Sinh hoạt giáo phận

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu sau CN 25 thường niên  (23/09/2021 11:24:57 - Xem: 330)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Sáu ngày 24-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Năm sau CN 25 TN (23/09/2021 11:16:26 - Xem: 293)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Năm ngày 23-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm sau CN 25 thường niên (22/09/2021 19:27:33 - Xem: 366)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Năm ngày 23-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Thông báo V/v mở lớp Giáo lý Hôn nhân trực tuyến (22/09/2021 11:14:58 - Xem: 1,323)

Chương trình dự định kéo dài 3 tháng, bắt đầu từ đầu tháng 10 và kết thúc vào tháng 12 năm 2021

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Tư sau CN 25 TN (22/09/2021 09:25:01 - Xem: 265)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Tư ngày 22-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư sau CN 25 thường niên (21/09/2021 11:17:26 - Xem: 403)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Tư ngày 22-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Ba sau CN 25 TN (21/09/2021 11:15:43 - Xem: 306)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Ba ngày 20-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau CN 25 thường niên (20/09/2021 13:39:48 - Xem: 330)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Ba ngày 21-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Hai sau CN 25 TN (20/09/2021 10:15:29 - Xem: 277)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ hai ngày 20-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ hai sau CN 25 thường niên (19/09/2021 13:26:52 - Xem: 357)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ hai ngày 20-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 25 Thường niên B(7 giờ tối) (19/09/2021 11:21:00 - Xem: 367)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 07g00 tối Chúa Nhật ngày 19 -09 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 25 Thường niên B(8g00 sáng) (19/09/2021 05:42:11 - Xem: 343)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 08g00 sáng Chúa Nhật ngày 19 -09 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 25 Thường niên B (18/09/2021 13:38:15 - Xem: 473)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 19 -09 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 25 Thường niên B (tối thứ bảy) (18/09/2021 11:36:20 - Xem: 370)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Thứ Bảy ngày 18-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy sau CN 24 thường niên (17/09/2021 10:54:47 - Xem: 395)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Bảy ngày 18-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót ngày 17/09 (17/09/2021 08:53:22 - Xem: 348)

Giờ lần chuỗi trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 15g00 chiều thứ sáu ngày 17 -09 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

CÁO PHÓ: Cha cố Luy. Gonzaga Mai Hùng Dũng (16/09/2021 09:00:00 - Xem: 2,197)

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, TGM Giáo phận Long Xuyên kính báo: Cha Cố LUY. GONGZAGA MAI HÙNG DŨNG vừa qua đời.

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu sau CN 24 thường niên (16/09/2021 08:56:13 - Xem: 506)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Sáu ngày 17-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Năm sau CN 24 TN (16/09/2021 07:54:02 - Xem: 389)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Năm ngày 16-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm sau CN 24 thường niên (15/09/2021 18:49:26 - Xem: 408)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Năm ngày 16-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.


Tổng số: 253
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7