Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 19 TN NĂM C

  • In trang này
  • Lượt xem: 710
  • Ngày đăng: 01/08/2022 07:41:12

Dẫn vào Thánh lễ

Anh chị em thân mến

Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta hãy tỉnh thức. Tỉnh thức để làm gì ? Bài Tin Mừng hôm nay nói “để đợi chủ về”. Nghĩa đầu tiên là đợi chờ ngày Chúa Giêsu lại đến ; nghĩa thứ hai là ngày chết của mỗi người ; nghĩa thứ ba là những lúc Chúa đến viếng thăm ban ơn cho ta. Trong cả 3 trường hợp ấy, chỉ có ai tỉnh thức, sẵn sàng và nhanh nhạy mới gặp được Chúa và được Chúa thưởng.

Chúng ta hãy tham dự Thánh lễ sốt sắng và xin Chúa giúp chúng ta luôn tỉnh thức.

 

Gợi ý sám hối

– Nếu Chúa bảo chúng ta phải chết ngay hôm nay thì chắc chúng ta không kịp chuẩn bị, và do đó số phận đời đời của chúng ta rất đáng sợ.

– Nếu bây giờ Chúa như vị Thanh tra đến kiểm tra những việc bổn phận của chúng ta, Ngài có hài lòng không ?

– Chúa Giêsu đã dạy : “Hãy bán tài sản đời này để sắm lấy kho tàng không bao giơ hư nát trên trời”. Chúng ta có làm theo Lời Chúa không ?

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Luôn trung tín trong bổn phận chính là thái độ tỉnh thức của người con Chúa. Trong tâm tình đó, chúng ta hãy thành tâm dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

 

1/ Chúa Kitô đã ủy thác kho tàng đức tin và ân sủng cho Hội Thánh. Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh, hết lòng nhiệt thành với sứ vụ Chúa trao, để như người quản lý trung tín và khôn ngoan, các ngài tận tình phân phát kho tàng ơn thánh cho mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ “Các con hãy cầm đèn cháy sáng trong tay”Xin cho các Kitô hữu luôn biết thắp sáng ngọn đèn đức tin của đời mình, qua việc trau dồi và thực hành các nhân đức trong đời sống hằng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

3/ “Hãy sắm cho các con những túi không hư nát”Xin cho con người hôm nay biết giảm bớt chi tiêu ăn uống, để chia cơm sẻ áo cho những anh chị em đói nghèo; cũng như quảng đại đóng góp vào việc xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

4/ “Kho tàng các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó”Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết đặt kho tàng của đời mình trên trời, để lòng trí luôn hướng về đó bằng đời sống nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng....... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin thương nhậm lời chúng con cầu nguyện và ban ơn trợ giúp, để chúng con luôn trung tín chu toàn bổn phận Chúa trao; nhờ đó, chúng con xứng đáng được vào tham dự bàn tiệc Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7