Phụ lục

LỊCH CÔNG TÁC MỤC VỤ NĂM 2021

 • In trang này
 • Lượt xem: 4,051
 • Ngày đăng: 04/05/2021 00:00:00

  LỊCH SINH HOẠT MỤC VỤ 2021

THÁNG 7

 

 

1

22/05

T. NĂM

Đầu tháng

Thăm MVụ + TSức Gx Vạn Đồn K.B1

2

T. SÁU

Đầu tháng

Sáng: Thăm MVụ Gx Trinh Vương K.B1

Chiều: hành hương An Sơn E 2

3

T. BẢY

Đầu tháng

T. TÔMA TĐ

Sáng: TSức Gx Bình Sơn

Chiều: Hành Hương ĐĐMẹ Tân Hiệp

4

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 14 TN

Họp Mặt Kchuyện C.Giêsu II – GHạt Long Xuyên

5

T. HAI

 

Gặp Đdiện C.Sinh GPhận

6

T. BA

 

Thăm MVụ Gh Vô Nhiễm K.C1

7

T. TƯ

 

 

8

T. NĂM

 

Truyển chức Linh mục

9

T. SÁU

 

 

10

01/06

T. BẢY

 

TSức Gx An Châu (9h00)

11

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 15 TN

CN 11/7: Lể Sinh giáo phận (Cha Nghị)

 

 

 

Từ T.Hai – T.Bảy: Giúp Dòng Daminh Tĩnh Tâm

 

 

 

CNhat 18/7: Lễ Anna Bổn Mạng An Tiêm (Saigon)

12

T. HAI

 

13

T. BA

 

14

T. TƯ

 

15

T. NĂM

T. Bônaventura

16

T. SÁU

 

17

T. BẢY

 

18

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 16 TN

19

T. HAI

 

Thăm MVụ + TSức Gx Hợp Tiến K.B2

20

T. BA

 

Thăm MVụ Gx Thánh Tâm K.B2

21

T. TƯ

 

TSức Gx An Hoà (Năng Gù)

22

T. NĂM

T. Maria Mađalêna

Thăm MVụ Gh Mẫu Tâm K.B2

23

T. SÁU

 

Thăm MVụ Gh Kitô Vua K.C1

24

T. BẢY

 

Thăm MVụ Gx Hải Hưng K.C1

25

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 17 TN

Họp Mặt Kchuyện C.Giêsu II – GHạt Vĩnh An

26

T. HAI

- Á Thánh Anrê Phú Yên

Bổn mạng giáo lý viên

- T. Anna và T. Gioakim

TSức Gx Thánh Gia K.1b (9:00)

27

T. BA

 

Thăm MVụ Gx Tân Hải K.C2

28

T. TƯ

 

TSức Gx Thức Hóa K.5a

29

T. NĂM

T. Martha

Sáng: TSức Gx Xẻo Dầu

Chiều: TSức Gx Trảng Tranh

30

T. SÁU

 

Sáng: TSức Gx Hà Tiên

Chiều: TSức Gx Hòn Chông

31

T. BẢY

- T. Emm. Lê Văn Phụng
và T. Phêrô Đoàn Công Quý

- Bổn mạng HĐMV các GX

- Liên đoàn TNTT LX

 

Sáng: HHương Châu Đốc kính 2 Thánh Quý Phụng

Chiều: TSức Hoà Giang

LỊCH SINH HOẠT MỤC VỤ 2021

THÁNG 8

 

 

1

23/06

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 18 TN

Sáng: TSức Gx Kiên Lương

Chiều: TSức Gx Ba Hòn

2

T. HAI

 

TTâm C.Mới

3

T. BA

 

