với Chúa/ cũng như khi sống và phục vụ mọi người./ Amen (x.Hc 3, 19-20; x.GE 71-74).

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (04.09.2022).

 • Youcat 102: H./ Tại sao chúng ta cũng phải chấp nhận đau khổ trong cuộc sống,/ phải “vác thập giá mình mà theo Chúa Giêsu”?/ T./ Ki-tô hữu không được tìm đau khổ,/ nhưng khi phải đối diện với đau khổ mà không tránh được,/ họ nên vui lòng kết hợp đau khổ của họ với đau khổ của Chúa Giêsu,/ như “Người đã chịu đau khổ vì ta/ và để nêu gương cho ta bước theo Người” (1 Pr 2,21). [618].
 • Lu-ca đoạn 14, câu 33: Chúa Giê-su bảo đám đông dân chúng đi theo rằng:/ “AI TRONG CÁC NGƯỜI KHÔNG TỪ BỎ TẤT CẢ CỦA CẢI MÌNH CÓ,/ THÌ KHÔNG THỂ LÀM MÔN ĐỆ TÔI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ là Ki-tô hữu/ không phải chỉ là chấp nhận một số các giá trị và xác tín,/ nhưng trên hết/ là gặp gỡ và đi theo Chúa./ Xin cho chúng con biết sống theo Chúa hằng ngày,/ và tìm gặp Chúa nơi các anh em “bé nhỏ nhất”./ Amen (x.Docat 306).

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C (11.09.2022).

 • Youcat 70: H./ Thiên Chúa kéo chúng ta ra khỏi vòng xoáy của sự dữ thế nào?/ T./ Thiên Chúa không đành nhìn con người dần dần hủy hoại mình/ và những gì chung quanh mình,/ do hiệu ứng dây chuyền của tội lỗi./ Người gửi đến cho ta Chúa Giê-su Ki-tô/ là Đấng Cứu rỗi và Đấng Chuộc tội,/ Người cứu chúng ta khỏi quyền lực tội lỗi [410-412, 420-421].
 • Lu-ca đoạn 15, câu 7a: Chúa Giê-su nói với những người pha-ri-sêu, luật sĩ và dân chúng rằng:/ “TRÊN TRỜI SẼ VUI MỪNG VÌ MỘT NGƯỜI TỘI LỖI HỐI CẢI”.

      Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa đến trần gian/ để giúp chúng con nhận biết Thiên Chúa là nguồn sự sống hạnh phúc,/ và là Đấng giàu lòng thương xót./ Xin cho chúng con được luôn vững tin,/ và biết thành tâm sám hối trở về với Chúa trong tin yêu hy vọng./ Amen.          

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - NĂM C (18.09.2022).

 • Youcat 352: H./ “Ta là Thiên Chúa, Chúa của ngươi” (Xh 20,2) nghĩa là gì?/ T./ Vì Đấng Toàn năng đã mặc khải mình cho ta/ như là Thiên Chúa và là Chúa,/ nên ta không được đặt bất cứ cái gì trên Người,/ coi cái gì quan trọng hơn Người,/ dành cho người và vật nào ưu tiên hơn Người./ Nhận biết, phụng sự và thờ phượng Người,/ phải là ưu tiên tuyệt đối trong đời sống của ta [2083-2094, 2133-2134].
 • Lu-ca đoạn 16, câu 13: “CÁC CON KHÔNG THỂ LÀM TÔI THIÊN CHÚA/ MÀ LẠI LÀM TÔI TIỀN CỦA ĐƯỢC”.

Lạy Chúa Thánh Thần,/ xin canh tân lòng trí của chúng con,/ để trong khi làm ăn, sinh sống,/ chúng con ý thức mình là những quản gia trung tín và khôn ngoan/ biết yêu mến và phụng sự một Chúa duy nhất,/ đồng thời biết mở ra cho tình liên đới với mọi người./ Amen (x.FT 115-116).

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - NĂM C (25.09.2022).

 • Youcat 342: H./ Mọi người chúng ta có thể nên “thánh” được không?/ T./ Có chứ./ Mục đích cuộc sống là kết hợp với Thiên Chúa trong tình yêu/ và hoàn toàn sống như ý Chúa muốn./ Chúng ta cần để “Chúa sống trong ta”/ (Mẹ Têrêsa Calcutta). Ông thánh,/ bà thánh là thế đó [2012-2016, 2018-2024].
 • Lu-ca đoạn 16, câu 20a: CÓ MỘT NGƯỜI HÀNH KHẤT TÊN LÀ LA-DA-RÔ/ NẰM BÊN CỔNG NHÀ ÔNG PHÚ HỘ.

