Kinh thánh - Giáo lý

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 34 Thường Niên – Năm B

  • In trang này
  • Lượt xem: 2,585
  • Ngày đăng: 16/11/2021 09:33:13

Lời Chúa:  Ga 18,33b-37

“Ông có phải là vua dân Do-thái không? “34 Đức Giê-su đáp: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi? “35 Ông Phi-la-tô trả lời: “Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? “36 Đức Giê-su trả lời: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này.”

37 Ông Phi-la-tô liền hỏi: “Vậy ông là vua sao? ” Đức Giê-su đáp: “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.”

CÂU HỎI

1. Đọc Ga 18,28 – 19,16. Ta thấy Philatô thường hay từ trong dinh của mình đi ra gặp dân chúng, rồi lại đi vào trong dinh. Bạn thấy Philatô đi ra, đi vào mấy lần? Điều đó nói lên tâm trạng nào của ông?

2. Trong cả bốn sách Phúc âm, khi Philatô gặp mặt Đức Giêsu, câu hỏi đầu tiên của ông là gì? Đọc Mt 27,11; Mc 15,2; Lc 23,3; Ga 18,33.

3. Trước câu hỏi đó, Đức Giêsu đã trả lời ra sao? Đọc Mt 27,11; Mc 15,2; Lc 23,3; Ga 18,34.37. Nói chung, Đức Giêsu có rõ ràng nhận mình là vua không?

4. Trong Tin Mừng Gioan, ai là người tuyên xưng Đức Giêsu là “Vua của Ítraen”? Đọc Ga 1,49; 12,13. Philatô có gọi Đức Giêsu là “vua của Ítraen” không? Đọc Ga 18,33.

5. Đức Giêsu có muốn làm vua không? Đọc Ga 6,15. Tại sao Ngài không muốn?

6. Trong câu Ga 18,36, Đức Giêsu có kín đáo nhận mình là vua không? Dựa vào đâu ta biết được điều đó? Như thế Ga 18,36 có mâu thuẫn với Ga 6,15 không?

7. Đọc Ga 18,37. Sứ mạng của Vua Giêsu là gì? Sự thật mà Người làm chứng là gì? Đọc Ga 17,3.

8. Ai là người thuộc về Nước của Vua Giêsu? Đọc Ga 18,37; 10,26-27.

 

CÂU HỎI SUY NIỆM:

Kinh Tiền Tụng của lễ Kitô Vua có nói đến những nét của Nước Thiên Chúa vào ngày quang lâm: Nước đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn tình thương, công lý và bình an.

Bạn thích nét nào hơn cả? Bạn muốn làm điều gì cụ thể để xây dựng Nước ấy ngay từ trần gian này?

PHẦN TRẢ LỜI

1. Các nhà lãnh đạo Do Thái không dám vào dinh Philatô vì sợ bị nhiễm uế mà không ăn lễ Vượt Qua được, nên Philatô phải ra ngoài dinh để gặp họ. Ông đi ra, đi vào cả thảy 7 lần: Ga 18,29 (đi ra); 18,33 (đi vào); 18,38b (lại đi ra); 19,1 (hiểu ngầm ở trong dinh); 19,4 (lại đi ra); 19,9 (lại đi vào); 19,13 (đi ra). Hành động ra vào nhiều lần của Philatô có thể phản ánh sự giằng co nơi lòng ông. Ba lần ông tuyên bố Đức Giêsu vô tội (Ga 18,38; 19,4.6), nhưng lại không dám tha (19,12).

2. Trong các sách Tin Mừng, câu hỏi đầu tiên của Philatô khi gặp Đức Giêsu là: “Ông có phải là vua dân Do Thái không?” (Mt 27,11; Mc 15,2; Lc 23,3; Ga 18,33).

3. Trong các sách Tin Mừng Nhất Lãm (Mt 27,11; Mc 15,2; Lc 23,3), ta thấy Đức Giêsu có câu trả lời giống nhau: “Chính ngài nói đó”. Còn trong Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu lại đặt một câu hỏi khác: “Tự ngài nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?” (Ga 18,34). Trong Ga 18,37 Philatô hỏi Đức Giêsu: “Vậy ông là vua sao?”, Đức Giêsu trả lời: “Chính ngài nói rằng tôi là vua”. Nhìn chung, ta thấy Đức Giêsu không rõ ràng nhận mình là vua, nhưng Ngài cũng không từ chối danh hiệu này.

4. Nathanaen là người tuyên xưng Đức Giêsu là Vua của Ítraen (Ga 1,49). Khi Đức Giêsu vào thành Giêrusalem lần cuối, đông đảo dân chúng cũng tung hô Ngài: “Chúc tụng vua của Ítraen!” (Ga 12,13). Tuy nhiên, những người ngoại bang như Philatô hay lính Rôma, lại gọi Ngài là “vua của người Do Thái” (Ga 18,33.39; 19,3.19.21-22).