TTâm L.Xuyên

4

T. TƯ

T. Gioan Maria Vianney

TTâm C.Đốc

5

T. NĂM

Đầu tháng

Sáng: TTâm R.Giá + H.Tiên

Chiều: TSức Rạch Giá

6

T. SÁU

Đầu tháng

Chúa Hiển Dung

Sáng: TTâm V.An + V.Thạnh

Chiều: Hành Hương An Sơn E2

7

T. BẢY

Đầu tháng

Sáng: TTâm T.Hiệp + T.Thạnh

Chiều: Hành Hương ĐĐMẹ Tân Hiệp

8

01/07

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 19 TN

Sáng: Họp Mặt Kchuyện C.Giêsu II – Vĩnh Thạnh

Chiều: T.Sức tại Gx Bò Ót

9

T. HAI

 

 

Họp Ban MVụ Ơn Gọi

 

10

T. BA

- T. Lôrensô, phó tế

11

T. TƯ

T. Clara

12

T. NĂM

 

Thường Huấn UBGDân GTỉnh Hà Nội

13

T. SÁU

 

14

T. BẢY

- T. Maximilien Kolbê

- Lễ vọng Đ.Mẹ hồn xác lên trời

Tháp tùng từng lớp Chủng Sinh Giáo phận (1)

15

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 20 TN

ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI – Lễ Họ - NTCT

Gx Thánh Gia Thày Ký 65 năm thành lập

Lễ giỗ 10 năm cha Cố Giuse Đình

16

T. HAI

 

Khấn trọn dòng MCôi Chí Hòa 9:00

17

T. BA

 

 

Thường huấn UBGDân GTỉnh Huế

18

T. TƯ

 

19

T. NĂM

 

Tháp tùng từng lớp Chủng Sinh Giáo phận (2)

20

T. SÁU

T. Bênađô, viện phụ

Tháp tùng từng lớp Chủng Sinh Giáo phận (3)

21

T. BẢY

T. Piô X

Tháp tùng từng lớp Chủng Sinh Giáo phận (4)

22

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 21 TN

Bổn Mạng NTCT

Họp Mặt Kchuyện C. Giêsu II – GHạt Tân Hiệp

23

T. HAI

 

Tháp tùng từng lớp Chủng Sinh Giáo phận (5)

24

T. BA

T. BARTÔLÔMÊÔ TĐ

Tháp tùng từng lớp Chủng Sinh Giáo phận (6)

25

T. TƯ

 

Thường huấn UBGDân GTỉnh Sàigòn

26

T. NĂM

 

27

T. SÁU

T. Monica

Bổn mạng giới Hiền mẫu

GXứ Lễ Trang (Phú Cường – Cha Phong)

28

T. BẢY

T. Augustinô

Tháp tùng từng lớp Chủng Sinh Giáo phận (7)

29

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 22 TN

Sáng: TTâm DTu SViên-TTMV

Chiều: Tháp tùng từng lớp Chủng Sinh Giáo Phận (8)

30

T. HAI

 

Tháp tùng từng lớp Chủng Sinh Giáo phận (9)

31

T. BA

 

Gặp các cha H.Trưởng

 

LỊCH SINH HOẠT MỤC VỤ 2021

THÁNG 9

Thăm Mục Vụ GHạt Vĩnh Thạnh

Cha Tổng Luy chủ sự tĩnh tâm

 

 

1

25/07

T. TƯ

 

TTâm C.Đốc

Sáng: Họp UBLBTM (ĐĐM Tân Hiệp)

Chiều: T Sức Gx Cờ Trắng

2

T. NĂM

Đầu tháng

Ngày quốc khánh

TTâm R.Giá + H.Tiên

3

T. SÁU

Đầu tháng

T. Grêgôriô Cả

Sáng: TTâm V.An + V.Thạnh

Chiều: Hành Hương An Sơn E2

4

T. BẢY

Đầu tháng

Sáng: TTâm T.Hiệp + T.Thạnh

Chiều: Hành Hương ĐĐMẹ Tân Hiệp

5

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 23 TN

Gặp gỡ Lễ Sinh + DTu HSinh CĐốc+CMới+LXuyên

6

T. HAI

 

