Kinh thánh - Giáo lý

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 17 Thường Niên – Năm B

  • In trang này
  • Lượt xem: 3,983
  • Ngày đăng: 20/07/2021 09:08:59

 

 

1. Hãy cho biết trong chương 4 và 5 của Phúc âm Gioan, Đức Giêsu đã làm những dấu lạ nào cho những người đau ốm.

2. Đọc Ga 6,1-4. Dấu lạ bánh hóa ra nhiều xảy ra ở đâu, khi nào?

3. Bốn Phúc âm kể lại việc Đức Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều bao nhiêu lần?

4. Có những điểm khác biệt lớn nào giữa Mc 6,35-44 với Ga 6,1-15?

5. Có điểm giống nào giữa Ga 6,1-15 với sách các Vua quyển 2 , chương 4,42-44?

6. Trong bài Phúc âm này có môn đệ nào được nhắc tên không? Có khi nào hai ông An-rê và Phi-líp-phê được cùng nhắc đến tên không? Đọc Ga 1,43-45; 12,21-22.

7. Sau dấu lạ bánh hóa nhiều, dân chúng nghĩ Đức Giêsu là ai? Đọc Ga 6, 14-15; Đệ nhị luật 18,15-19. Tại sao Đức Giêsu lại rút lui lên núi một mình?

8. Theo bạn, để có phép lạ bánh hóa nhiều, cần có những điều kiện gì?

 

CÂU HỎI SUY NIỆM:

Bạn có kinh nghiệm gì về việc Chúa đã từng nuôi bạn nhiều lần trong đời?

Chỉ một chút đóng góp nhỏ bé cũng có thể đưa đến một phép lạ lớn lao? Bạn có kinh nghiệm về điều này không?

 

PHẦN TRẢ LỜI

1. Trong chương 4 và 5 của Phúc âm Gioan, Đức Giêsu đã làm hai dấu lạ để chữa bệnh: chữa con trai của một quan chức của nhà vua ở Cana, vùng Galilê (Ga 4,46-54), và chữa một người bất toại 38 năm nằm bên một hồ nước gần Đền thờ Giêrusalem (Ga 5,1-9).

2. Việc Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng xảy ra ở bên kia biển hồ Galilê (c.1), trên sườn một ngọn núi (c.3), lúc sắp đến đại lễ Vượt Qua (c.4).

3. Phép lạ bánh hóa nhiều để nuôi dân là phép lạ duy nhất được kể trong cả bốn Phúc âm. Hơn nữa, phép lạ nuôi dân còn được kể hai lần trong Phúc âm Mát-thêu và Mác-cô (Mt 14,13-21; 15,32-39; Mc 6,35-44; 8,1-10; Lc 9,10-17; Ga 6,1-13).

4. So sánh Mc 6,35-44 với Ga 6,1-13, ta thấy có những khác biệt lớn. Trong Gioan, Đức Giêsu là người chủ động gợi ý (Ga 6,5-6), còn trong Mác-cô, các môn đệ làm việc này (Mc 6,35). Trong Gioan, chính Đức Giêsu là người trao bánh tận tay đám đông (Ga 6,11), còn trong Mác-cô, Đức Giêsu trao bánh cho môn đệ phân phát (Mc 6,41). Trong Gioan, sau dân chúng được ăn no nê, họ tin Đức Giêsu là vị Ngôn sứ và họ định tôn Ngài làm vua (Ga 6,14-15), còn trong Mác-cô, không thấy đám đông có phản ứng gì.

5. So sánh Ga 6,1-15 với 2 V 4,42-44, ta thấy có những điểm giống nhau. Tiểu đồng của ngôn sứ Ê-li-sha không tin hai mươi chiếc bánh lúa mạch có thể nuôi được cả trăm người (2 V 4,43). An-rê cũng không tin năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ có thể nuôi đám đông cả ngàn người (Ga 6,9). Nhưng cuối cùng, trong cả hai trường hợp, người ta ăn no mà vẫn còn dư (2 V 4,44; Ga 6,12-13).

6. Có hai môn đệ được nhắc tên: Phi-líp-phê và An-rê. Cặp môn đệ này cũng được nói đến ở Ga 1,43-45; 12,21-22. Họ ở cùng quê và khá thân với nhau.

