Sinh hoạt giáo phận

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 27 Thường niên B (02/10/2021 13:28:51 - Xem: 347)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 03-10 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 27 Thường niên B (tối thứ bảy) (02/10/2021 09:26:41 - Xem: 334)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Thứ Bảy ngày 02-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy sau CN 26 thường niên (01/10/2021 14:01:00 - Xem: 296)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Bảy ngày 02-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót ngày 01/10 (01/10/2021 11:57:13 - Xem: 261)

Giờ lần chuỗi trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 15g00 chiều thứ sáu ngày 01-10 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu sau CN 26 thường niên (30/09/2021 19:13:57 - Xem: 300)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Sáu ngày 01-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Năm sau CN 26 TN (30/09/2021 13:12:13 - Xem: 259)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối thứ Năm ngày 30-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thư Mục vụ của Đức Giám mục giáo phận tháng 10 - 2021 (30/09/2021 11:02:34 - Xem: 1,155)

Chúng ta khích lệ nhau nhớ đến lời nhắn nhủ của Đức Mẹ Fatima “hãy siêng năng lần hạt Mân Côi” để cầu xin cho thế giới được bình an.

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm sau CN 26 thường niên (29/09/2021 19:09:52 - Xem: 305)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Năm ngày 30-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Tư sau CN 26 TN (29/09/2021 08:43:44 - Xem: 274)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Tư ngày 29-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư sau CN 26 thường niên (28/09/2021 19:05:16 - Xem: 325)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Tư ngày 29-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Ba sau CN 26 TN (28/09/2021 10:23:38 - Xem: 270)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Ba ngày 28-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau CN 26 thường niên (27/09/2021 18:58:52 - Xem: 265)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Ba ngày 28-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Hai sau CN 26 TN (27/09/2021 08:54:38 - Xem: 266)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ hai ngày 27-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ hai sau CN 26 thường niên (26/09/2021 19:19:26 - Xem: 328)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Hai ngày 27-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 26 Thường niên B  (26/09/2021 10:27:13 - Xem: 339)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 07g00 tối Chúa Nhật ngày 26-09 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 26 Thường niên B(8g00 sáng) (26/09/2021 06:24:23 - Xem: 324)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 08g00 sáng Chúa Nhật ngày 26 -09 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 26 Thường niên B (25/09/2021 18:50:53 - Xem: 812)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 26 -09 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 26 Thường niên B (tối thứ bảy) (25/09/2021 08:49:14 - Xem: 338)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Thứ Bảy ngày 25-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy sau CN 25 thường niên (24/09/2021 11:29:01 - Xem: 319)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Bảy ngày 25-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót ngày 24/09 (24/09/2021 09:22:14 - Xem: 306)

Giờ lần chuỗi trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 15g00 chiều thứ sáu ngày 24 -09 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên


Tổng số: 253
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7