TTâm C.Mới

Thăm Mục Vụ Gx Thạnh An

7

01/08

T. BA

 

TTâm L.Xuyên

Thăm Mục vụ Gx PHụng Hưng (cống 16)

8

T. TƯ

SINH NHẬT ĐỨC MẸ

TSức Gx Hải Châu K.7B

9

T. NĂM

 

Thăm MVụ + TSức Gh Ba Khu K.C2

10

T. SÁU

 

Thăm MVụ + TSức Gx Long Thạnh K.C2

11

T. BẢY

 

Thăm MVụ + TSức Gh An Tôn K.C2

12

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 24 TN

Họp Mặt Kchuyện C.Giêsu II – GHạt Tân Thạnh

13

T. HAI

T. Gioan Kim Khẩu

Gặp Đoàn Hội đạo đức

14

T. BA

SUY TÔN THÁNH GIÁ

Ban TG (1)

15

T. TƯ

Đức Mẹ Sầu Bi

Thăm MVụ Gx Thánh Linh K.D1

16

T. NĂM

T. Corneliô và Cyprianô

Ban TG (2)

17

T. SÁU

 

Thăm MVụ + TSức Gx Thanh Hải K.D2

18

T. BẢY

 

Thăm MVụ Gh Khiết Tâm K.D2

19

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 25 TN

Họp Mặt Kchuyện C.Giêsu II – GHạt Rạch Giá

20

T. HAI

T. Andrê Kim, Phaolô Chung và các bạn Tử Đạo

Gặp các Ủy Ban

21

T. BA

T. MÁTTHÊU TĐ

Thăm MVụ Gx Thánh Gia K.Thày Ký

22

T. TƯ

 

Thăm MVụ Gx Thanh Long K.D1

23

T. NĂM

T. Piô năm dấu

Thăm MVụ + TSức Gx Kim Long K.D2

24

T. SÁU

 

Ban TG (3)

25

T. BẢY

 

TSức Gx Cù Lao Giêng (sáng)

26

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 26 TN

Tiền CViện Terexa

27

T. HAI

T. Vinh Sơn Phaolô

Thăm MVụ Gx Trinh Vương Bờ Bao

28

T. BA

 

Thăm MVụ Gx Ngọc Thạch K.B

29

T. TƯ

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIE, VÀ RAPHAE

 

 

Kể chuyện Chúa Gie6su 29-30-1/10

30

T. NĂM

T. Hiêrônimô

 

LỊCH SINH HOẠT MỤC VỤ 2021

THÁNG 10

 

 

1

25/08

T. SÁU

Đầu tháng - T. TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU

Kể chuyện Chúa Giêsu

2

T. BẢY

Đầu tháng

Các Thiên thần hộ thủ

Sáng: TTâm T.Hiệp + T.Thạnh + V.An + V.Thạnh

Chiều: Hành Hương ĐĐMẹ Tân Hiệp

3

C. NHẬT

ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Họp Mặt Kchuyện C.Giêsu II – GHạt Hà Tiên

4

T. HAI

T. Phanxicô Assisi

TTâm C.Mới

5

T. BA

 

TTâm L.Xuyên

6

01/09

T. TƯ

 

TTâm C.Đốc

 

7

T. NĂM

Đầu tháng

Đức Mẹ Mân Côi

TTâm R.Giá + H.Tiên

Gx Mong Thọ kết thúc năm thánh

8

T. SÁU

 

Họp HĐLM (2)

9

T. BẢY

 

Thăm Mục Vụ Bình Thái

10

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 28 TN

Gặp gỡ Lễ Sinh + DTu HSinh V.An + V.Thạnh

11

T. HAI

 

 

 

 

Họp HĐGMVN

12

T. BA

 

13

T. TƯ

 

14

T. NĂM

 

15

T. SÁU

T. Têrêxa Avila

16

T. BẢY

 

17

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 29 TN. Ngày thế giới cầu nguyện cho việc LBTM

 

18

T. HAI

T. LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

 