7. Sau dấu lạ bánh hóa nhiều, dân tin Đức Giêsu là Vị Ngôn sứ (Ga 6,14). Đây là vị Ngôn sứ mà Thiên Chúa đã hứa với ông Mô-sê rằng Ngài sẽ ban cho dân sau này (Đnl 18,15-19). Dân chúng cũng tin Vị Ngôn sứ này là một vị Vua đến để giải phóng dân tộc khỏi tay Rôma. Tiếc thay đây không phải là sứ mạng Cha giao cho Đức Giêsu, nên Ngài đã rút lui.

8. Dựa trên bài Phúc âm này, ta thấy để có phép lạ bánh hóa nhiều, cần có Đức Giêsu, Đấng muốn nuôi đám đông và có khả năng cho họ ăn no. Nhưng cũng cần một em bé có năm cái bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ (c. 9). Cũng cần sự cộng tác và vâng phục của các môn đệ (An-rê giới thiệu em bé, các môn đệ bảo dân ngả mình trên cỏ).

Bài cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật 28 thường niên năm C (05/10/2022 06:34:05 - Xem: 160)

Các bài đọc Chúa nhật hôm nay gợi ý về một cuộc hành trình. Nó bao gồm các giai đoạn của sự hoán cải Kitô giáo, từ tội lỗi qua việc chữa lành đến lòng biết ơn

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật 28 thường niên Năm C (03/10/2022 13:32:39 - Xem: 171)

Câu hỏi suy niệm:Nếu bạn là người phong được chữa lành thì bạn có trở lại ngay để cám ơn Thầy Giêsu không?

Tìm hiểu Lời Chúa: Lễ Mân Côi (28/09/2022 05:29:38 - Xem: 238)

Qua Kinh Mân Côi các tín hữu lãnh nhận vô vàn ơn thiêng, hầu như qua chính đôi tay của Mẹ Đấng Cứu Thế.”

Học hỏi Tin Mừng Chúa nhật 27 Thường niên – Năm C (26/09/2022 11:37:31 - Xem: 382)

Bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay này có làm bạn được giải thoát không? Bạn có thấy mình được mời gọi trở nên siêu thoát, không bám víu vào những gì mình làm cho Chúa không?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật 26 Thường niên năm C (21/09/2022 05:39:13 - Xem: 479)

Các bài đọc hôm nay nhấn mạnh trách nhiệm liên đới trong Giao ước giữa người giàu đối với người nghèo, nhắc nhở chúng ta về đòi hỏi phải chia sẻ và giúp đỡ người nghèo.

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 26 Thường niên– Năm C (19/09/2022 08:44:52 - Xem: 524)

Bạn nghĩ gì về câu trả lời của cụ Abraham khi ông nhà giàu xin chút nước? Đọc Lc 16,25-26. Bạn có bị sốc không?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật 25 Thường niên năm C (13/09/2022 14:38:21 - Xem: 811)

Các bài đọc Chúa nhật hôm nay tập trung sự chú ý của chúng ta vào một vấn đề rất thực tế, đó là việc sử dụng hợp lý tiền của cũng như những nguồn lực mà Chúa ban cho chúng ta:

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 25 Thường niên– Năm C (12/09/2022 07:23:29 - Xem: 506)

Câu hỏi suy niệm: Anh quản lý sắp bị sa thải mơ ước điều gì? Anh đã làm gì để thực hiện ước mơ đó? Chúng ta là con cái ánh sáng, chúng ta mơ ước điều gì?

Tìm hiểu Lời Chúa Chúa nhật 24 Thường niên năm C (06/09/2022 14:18:19 - Xem: 683)

Tin Mừng mà Chúa Giêsu rao giảng cho nhân loại, đó là chúng ta có một vị Thiên Chúa là một người Cha yêu thương và tha thứ, Đấng muốn cứu mọi người qua Con của Ngài là Chúa Giêsu.

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 24 Thường niên– Năm C (05/09/2022 10:09:39 - Xem: 532)

Gợi ý suy niệm: Bạn thấy mình giống người con nào hơn? Theo bạn, người con thứ trở về nhà cha có khó không?

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7