Kinh thánh - Giáo lý

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm B

  • In trang này
  • Lượt xem: 2,487
  • Ngày đăng: 03/11/2021 10:39:26

 

Lời Chúa: Mc 12,38-44

38 Trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. 39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. 40 Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn”.

41 Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. 42 Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rôma. 43 Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 44 Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”.

 

CÂU HỎI

1. Mc 11,27-12,40 có gì đặc biệt? Hãy đặt một tựa đề cho đoạn văn này.

2. Đọc Mc 12,28-34 và Mc 12,38-40. Bạn có thấy gì lạ không?

3. Đọc Mc 12,38-40. Một số kinh sư hay phạm những tội gì? Tại sao họ sẽ bị phạt nặng hơn?

4. Bạn biết gì về hoàn cảnh của các bà góa trong xã hội nước Ítraen? Đọc Is 1,17; Gr 7,6; 49,11.

5. Lương công nhật thời Đức Giêsu là bao nhiêu? Đọc Mt 20,2. Một quan tiền (denarius) bằng 64 đồng xu (quadrans)? Vậy bà góa đã bỏ vào thùng số tiền có lớn không?

6. Trong Tin Mừng Máccô, Đức Giêsu có thường gọi các môn đệ lại để dạy dỗ không ? Đọc Mc 3,13; 6,7; 8,1; 10,42. Đức Giêsu có thường nói câu “Thầy bảo thật anh em” trước khi tuyên bố một điều quan trọng không? Đọc Mc 8,12; 9,1.41; 10,15.29; 11,23; 12,43; 13,30; 14,9; 18,25.30.

7. Đọc Mc 12,43-44. Tại sao Đức Giêsu lại cho rằng bà góa nghèo đã bỏ nhiều hơn mọi người khác?

8. Bạn học được gì nơi gương của bà góa này?

9. Đâu là những khác biệt giữa hình ảnh của một số kinh sư (cc. 38-40) và hình ảnh của bà góa nghèo (cc. 41-44)?

 

CÂU HỎI SUY NIỆM:

Bạn nghĩ gì về cách đánh giá của mình về người khác? Bạn có hay đánh giá theo cái nhìn bên ngoài không? Bạn học được gì nơi cách đánh giá của Thiên Chúa?

 

PHẦN TRẢ LỜI

1. Mc 11,27-12,40 là một loạt sáu cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu với các nhà lãnh đạo Do Thái giáo gồm các thượng tế, kinh sư và kỳ mục (Mc 11,27); các người trên đây thuộc nhóm Pharisêu, nhóm Hêrôđê (Mc 12,13) hay nhóm Xađốc (Mc 12,18). Có thể đặt tựa cho đoạn văn là “Các cuộc tranh luận tại Đền thờ trước khi Đức Giêsu chịu khổ nạn”.

 

2. Mc 12,28-34 và Mc 12,38-40 có vẻ ngược nhau. Đoạn trước kể về một ông kinh sư có thiện cảm với Đức Giêsu, mở lòng đón nhận giáo huấn của Ngài, và được Ngài khen ngợi. Còn ở đoạn sau, Đức Giêsu mạnh mẽ tố cáo tật xấu của các ông kinh sư nói chung, kèm theo một lời đe dọa.

 

3. Một số kinh sư mang tính háo danh, thích địa vị, thích được trọng vọng bởi người khác ở nơi công cộng, hội đường hay đám tiệc (Mc 12,38-39). Một số kinh sư lại còn bóc lột tài sản của các bà góa, và giả hình trong việc cầu nguyện (Mc 12,40). Họ sẽ bị Thiên Chúa kết án nghiêm khắc hơn, vì họ là những nhà lãnh đạo Dân Chúa, có hiểu biết nhiều về Luật Chúa hơn người bình dân.

 

4. Các bà góa thuộc về thành phần dễ bị tổn thương nhất trong xã hội Do Thái. Họ không có chỗ dựa của người chồng nên thường chịu nhiều thiệt thòi, bất công. Kinh Thánh đòi buộc chúng ta phải chăm lo cho họ và biết rằng Thiên Chúa sẽ trả thù những ai bóc lột họ.

 

5. Lương công nhật thời Đức Giêsu là một quan tiền (denarius). Bà góa đã bỏ vào hòm hai đồng kẽm (lepta) trị giá bằng một đồng xu (quadrans). Một quan tiền bằng 64 đồng xu. Vậy số tiền bà góa bỏ vào không lớn lắm, nhưng cũng đủ để mua được một chút đồ ăn.