 

 

 

Ban Tư Vấn Cầu Nguyện và Hội Họp

19

T. BA

 

20

T. TƯ

 

21

T. NĂM

 

22

T. SÁU

T. Gioan Phaolô II

Bổn mạng giới trẻ Gp. Long xuyên

23

T. BẢY

 

TSức Gx Núi Tượng (9h00)

24

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 30 TN

TSức Gx Rạch Sỏi (9h00)

25

T. HAI

 

TSức Gx Bình Lộc (9h00)

26

T. BA

 

Thăm Mục Vụ Hiếu Thuận K.H1

27

T. TƯ

 

Thăm Mục Vụ Tân Mỹ K.G2

 

28

T. NĂM

T. SIMON VÀ T. GIUĐA TĐ

Thăm Mục Vụ Long Bình K.G2

Thăm Mục Vụ Đồng Công K.F2

29

T. SÁU

 

30

T. BẢY

 

Sáng: TTâm Hà Tiên

Chiều: HHương ĐMẹ Núi Trần

31

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 31 TN

TTâm Dtu Sinh Viên


 

LỊCH SINH HOẠT MỤC VỤ 2021

THÁNG 11

 

 

1

27/09

T. HAI

LỄ CÁC THÁNH

Lễ Họ - NTCT

 

2

T. BA

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Thánh Lễ cầu cho hàng giáo sĩ giáo phận đã qua đời (nhà hưu Cần Xây)

3

T. TƯ

 

TTâm C.Đốc + C.Mới + LXuyên

4

T. NĂM

Đầu tháng

T. Carôlô Borrômêô

TTâm R.Giá

5

01/10

T. SÁU

Đầu tháng

Sáng: TTâm V.An + V.Thạnh

Chiều: hành hương An Sơn E2

6

T. BẢY

Đầu tháng

Sáng: TTâm T.Hiệp + T.Thạnh

Chiều: HHương ĐĐMẹ Tân Hiệp

7

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 32 TN

Cầu cho Các LHồn (NTCT)

Gặp gỡ Lễ Sinh + DTu HSinh T.Hiệp + T.Thạnh

8

T. HAI

 

 

 

 

Giúp tĩnh tâm Phú Cường

9

T. BA

CUNG HIẾN ĐỀN THỜ

T. GIOAN LATÊRANÔ

10

T. TƯ

T. Lêô Cả

11

T. NĂM

T. Martinô

12

T. SÁU

T. Giosaphát

13

T. BẢY

 

14

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 33 TN

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VNAM

 

 

 

Không nhận công tác mục vụ

+ Chuẫn bị tĩnh tâm năm linh mục

+Hội tương trợ các linh mục hưu

15

T. HAI

 

16

T. BA

 

17

T. TƯ

T. Elizabeth Hungari

18

T. NĂM

 

19

T. SÁU

 

20

T. BẢY

 

TSức Gx Antôn K.1a

21

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 34 TN

CHÚA  KITÔ, VUA VŨ TRỤ

TSức Gx Châu Đốc

22

T. HAI

T. Cêcilia

 

 

 

 

Tĩnh tâm năm linh mục Long Xuyên

23

T. BA

 

24

T. TƯ

- T. Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo

- 24.11.1960 NGÀY THÀNH LẬP GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

25

T. NĂM

 

26

T. SÁU

 

27

T. BẢY

 

 

28

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 1 MV

TTâm Dtu Sinh Viên

29

T. HAI

 

 

Không nhận công tác mục vụ

30

T. BA

T. ANRÊ TÔNG ĐỒ

LỊCH SINH HOẠT MỤC VỤ 2021

THÁNG 12

Không tĩnh Tâm

 

 

1

27/10

T. TƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

Không nhận công tác mục vụ

2

T. NĂM

Đầu tháng

3

T. SÁU

Đầu tháng

T. PHANXICÔ XAVIÊ

4

01/11

T. BẢY

Đầu tháng

5

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 2 MV

6

T. HAI

 