5. “Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình để tôn làm vua, nên Người lại lánh đi, lên núi một mình” (Ga 6,15). Đức Giêsu không muốn làm vua về mặt chính trị, để cứu dân của Ngài khỏi ách đô hộ của người Rôma, vì Ngài biết đó không phải là ý muốn của Chúa Cha. Cha muốn Ngài cứu độ cả nhân loại khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết.

6. Gioan 18,36 cho thấy Đức Giêsu kín đáo nhận mình là vua, vì Ngài nói đến “Nước” của Ngài. Nhưng Ngài là vua theo kiểu rất đặc biệt. Ngài có “Nước” nhưng Nước ấy lại không thuộc về thế gian này, và Nước ấy cũng không có binh lính chiến đấu để bảo vệ vua khi vua bị lâm nguy. Vậy Ga 18,36 không mâu thuẫn với Ga 6,15 vì Đức Giêsu không làm vua như những vị vua khác ở trên thế gian này.

7. Sứ mạng của Vua Giêsu được nói rất rõ trong Ga 18,37. Đó là làm chứng cho sự thật. “Tôi đã được sinh ra vì điều này, Tôi đã đến trong thế gian vì điều này, đó là để Tôi làm chứng cho sự thật.” Sự thật mà Đức Giêsu muốn làm chứng trong suốt cuộc đời mình, đó là sự thật về Cha của Ngài là Thiên Chúa thật duy nhất, và về chính bản thân Ngài là Đấng Cha sai đến (Ga 17,3).

8. “Phàm ai phát xuất từ sự thật thì lắng nghe tiếng Tôi”. Như thế những ai không đứng về phía sự thật thì không lắng nghe tiếng của Đức Giêsu, nên cũng không phải là thần dân thuộc Nước của Ngài. Một trong những dấu hiệu cho thấy ai đó thuộc về đoàn chiên của Mục Tử Giêsu, đó là khả năng nghe: “Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi” (Ga 10,27).

Bài cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật 21 Thường niên năm C (16/08/2022 16:02:49 - Xem: 115)

Khi tiếp tục cuộc hành trình cuối cùng lên Giêrusalem để chịu đau khổ và chịu chết, Chúa Giêsu được hỏi có bao nhiêu người được cứu thoát.

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 21 Thường niên– Năm C (15/08/2022 15:19:29 - Xem: 170)

Bạn nghĩ gì về nỗ lực phấn đấu của bạn để qua cửa hẹp mà vào Nước Chúa? Bạn là người Công giáo, được gần gũi với Chúa Giêsu, bạn có sợ mình bị từ chối vào ngày phán xét không?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật 20 Thường niên năm C (09/08/2022 14:51:44 - Xem: 394)

Các bài đọc Chúa nhật này trình bày cho chúng ta một cơ hội để tiếp tục suy tư về các khía cạnh khác nhau của chủ đề làm môn đệ đã bắt đầu vào tuần trước.

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 20 Thường niên– Năm C (08/08/2022 16:24:25 - Xem: 374)

Hôm nay, chúng ta làm gì để thực hiện ước mơ của Đức Giêsu? Chúng ta làm gì để lửa Đức Giêsu đã ném trên mặt đất được bùng lên khắp nơi?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật 19 Thường niên năm C (02/08/2022 13:22:14 - Xem: 427)

Vào giữa Mùa Thường Niên, chúng ta đi vào một chủ đề có liên quan đến cuối năm Phụng Vụ và Mùa Vọng. Đó là chủ đề về sự canh thức và sẵn sàng

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 19 Thường niên– Năm C (01/08/2022 13:34:30 - Xem: 521)

Cái chết của mỗi người chúng ta là một bất ngờ quan trọng, liên quan đến ơn cứu độ vĩnh cửu. Làm sao để chúng ta ở trong tư thế sẵn sàng khi nó chợt đến?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật 18 Thường niên năm C (26/07/2022 14:13:03 - Xem: 1,045)

Các bài đọc trong Chúa nhật này đặt ra một câu hỏi nền tảng có thể được nêu theo nhiều cách: Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Chúng ta sống cho điều gì?

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 18 Thường niên– Năm C (25/07/2022 08:08:26 - Xem: 619)

Theo bạn, thế nào là thu tích của cải đời này cho mình? Làm thế nào để trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật 17 thường niên năm C (19/07/2022 18:47:53 - Xem: 767)

Chủ đề chính của các bài đọc Lời Chúa hôm nay là sức mạnh của lời cầu thay nguyện giúp, Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện lý tưởng

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 17 thường niên năm C (18/07/2022 07:31:00 - Xem: 564)

Bạn có tin Thiên Chúa Cha trên trời luôn luôn ban điều tốt cho con người không? Làm sao biết điều nào là điều tốt thật sự cho bản thân mình.

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7