 

6. Đọc Mc 12,43. Trong Tin Mừng Máccô, Đức Giêsu thường gọi các môn đệ lại để dạy dỗ. Ngài cũng thường nói câu: “Thầy bảo thật anh em” khi sắp tuyên bố một điều quan trọng.

 

7. Sau khi Đức Giêsu ngồi nhìn người ta bỏ tiền, Ngài khẳng định bà góa này đã bỏ tiền nhiều hơn mọi người khác (c. 43), vì mọi người bỏ vào từ cái dư thừa của họ, còn bà này bỏ vào từ cái túng thiếu của mình. Hơn nữa bà bỏ vào tất cả những gì bà có, những gì bà cần để nuôi thân (c. 44).

 

8. Qua việc bỏ vào thùng tiền “tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân” bà góa đã sống điều răn thứ nhất: yêu mến Thiên Chúa với tất cả trái tim và với tất cả sức lực của mình (x. Mc 12,29-30). Bà làm gương cho chúng ta và cho thấy ai cũng có khả năng yêu mến Chúa bằng những gì nhỏ bé mình đang có.

 

9. Một số kinh sư mang những nét sau: tự mãn, coi mình làm trung tâm, quá coi trọng chính mình, lạm dụng quyền lực, mê của cải, giả hình. Nơi bà góa ta thấy sự nghèo khó, đơn sơ, quảng đại, và lòng yêu mến Chúa đến quên mình.

Bài cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật 21 Thường niên năm C (16/08/2022 16:02:49 - Xem: 115)

Khi tiếp tục cuộc hành trình cuối cùng lên Giêrusalem để chịu đau khổ và chịu chết, Chúa Giêsu được hỏi có bao nhiêu người được cứu thoát.

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 21 Thường niên– Năm C (15/08/2022 15:19:29 - Xem: 170)

Bạn nghĩ gì về nỗ lực phấn đấu của bạn để qua cửa hẹp mà vào Nước Chúa? Bạn là người Công giáo, được gần gũi với Chúa Giêsu, bạn có sợ mình bị từ chối vào ngày phán xét không?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật 20 Thường niên năm C (09/08/2022 14:51:44 - Xem: 394)

Các bài đọc Chúa nhật này trình bày cho chúng ta một cơ hội để tiếp tục suy tư về các khía cạnh khác nhau của chủ đề làm môn đệ đã bắt đầu vào tuần trước.

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 20 Thường niên– Năm C (08/08/2022 16:24:25 - Xem: 374)

Hôm nay, chúng ta làm gì để thực hiện ước mơ của Đức Giêsu? Chúng ta làm gì để lửa Đức Giêsu đã ném trên mặt đất được bùng lên khắp nơi?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật 19 Thường niên năm C (02/08/2022 13:22:14 - Xem: 427)

Vào giữa Mùa Thường Niên, chúng ta đi vào một chủ đề có liên quan đến cuối năm Phụng Vụ và Mùa Vọng. Đó là chủ đề về sự canh thức và sẵn sàng

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 19 Thường niên– Năm C (01/08/2022 13:34:30 - Xem: 520)

Cái chết của mỗi người chúng ta là một bất ngờ quan trọng, liên quan đến ơn cứu độ vĩnh cửu. Làm sao để chúng ta ở trong tư thế sẵn sàng khi nó chợt đến?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật 18 Thường niên năm C (26/07/2022 14:13:03 - Xem: 1,045)

Các bài đọc trong Chúa nhật này đặt ra một câu hỏi nền tảng có thể được nêu theo nhiều cách: Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Chúng ta sống cho điều gì?

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 18 Thường niên– Năm C (25/07/2022 08:08:26 - Xem: 619)

Theo bạn, thế nào là thu tích của cải đời này cho mình? Làm thế nào để trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật 17 thường niên năm C (19/07/2022 18:47:53 - Xem: 767)

Chủ đề chính của các bài đọc Lời Chúa hôm nay là sức mạnh của lời cầu thay nguyện giúp, Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện lý tưởng

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 17 thường niên năm C (18/07/2022 07:31:00 - Xem: 564)

Bạn có tin Thiên Chúa Cha trên trời luôn luôn ban điều tốt cho con người không? Làm sao biết điều nào là điều tốt thật sự cho bản thân mình.

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7