Lạy Chúa Giê-su,/ chúng con được dựng nên làm người để sống hạnh phúc trong yêu thương./ Xin giúp chúng con không dừng lại nơi chính mình,/ mà biết nỗ lực vượt ra khỏi bản thân,/ hướng đến người khác/ và cuối cùng là Thiên Chúa./ Amen (x.Docat 19).

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (02.10.2022)

 • Lu-ca đoạn 17, câu 5: Các Tông đồ thưa với Chúa Giê-su rằng:/ “XIN THẦY BAN THÊM LÒNG TIN CHO CHÚNG CON”.

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa đã không ban cho chúng con thần khí nhát sợ,/ mà là Thần Khí dũng mãnh, yêu mến và tiết độ./ Xin cho chúng con được vững tin vào ơn Chúa trợ giúp,/ để không hổ thẹn làm chứng cho Chúa./ Amen (x. 2Tm 1, 6-8).

KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (02.10.2022).

 • Youcat 148: H./ Đức Mẹ có thực sự cứu giúp chúng ta không?/ T./  Có./ Từ thời sơ khai,/ Hội thánh đã có kinh nghiệm về sự trợ giúp của Đức Mẹ./ Và trong suốt dọc lịch sử của Hội thánh,/ hàng triệu tín hữu đã làm chứng về sự cứu giúp của Mẹ Ma-ri-a [967-970].
 • Lu-ca đoạn 1, câu 38: Ma-ri-a liền thưa:/ “NẦY TÔI LÀ TÔI TỚ CHÚA,/ TÔI XIN VÂNG NHƯ LỜI THIÊN THẦN TRUYỀN”. 

      Lạy Mẹ Ma-ri-a,/ Mẹ đã cộng tác với Thiên Chúa để Ngôi Hai xuống thế làm Người,/ Đấng nối kết con người với Thiên Chúa và với nhau./ Xin giúp chúng con noi gương Mẹ/ biết phục vụ và nỗ lực xây dựng tình liên đới và huynh đệ trong cộng đoàn./ Amen (x.FT 278-279).

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (09.10.2022).

 • Youcat 488: H./ Tại sao ta phải tạ ơn Chúa?/ T./ Vì mọi sự ta ta / đều do Chúa ban cho./ Thánh Phao-lô viết:/ “Có ơn nào anh em không nhận? (1 Cr 4,7)./ Hãy tạ ơn Chúa,/ Đấng ban mọi ơn lành,/ làm cho ta hạnh phúc [2637-2638, 2648].
 • Lu-ca đoạn 17, câu 17-18: Chúa Giê-su nói:/ “KHÔNG PHẢI CẢ MƯỜI NGƯỜI ĐƯỢC LÀNH SẠCH SAO?/ CÒN CHÍN NGƯỜI KIA ĐÂU?/ SAO KHÔNG THẤY AI TRỞ LẠI TÔN VINH THIÊN CHÚA,/ MÀ CHỈ CÓ NGƯỜI NGOẠI NÀY?”. 

Lạy Chúa Giê-su,/ cuộc đời chúng con được phủ lấp bằng muôn ơn lành Chúa ban/ và sự quan tâm nâng đỡ của nhiều người./ Xin giúp chúng con biết sống một đời tạ ơn,/ bằng tâm tình xứng hợp và việc làm cụ thể mỗi ngày./ Amen (x.Docat 308; CV 151-153)

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - NĂM C (16.10.2022).

 • Youcat 478: H./ Tại sao chúng ta tin cậy rằng/ lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa lắng nghe?/ T./ Nhiều người đã kêu cầu cùng Chúa Giê-su,/ khi Người còn sống ở đời này để xin ơn chữa lành,/ và lời cầu nguyện của họ đã được nhận lời./ Chúa Giê-su đã từ cõi chết sống lại,/ và nay Người đang sống,/ Người lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta/ và mang lên tới Chúa Cha [2615-2616-2621].
 • Lu-ca đoạn 18, câu 7: “THIÊN CHÚA LẠI KHÔNG MINH XỬ CHO NHỮNG KẺ NGƯỜI TUYỂN CHỌN/ HẰNG KÊU CỨU VỚI NGƯỜI ĐÊM NGÀY/ MÀ KHOAN DÃN VỚI HỌ MÃI SAO?”

Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con biết cầu nguyện với lòng tín thác nơi Chúa,/ và trở thành chứng nhân cầu nguyện,/ vì biết rằng/ Chúa luôn đồng hành với chúng con trong mọi hoàn cảnh,/ vào lúc bình an cũng như khi xao xuyến trong tâm hồn./ Amen (x.CV 155-156).