7

T. BA

T. Ambrôsiô

8

T. TƯ

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

Lễ Họ - NTCT

9

T. NĂM

 

10

T. SÁU

 

11

T. BẢY

 

12

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 3 MV

Gặp gỡ Lễ Sinh + DTu Hsinh R.Giá + H.Tiên

13

T. HAI

 

 

14

T. BA

T. Gioan Thánh giá

 

15

T. TƯ

 

 

16

T. NĂM

 

 

17

T. SÁU

 

 

TTâm MVọng Phú Quốc

18

T. BẢY

 

19

C. NHẬT

CHÚA NHẬT 4 MV

20

T. HAI

 

K.Thành NThờ Gh Sơn Hải (Kiên Lương)

21

T. BA

 

 

22

T. TƯ

 

 

23

T. NĂM

 

 

24

T. SÁU

VỌNG GIÁNG SINH

 

25

T. BẢY

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Lễ Họ - NTCT

Lễ Đêm: NTCT

Lễ Rạng Đông: Giang Thành

Lễ Ban Ngày: Hòn Quéo

26

C. NHẬT

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

LỄ THÁNH GIA

 

27

T. HAI

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Ngày Nhớ Ơn các linh mục hưu của giáo phận

28

T. BA

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

CÁC THÁNH ANH HÀI T.DẠO

 

29

T. TƯ

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

 

30

T. NĂM

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

 

31

T. SÁU

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Chiều: Tạ Ơn (NTCT)

 

 

Bài cùng chuyên mục:

 • Bài viết mới
  • Văn hóa và Bác ái khi sử dụng Mạng Xã Hội

   Những việc này rất nhỏ - ‘nhỏ như con thỏ thôi’ - nhưng lại thể hiện nét văn hóa ứng xử đẹp tuyệt vời – như ông mặt trời trên mạng xã hội...

  • Sai ở chỗ nào?

   Chúng ta luôn bị cám dỗ coi những người ki-tô hữu ở phía bên kia là thấp kém hơn, hoặc tự nhận mình “chính đạo” hơn những người khác.

  • Từ khu cách ly: Đi để trở về…

   Cho đi chưa bao giờ là quá muộn. Nhiệt huyết và lòng hăng say phục vụ của chị em chúng tôi chưa bao giờ cạn kiệt.

  • Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 26 TN B

   kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân...

  • Một chút tâm tư của Y Bác sĩ Công giáo nơi tuyến đầu

   Trong nơi bệnh viện này, các y bác sĩ không phân biệt bệnh nhân là ai, từ đâu đến, họ luôn chăm sóc bệnh nhân như chính người thân của...

  • Những nguy hiểm ta đối diện khi cô đơn

   Khi cô đơn, đòi hỏi cần tỉnh thức cao độ. Trong thực tế, kẻ thù (thần dữ) của chúng ta có thể dễ dàng len lỏi vào sự cô đơn để phá hoại...

  • Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 26 TN B

   Gương xấu làm cớ cho người khác sa ngã, và có khi là nguyên do gây ra một phản ứng quá đà mang tính xã hội, trong đó có trách nhiệm của...

  • Một đời để sống

   Là người trẻ, con chẳng hiểu thế nào là sống có ý nghĩa. Trong khi đó, con nghe nhiều người nói ý nghĩa cuộc sống là điều quan trọng. Vậy...

  • Mùa Covid với Gia đình

   Đôi lúc, hạnh phúc thật giản đơn, đó chỉ là được ăn cơm với mẹ, được nhìn mẹ trong mái nhà yêu thương nhưng mấy ai cảm nghiệm được điều...

  • Tình yêu trước cái chết

   Cứ tưởng Ngài đã chết, nên chúng con chẳng kiếm tìm; cứ tưởng Ngài là nhân vật một thời trong quá khứ, nên chúng con chẳng để tâm...

  Câu chuyện chiều thứ 7