Suy niệm tin mừng chúa nhật

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 27 thường niên năm B & Lễ Mân côi (28/09/2021 20:57:54 - Xem: 592)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 27 TN NĂM B & ĐỨC MẸ MÂN CÔI (27/09/2021 14:35:02 - Xem: 755)

THIÊN CHÚA KẾT HỢP

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT LỄ MẸ MÂN CÔI (27/09/2021 13:29:19 - Xem: 373)

SIÊNG NĂNG LẦN CHUỖI

CHẦU THÁNH THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (27/09/2021 08:11:26 - Xem: 290)

TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (27/09/2021 08:08:46 - Xem: 262)

CHUỖI KINH MÂN CÔI

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 27 THƯỜNG NIÊN (27/09/2021 08:05:59 - Xem: 275)

THIÊN CHÚA KẾT HỢP

SCĐ CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN NĂM B (27/09/2021 06:04:51 - Xem: 297)

THIÊN CHÚA KẾT HỢP

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 26 TN NĂM B (20/09/2021 19:19:37 - Xem: 1,017)

LÀM CỚ SA NGÃ

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 26 thường niên năm B (20/09/2021 19:05:58 - Xem: 496)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT 26 TN NĂM B (20/09/2021 15:52:50 - Xem: 462)

GHEN TƯƠNG

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 26 THƯỜNG NIÊN (20/09/2021 09:33:24 - Xem: 352)

ÓC BÈ PHÁI CỤC BỘ

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN NĂM B (20/09/2021 09:30:59 - Xem: 368)

GIÚP NGƯỜI TRẺ BIẾT TRÁNH XA DỊP TỘI

SCĐ CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN NĂM B (20/09/2021 08:32:04 - Xem: 362)

ÓC BÈ PHÁI CỤC BỘ

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 25 thường niên năm B (14/09/2021 18:10:16 - Xem: 582)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 25 TN NĂM B (13/09/2021 16:12:17 - Xem: 1,034)

TUYÊN XƯNG NIỀM TIN

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT 25 TN NĂM B (13/09/2021 15:52:37 - Xem: 446)

KHIÊM TỐN

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN NĂM B (13/09/2021 10:25:12 - Xem: 348)

GIÚP GIỚI TRẺ SỐNG KHIÊM TỐN

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 25 THƯỜNG NIÊN (13/09/2021 10:22:35 - Xem: 385)

NGƯỜI CÔNG CHÍNH BỊ BÁCH HẠI

SCĐ CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN NĂM B (13/09/2021 07:19:05 - Xem: 322)

NGƯỜI CÔNG CHÍNH BỊ BÁCH HẠI

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 24 thường niên năm B (07/09/2021 19:21:21 - Xem: 693)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý


Tổng số: 167
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7