Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 13 TN NĂM C

  • In trang này
  • Lượt xem: 620
  • Ngày đăng: 19/06/2022 06:32:12

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến

Mỗi ngày Chúa nhật khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta đã được nghe Chúa nói với chúng ta nhiều điều, những điều rất ngọt ngào, những điều rất an ủi. Hôm nay Chúa sẽ nói với chúng ta một điều không ngọt ngào lắm : Ngài muốn chúng ta phải hy sinh, phải từ bỏ.

Tại sao theo Chúa thì phải hy sinh và từ bỏ ? Và phải hy sinh từ bỏ những gì ?

Chúng ta hãy chú ý nghe Chúa giải thích. Và xin Chúa giúp chúng ta can đảm đáp lại lời kêu gọi của Ngài.

 

GỢI Ý SÁM HỐI

- Phải chăng từ trước tới nay chúng ta đi theo Chúa vì tính toán vụ lợi, nghĩa là chỉ để được Chúa ban cho ơn này ơn nọ ?

- Phải chăng chúng ta ít biết hy sinh ?

- Phải chăng chúng ta rất ngại từ bỏ ?

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa mời gọi và ban ơn giúp chúng ta trung thành bước theo Chúa Kitô. Xác tín vào ơn trợ giúp của Người, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

1.        “Anh em hãy sống theo Thần Khí”Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh luôn sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để nhiệt tâm rao giảng Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa cho thế giới hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2.        Anh em hãy lấy bác ái của Thánh Thần mà phục vụ lẫn nhau”Xin cho cộng đồng nhân loại biết xích lại gần nhau trong tinh thần huynh đệ, luôn yêu thương phục vụ nhau và nỗ lực xây dựng một xã hội an vui, hạnh phúc cho mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3.        “Phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”. Xin cho các Giáo lý viên biết chuyên chăm cầu nguyện, sống thánh thiện, và ý thức được ơn gọi cao quý của mình, để hăng say dấn thân cho sứ vụ giáo dục đức tin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4.        “Chúa Giêsu cương quyết lên đường đi Giêrusalem”Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta được mạnh mẽ trong đức tin, can đảm vượt thắng mọi cám dỗ, và vác thập giá mình mà theo Chúa đến cùng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5.        Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng....... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha đầy lòng thương xót, xin lắng nghe những ước nguyện chân thành của dân Chúa, và ban ơn giúp sức để chúng con luôn can đảm vượt qua những trở ngại trên con đường theo Chúa Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7