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN - NĂM C (23.10.2022)

 • Lu-ca đoạn 18, câu 13: Người thu thuế đứng xa xa,/ không dám ngước mặt lên trời,/ đấm ngực và nguyện rằng:/ “LẠY CHÚA,/ XIN THƯƠNG XÓT CON LÀ KẺ CÓ TỘI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa cứu độ nhân loại không phải vì công trạng chúng con làm,/ nhưng là do ân ban của lòng Chúa xót thương./ Xin cho chúng con biết tìm đến Chúa/ với lòng khiêm nhường phó thác./ Amen (x.GE 47-51).

NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO [Lc 24,46-53]

 • Youcat 50: H./ Con người đóng vai trò nào trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa?/ T./ Thiên Chúa mời gọi con người cộng tác vào sự hoàn thành việc sáng tạo./ Con người có thể từ chối ý định tốt lành này của Thiên Chúa./ Nhưng thật tốt đẹp biết bao/ khi ta trở thành khí cụ của tình yêu Thiên Chúa [307-308].
 • Lu-ca đoạn 24, câu 47: Chúa Giê-su Phục Sinh nói với các tông đồ:/ “PHẢI NHÂN DANH NGƯỜI MÀ RAO GIẢNG CHO MUÔN DÂN,/ BẮT ĐẦU TỪ GIÊ-RU-SA-LEM,/ KÊU GỌI HỌ SÁM HỐI ĐỂ ĐƯỢC ƠN THA TỘI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con biết dùng chính đời sống đượm tình mến Chúa yêu người,/ góp phần Phúc Âm Hóa gia đình và xã hội,/ cũng như môi trường sống chung quanh chúng con./ Amen  (x.CV 168 & Docat 306).

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN - NĂM C (30.10.2022).

 • Youcat 33: H./ Khi nói Thiên Chúa là Tình yêu có nghĩa là gì?/ T./ Nghĩa là Thiên Chúa dựng nên mọi sự,/ bao bọc mọi sự với lòng nhân từ vô biên của Người./ Người không chỉ tuyên bố Người là Tình yêu/ mà còn làm chứng cho Tình yêu:/ “Không ai có Tình yêu lớn hơn người đã chết cho bạn mình” (Ga 15,13).  [218-221].
 • Lu-ca đoạn 19, câu 10: Chúa Giê-su nói với ông Gia-kêu rằng:/ “CON NGƯỜI ĐẾN TÌM KIẾM VÀ CỨU CHỮA ĐIỀU GÌ ĐÃ HƯ MẤT”.

Lạy Chúa,/ Chúa hiền dịu với hết mọi người,/ và nhân từ với hết mọi loài Chúa tác tạo nên./ Xin cho chúng con biết tìm về nương náu nơi lòng thương xót của Chúa,/ và nêu cao tình liên đới với anh chị em/ trong hành trình trần gian hôm nay./ Amen (x.Tv 144,9).

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ (THỨ BA, NGÀY 01.11.2022)

 • Mát-thêu đoạn 5, câu 22: Chúa Giê-su nói với đoàn lũ đông đảo rằng:/ “CÁC CON HÃY VUI MỪNG HÂN HOAN,/ VÌ PHẦN THƯỞNG CỦA CÁC CON SẼ TRỌNG ĐẠI Ở TRÊN TRỜI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho con và các bạn trẻ,/ biết không ngừng noi gương các thánh nam nữ/ biết dùng cuộc đời này mà ca tụng vinh quang Chúa,/ để đời sau cũng được ngợi khen Chúa trên trời./ Amen (x.GE 1, 3, 10).

LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN (THỨ TƯ, NGÀY 02.11.2022)

 • Gio-an đoạn 6, câu 51a: Chúa Giê-su nói với dân Do Thái rằng:/ “TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG;/ AI ĂN BÁNH NÀY, THÌ SẼ SỐNG ĐỜI ĐỜI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ vì cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa,/ xin xót thương tổ tiên ông bà cha mẹ chúng con/ và xin cho hết thảy các linh hồn cậy trông nơi Chúa,/ được vui hưởng vinh quang Chúa muôn đời./ Amen.

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (06.11.2022).

