Lời chúa

+ Chúa Nhật 08/08/2021 – CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN năm B. – Bánh ban sự sống. (07/08/2021 11:00:00 - Xem: 5,762)

08/08 – CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN năm B.

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN NĂM B (07/08/2021 08:53:10 - Xem: 3,161)

GIÚP NGƯỜI TRẺ RƯỚC CHÚA MỖI NGÀY

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 19 THƯỜNG NIÊN (07/08/2021 08:51:38 - Xem: 3,658)

BÁNH TRƯỜNG SINH

Thứ Bảy 07/08/2021 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 18 thường niên. – Lòng tin lớn bằng hạt cải. (06/08/2021 11:00:00 - Xem: 7,791)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 18 thường niên.

Thứ Sáu 06/08/2021 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 18 thường niên – CHÚA HIỂN DUNG năm B. Lễ kính. – Vinh quang Phục Sinh. (05/08/2021 11:00:00 - Xem: 8,675)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 18 thường niên

Thứ Năm 05/08/2021 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 18 thường niên. – Chìa khóa nước trời. (04/08/2021 11:00:00 - Xem: 8,130)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 18 thường niên.

Thứ Tư 04/08/2021 – Thứ Tư tuần 18 thường niên. – Thánh Gioan Maria Vianê, linh mục. Lễ nhớ. Bổn mạng các linh mục. – Lòng tin bà mẹ ngoại giáo. (03/08/2021 11:00:00 - Xem: 8,401)

Thứ Tư tuần 18 thường niên.

Thứ Ba 03/08/2021 – Thứ Ba tuần 18 thường niên. – Chúa Ði Trên Biển. (02/08/2021 11:00:00 - Xem: 7,427)

Thứ Ba tuần 18 thường niên.

SCĐ CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN NĂM B (02/08/2021 08:50:38 - Xem: 3,559)

BÁNH TRƯỜNG SINH

Thứ Hai 02/08/2021 – Thứ Hai tuần 18 thường niên. – Phép lạ Bánh hóa nhiều. (01/08/2021 11:00:00 - Xem: 7,300)

Thứ Hai tuần 18 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 18 TN NĂM B (01/08/2021 09:44:47 - Xem: 2,371)

BÁNH BỞI TRỜI

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 19 thường niên năm B (01/08/2021 09:18:53 - Xem: 3,607)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT 18 TN NĂM B (31/07/2021 14:46:48 - Xem: 4,573)

LƯƠNG THỰC TRƯỜNG TỒN

+ Chúa Nhật 01/08/2021 – CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN năm B. – Bánh bởi trời. (31/07/2021 11:00:00 - Xem: 6,274)

CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN năm B.

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN NĂM B (31/07/2021 08:43:32 - Xem: 4,610)

GIÚP NGƯỜI TRẺ ĐẾN VỚI THÁNH THỂ CHÚA

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 18 THƯỜNG NIÊN (31/07/2021 08:41:09 - Xem: 4,666)

LƯƠNG THỰC CHÚA BAN

Thứ Bảy 31/07/2021 – Thứ Bảy tuần 17 thường niên – Thánh Phêrô Đoàn Công Quý và thánh Emmanuel Lê Văn Phụng. – Tinh thần đồng trách nhiệm. (30/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,894)

Thứ Bảy tuần 17 thường niên –

Thứ Sáu 30/07/2021 – Thứ Sáu tuần 17 thường niên. – Tin nhận hay không tin nhận. (29/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,904)

30/07 – Thứ Sáu tuần 17 thường niên.

Thứ Năm 29/07/2021 – Thứ Năm tuần 17 thường niên – Thánh nữ Mát-ta. Lễ nhớ. – Chiêm Niệm Và Hoạt Ðộng. (28/07/2021 11:00:00 - Xem: 8,496)

Thứ Năm tuần 17 thường niên – Thánh nữ Mát-ta. Lễ nhớ.

Thứ Tư 28/07/2021 – Thứ Tư tuần 17 thường niên. – Kho tàng – ngọc quý. (27/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,785)

Thứ Tư tuần 17 thường niên.


Tổng số: 1211
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7