Lời chúa

Thứ Ba 27/07/2021 – Thứ Ba tuần 17 thường niên. – Bài học kiên nhẫn. (26/07/2021 11:00:00 - Xem: 8,269)

Thứ Ba tuần 17 thường niên.

SCĐ CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN NĂM B (26/07/2021 08:37:42 - Xem: 4,142)

LƯƠNG THỰC CHÚA BAN

Thứ Hai 26/07/2021 – Thứ Hai tuần 17 thường niên – Thánh Gioakim và thánh Anna. Lễ nhớ. – Ðền thờ tâm hồn. (25/07/2021 11:00:00 - Xem: 8,194)

Thứ Hai tuần 17 thường niên

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 18 thường niên năm B (25/07/2021 06:26:01 - Xem: 3,979)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 17 TN NĂM B (25/07/2021 06:19:58 - Xem: 2,832)

CHÚA CHĂN NUÔI TÔI

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT 17 TN NĂM B (24/07/2021 14:44:39 - Xem: 3,210)

TẤM LÒNG CỦA CHÚA

+ Chúa Nhật 25/07/2021 – CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN năm B. – Phép lạ Bánh hóa nhiều. (24/07/2021 11:00:00 - Xem: 5,919)

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN năm B.

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM B (24/07/2021 08:36:23 - Xem: 3,846)

GIÚP NGƯỜI TRẺ SỐNG QUẢNG ĐẠI

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 17 THƯỜNG NIÊN (24/07/2021 08:34:46 - Xem: 3,409)

CHÚA NUÔI DƯỠNG DÂN NGÀI

Thứ Bảy 24/07/2021 – Thứ Bảy tuần 16 thường niên. – Lúa và cỏ lùng. (23/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,274)

24/07 – Thứ Bảy tuần 16 thường niên.

Thứ Sáu 23/07/2021 – Thứ Sáu tuần 16 thường niên. – Hạt được một trăm, hạt được ba mươi... (22/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,513)

23/07 – Thứ Sáu tuần 16 thường niên.

Thứ Năm 22/07/2021 – Thứ Năm tuần 16 thường niên – THÁNH NỮ MARIA MADALENA. Lễ Kính. – Hãy báo tin cho anh em Ta hay. (21/07/2021 11:00:00 - Xem: 8,968)

Thứ Năm tuần 16 thường niên

Thứ Tư 21/07/2021 – Thứ Tư tuần 16 thường niên. – Gieo vãi Lời Chúa. (20/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,326)

Thứ Tư tuần 16 thường niên.

Thứ Ba 20/07/2021 – Thứ Ba tuần 16 thường niên. – Làm theo Ý Cha trên trời. (19/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,709)

Thứ Ba tuần 16 thường niên.

SCĐ CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM B (19/07/2021 08:32:59 - Xem: 3,413)

CHÚA NUÔI DƯỠNG DÂN NGÀI

Thứ Hai 19/07/2021 – Thứ Hai tuần 16 thường niên. – Dấu lạ Giô-na. (18/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,803)

Thứ Hai tuần 16 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 16 TN NĂM B (18/07/2021 09:40:28 - Xem: 2,584)

CHẠNH LÒNG THƯƠNG

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 17 thường niên năm B (18/07/2021 06:18:15 - Xem: 3,103)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT 16 TN NĂM B (17/07/2021 14:30:47 - Xem: 2,953)

THIÊN CHÚA QUAN TÂM CHÚNG TA

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 16 THƯỜNG NIÊN (17/07/2021 12:25:57 - Xem: 2,686)

THIÊN CHÚA CHĂM SÓC ĐOÀN CHIÊN NGÀI


Tổng số: 1211
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7