 • Youcat 154: H./ Khi ta chết,/ xảy ra điều gì?/ T./ Khi ta chết,/ hồn lìa xác,/ xác thối rữa,/ hồn đến gặp Thiên Chúa,/ và chờ hợp nhất lại với xác vào ngày tận thế [992-1004, 1016-1018].
 • Lu-ca đoạn 20, câu 38: Chúa Giê-su trả lời những người không tin có sự sống đời sau rằng:/ “THIÊN CHÚA KHÔNG PHẢI LÀ THIÊN CHÚA CỦA KẺ CHẾT,/ MÀ LÀ CỦA KẺ SỐNG./ VÌ MỌI NGƯỜI ĐỀU SỐNG CHO CHÚA”.

Lạy Thiên Chúa hằng sống,/ xin cho lời tuyên xưng:/ “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại”,/ giúp chúng con khi đang tiến bước trên cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế này,/ luôn biết sống giây phút hiện tại trong Chúa,/ nhờ Chúa và với Chúa./ Amen.

[CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (13.11.2022)]

KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (13.11.2022) – Lc 9, 23-26.

 • Youcat 402: H./ Tình yêu là gì?/ T./ Yêu là hiến thân một cách tự do với tất cả tấm lòng cho người khác [2346].
 • Lu-ca đoạn 9, câu 24: CHÚA GIÊ-SU PHÁN CÙNG MỌI NGƯỜI RẰNG:/ “AI MẤT MẠNG SỐNG VÌ TA,/ SẼ ĐƯỢC SỐNG”.

Lạy Chúa Giê-su,/ các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã hy sinh mạng sống mình vì kính mến Chúa/ và trân trọng con người,/ xin cho chúng con cũng dám vì Chúa mà hiến thân trong tình huynh đệ,/ trong sự quảng đại và xót thương nhau./ Amen.

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ - NĂM C (20.11.2022).

 • Youcat 110: H./ Tại sao Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa của cả vũ trụ?/ T./ Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa của cả vũ trụ và Chúa của lịch sử,/ vì nhờ Người mà muôn vật được tạo thành./ Tất cả mọi người được Chúa cứu chuộc,/ và đều được Người dẫn dắt [668-674, 680].
 • Lu-ca đoạn 23, câu 43: “TA BẢO THẬT NGƯƠI:/ NGAY HÔM NAY,/ NGƯƠI SẼ Ở TRÊN THIÊN ĐÀNG VỚI TA”.

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa bày tỏ quyền uy qua lòng thương xót và tha thứ,/ xin cho chúng con cũng biết tuyên xưng Vương quyền Chúa,/ bằng cuộc sống vì Chúa mà sống tốt tình liên đới với anh chị em,/ để “cùng xây dựng Nước của tình yêu, công lý và hòa bình”./ Amen (x. GE 25).

Bài cùng chuyên mục:

 • Bài viết mới
  • Trở về quê nhà *

   Hãy thưa chuyện với Đức Giê-su và hỏi Ngài xem: Con sẽ công bố Tin Mừng của Chúa nơi quê nhà thế nào đây?

  • Giáo dân với Linh mục

   Có thể nói hầu hết giáo dân chúng ta luôn bày tỏ lòng yêu mến các linh mục. Sự yêu mến ấy rất dễ nhận ra trong đời thường.

  • Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 3 Thường niên C

   kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân...

  • Phút hồi tâm cuối năm

   Tôi chầm chậm nhớ lại năm qua, nhận thức được những phản ứng cảm xúc quan trọng mà mình đã kinh nghiệm. Khi làm điều này, tôi hướng đến...

  • Câu "Chúa gọi về" có đúng không?

   Dĩ nhiên, không phải Chúa giết tôi. Giây phút lâm chung của tôi, về mặt lịch sử và thế gian được xác định bởi những nguyên nhân có thể...

  • Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 3 TN năm C

   Thế giới hôm nay cũng còn đầy dẫy những người nghèo, những kẻ bị giam cầm, bị tù đày, bị áp bức, phải sống trong lầm than, cơ cực và thiếu...

  • Xuân về nghĩ đến thời gian.

   Ý niệm về thời gian của mỗi người có khác nhau, đối với những người tâm trạng buồn chán hoặc sống không có mục đích, không có lý tưởng...

  • Liệu pháp khiêm nhường là gì?

   Việc lớn lên trong khiêm nhường có thể giúp chúng ta đạt được bình an và tự do nội tâm đích thực.

  • Việc chúng ta làm trong riêng tư

   Làm sao chúng ta cảm nhận được những gì ẩn trong riêng tư cuộc đời người khác? Ngược lại, những chuyện xảy ra trong riêng tư của cuộc đời...

  • Phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu

   Hẳn rằng đôi bạn nào cũng muốn mời Chúa đến dự tiệc cưới. Trong ngày thành hôn, Chúa chúc phúc và ban ơn lành cho đôi tân hôn.

  Câu chuyện chiều thứ 7