Lời chúa

SCĐ CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM B (05/07/2021 08:39:53 - Xem: 3,260)

CHÚA SAI CHÚNG TA ĐI

Thứ Hai 05/07/2021 – Thứ Hai tuần 14 thường niên. – Chạm đến. (04/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,193)

Thứ Hai tuần 14 thường niên.

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 15 thường niên năm B (04/07/2021 10:23:34 - Xem: 4,510)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 14 TN NĂM B (04/07/2021 08:50:02 - Xem: 2,445)

VAI TRÒ NGÔN SỨ

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT 14 TN NĂM B (03/07/2021 14:36:23 - Xem: 4,053)

VAI TRÒ NGÔN SỨ

+ Chúa Nhật 04/07/2021 – CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN năm B. – Chúa Giêsu tại quê nhà Na-da-rét. (03/07/2021 11:00:00 - Xem: 6,606)

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN năm B.

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 14 THƯỜNG NIÊN (03/07/2021 08:55:04 - Xem: 4,280)

SỨ MẠNG LÀM NGÔN SỨ

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM B (03/07/2021 08:50:58 - Xem: 3,081)

GIÚP NGƯỜI TRẺ ĐÓN NHẬN CHÂN LÝ

Thứ Bảy 03/07/2021 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 13 thường niên – Thánh TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. – Con đường theo Chúa. (02/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,282)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 13 thường niên

Thứ Sáu 02/07/2021 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 13 thường niên. – Kêu gọi người thu thuế Mátthêu. (01/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,343)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 13 thường niên.

Thứ Năm 01/07/2021 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 13 thường niên. – Chúa có quyền tha tội. (30/06/2021 11:00:00 - Xem: 8,261)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 13 thường niên.

Thứ Tư 30/06/2021 – Thứ Tư tuần 13 thường niên. – Chúa chữa 2 người bị quỉ ám. (29/06/2021 11:00:00 - Xem: 8,391)

Thứ Tư tuần 13 thường niên.

Thứ Ba 29/06/2021 – THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ Trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. – Giáo Hội phục vụ. (28/06/2021 11:00:00 - Xem: 9,314)

Thứ Ba tuần 13 thường niên –

SCĐ CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM B (28/06/2021 08:38:29 - Xem: 4,030)

SỨ MẠNG LÀM NGÔN SỨ

Thứ Hai 28/06/2021 – Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. – Con đường theo Chúa. (27/06/2021 11:00:00 - Xem: 7,586)

Thứ Hai tuần 13 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 13 TN NĂM B (27/06/2021 08:48:53 - Xem: 2,674)

CHẠM VÀO CHÚA

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 14 thường niên năm B (27/06/2021 08:42:31 - Xem: 3,670)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT 13 TN NĂM B (26/06/2021 14:46:12 - Xem: 3,450)

CHẠM VÀO CHÚA

+ Chúa Nhật 27/06/2021 – CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN năm B. – Quyền lực trên bệnh tật và sự sống. (26/06/2021 11:00:00 - Xem: 6,085)

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN năm B.

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN NĂM B (26/06/2021 08:44:25 - Xem: 3,003)

GIÚP NGƯỜI TRẺ KHAO KHÁT CHẠM VÀO CHÚA


Tổng số: 1211
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7