Suy niệm tin mừng chúa nhật

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 28 TN NĂM C

  • In trang này
  • Lượt xem: 865
  • Ngày đăng: 03/10/2022 08:49:02

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến

"Thánh lễ" còn được gọi bằng một tên khác đúng với ý nghĩa hơn, đó là "Lễ Tạ Ơn". Mỗi khi tham dự Thánh lễ, chúng ta tạ ơn Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban cho chúng ta, đặc biệt các ơn Ngài ban qua Con Một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô.

Vậy giờ đây chúng ta hãy nhớ lại những ơn lành của Chúa để cảm tạ Ngài.

Nhưng trước hết, chúng ta cũng ý thức rằng rất nhiều lần mình đã vô ơn với Chúa, và thành tâm xin Ngài tha thứ cho chúng ta.

 

GỢI Ý SÁM HỐI

- Rất nhiều khi chúng ta nhận lãnh ơn Chúa ban, nhưng không biết tạ ơn Ngài.

- Nhiều lần chúng ta tham dự Lễ Tạ Ơn, nhưng trong lòng không chút tâm tình tạ ơn nào cả.

- Những thánh giá trong cuộc đời cũng là những ơn lành Chúa ban. Nhưng chẳng những chúng ta không vui lòng đón nhận, mà còn tìm cách trốn tránh.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa là Cha nhân từ. Người luôn yêu thương và sẵn sàng thi ân cho những ai tin tưởng cầu xin Người. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1.        Lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”. Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh biết gắn bó với Chúa trong cầu nguyện, để các ngài luôn vững tin vào Chúa, và củng cố niềm tin cho đoàn chiên của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2.        “Sao không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa”. Xin cho các Kitô hữu ý thức mọi sự mình có đều là hồng ân Chúa ban, để luôn biết cảm tạ, vững tin vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, và sống yêu thương, hầu làm sáng danh Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3.        “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Xin cho những người đau khổ, già yếu, bệnh tật, đói nghèo, luôn tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, để tìm được nơi Người sự ủi an, nâng đỡ và chữa lành. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4.        Naaman trở lại gặp người của Thiên Chúa và ông tuyên xưng Chúa”. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn biết thể hiện đức tin của mình bằng đời sống bác ái, hy sinh và phục vụ, để làm sáng danh Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5.        Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng....... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con khẩn nguyện và ban ơn giúp chúng con luôn trung thành sống đức tin trong tâm tình cảm tạ, tôn vinh Chúa, và yêu thương hết mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

Bài cùng chuyên mục:

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7