Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 18 TN NĂM C

  • In trang này
  • Lượt xem: 720
  • Ngày đăng: 25/07/2022 07:49:10

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến

Chúng ta đang sống trong nền kinh tế thị trường và trong nền văn minh hưởng thụ. Bởi đó chúng ta bị thu hút bởi tiền bạc của cải. Nhưng của cải vật chất vừa có lợi vừa có hại.

Lời Chúa hôm nay sẽ cho ta thấy rõ mặt phải và mặt trái của tiền bạc của cải. Xin Chúa giúp chúng ta có lập trường đúng đắn đối với của cải vật chất

 

GỢI Ý SÁM HỐI

- Nhiều khi chúng con đã coi tiền bạc trọng hơn tình nghĩa anh em.

- Nhiều khi chúng con đã vì tiền mà lỗi đạo với Chúa.

- Thực tình chúng con cậy dựa vào tiền bạc hơn vào Chúa.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải biết sử dụng của cải trần thế theo ý Chúa muốn, để ta đạt được hạnh phúc đời đời. Trông cậy ơn Chúa giúp, chúng ta dâng lời cầu xin:

 

1/ “Anh em hãy tìm những sự trên trời”. Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh, luôn biết khôn ngoan sử dụng của cải vật chất và những khả năng Chúa ban, để mưu ích cho phần rỗi các linh hồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ “Giảng Viên đã dạy rằng: Hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không”Xin cho các Kitô hữu ý thức của cải vật chất chỉ là phương tiện Chúa ban để lo cho cuộc sống đời này, chứ không phải là cùng đích, hầu mỗi người biết sử dụng chúng sao cho đẹp ý Chúa và mưu ích cho phần rỗi linh hồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

3/ “Chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”Xin cho những gia đình đang sống sung túc, biết quan tâm chia cơm sẻ áo cho những người nghèo khổ, để có được kho tàng vĩnh cửu trên trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

4/ “Hãy lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa”Xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa, bằng những việc làm bác ái hằng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng....... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho chúng con. Xin cho chúng con luôn nhận ra rằng chỉ có Chúa mới là nguồn bình an, hạnh phúc đích thực. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7