Sinh hoạt giáo phận

Thánh lễ trực tuyến: Thứ hai sau CN 28 thường niên (10/10/2021 13:00:00 - Xem: 299)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ hai ngày 11-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 28 Thường niên B(7 giờ tối) (10/10/2021 10:33:48 - Xem: 253)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 07g00 tối Chúa Nhật ngày 10-10 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 28 Thường niên B(8g00 sáng) (10/10/2021 05:08:47 - Xem: 217)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 08g00 sáng Chúa Nhật ngày 10 -10 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 28 Thường niên B (09/10/2021 13:07:34 - Xem: 334)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 10-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thông báo V/v Ngày toàn quốc cầu nguyện xin ơn chữa lành (09/10/2021 09:30:00 - Xem: 2,097)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam, giáo phận Long Xuyên cùng hiệp thông và sẽ thực hiện cu thể như sau:

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 28 Thường niên B (tối thứ bảy) (09/10/2021 08:30:44 - Xem: 208)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Thứ Bảy ngày 09-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy sau CN 27 thường niên (08/10/2021 17:00:46 - Xem: 248)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Bảy ngày 09-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót ngày 08/10 (08/10/2021 09:24:43 - Xem: 242)

Giờ lần chuỗi trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 15g00 chiều thứ sáu ngày 08 -10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu sau CN 27 thường niên (07/10/2021 19:09:25 - Xem: 280)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Sáu ngày 08-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Năm sau CN 27 TN (07/10/2021 09:07:58 - Xem: 223)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Năm ngày 07-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm sau CN 27 thường niên (06/10/2021 18:56:20 - Xem: 325)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Năm ngày 07-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Tư sau CN 27 TN (06/10/2021 08:54:54 - Xem: 269)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Tư ngày 06-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư sau CN 27 thường niên (05/10/2021 17:09:27 - Xem: 278)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Tư ngày 05-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Ba sau CN 27 TN (05/10/2021 10:10:50 - Xem: 241)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Ba ngày 05-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau CN 27 thường niên (04/10/2021 19:10:59 - Xem: 265)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Ba ngày 04-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Hai sau CN 27 TN (04/10/2021 10:08:58 - Xem: 237)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ hai ngày 04-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Tĩnh tâm Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh tháng 10/2021 (04/10/2021 06:00:44 - Xem: 568)

Buổi Tĩnh tâm trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 08g00 sáng thứ Hai ngày 04-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Thánh lễ trực tuyến: Thứ hai sau CN 27 thường niên (03/10/2021 13:56:54 - Xem: 312)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ hai ngày 04-10-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 27 Thường niên B (7giờ tối) (03/10/2021 11:55:16 - Xem: 272)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 07g00 tối Chúa Nhật ngày 03 -10 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 27 Thường niên B(8g00 sáng (03/10/2021 05:32:46 - Xem: 272)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 08g00 sáng Chúa Nhật ngày 03 -10 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên


Tổng số: 253
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7