Lời chúa

SCĐ CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN NĂM B (07/06/2021 07:53:12 - Xem: 3,271)

SỨC PHÁT TRIỂN CỦA NƯỚC THIÊN CHÚA

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 11 TN B + lễ Thánh Tâm (06/06/2021 11:41:52 - Xem: 4,129)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

Thứ Hai, 07/06/2021 – Thứ Hai tuần 10 thường niên. – Phúc thay !!!.  (06/06/2021 11:00:00 - Xem: 8,201)

Thứ Hai tuần 10 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT MÌNH MÁU THÁNH CHÚA NĂM B (06/06/2021 10:48:54 - Xem: 3,104)

GIAO ƯỚC MỚI

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ (05/06/2021 14:46:59 - Xem: 3,330)

GIAO ƯỚC MỚI

+ Chúa Nhật 06/06/2021 – CHÚA NHẬT tuần 10 Thường Niên năm B – MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ Trọng. Lễ HỌ. – Bàn tiệc Thánh Thể. (05/06/2021 11:00:00 - Xem: 6,110)

CHÚA NHẬT tuần 10 Thường Niên năm B

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN MÌNH MÁU CHÚA KITÔ (05/06/2021 10:38:44 - Xem: 4,201)

GIAO ƯỚC MỚI

CHẦU THÁNH THỂ CN MÌNH MÁU THÁNH CHÚA (05/06/2021 08:56:54 - Xem: 4,923)

GIÚP NGƯỜI TRẺ YÊU MẾN THÁNH THỂ

Thứ Bảy 05/06/2021 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 9 thường niên. – Thánh Bôniphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. – Ðồng xu bà góa nghèo.  (04/06/2021 11:00:00 - Xem: 7,212)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 9 thường niên.

Thứ Sáu 04/06/2021 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 9 thường niên. – Con vua Ðavít? (03/06/2021 11:00:00 - Xem: 8,279)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 9 thường niên.

Thứ Năm 03/06/2021 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 9 thường niên. – Thánh Carôlô Loan-ga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. – Giới răn trọng nhất.  (02/06/2021 11:00:00 - Xem: 7,960)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 9 thường niên.

Thứ Tư 02/06/2021 – Thứ Tư tuần 9 thường niên. – Người chết sống lại.  (01/06/2021 11:00:00 - Xem: 8,342)

Thứ Tư tuần 9 thường niên.

Thứ Ba 01/06/2021 – Thứ Ba tuần 9 thường niên. – Thánh Giúttinô, tử đạo. Lễ nhớ. – Bổn phận tín hữu và công dân.  (31/05/2021 11:00:00 - Xem: 8,303)

Thứ Ba tuần 9 thường niên. – Thánh Giúttinô, tử đạo. Lễ nhớ.

SCĐ LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA (31/05/2021 08:44:38 - Xem: 3,128)

Thứ Hai 31/05/2021 – Thứ Hai tuần 9 thường niên – ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT. Lễ kính. – Nhận ra dấu chỉ của Chúa. (30/05/2021 11:00:00 - Xem: 9,034)

Thứ Hai tuần 9 thường niên

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI (30/05/2021 07:22:58 - Xem: 4,339)

HỢP NHẤT

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI (29/05/2021 14:10:27 - Xem: 4,626)

HIỆP NHẤT

Chúa Nhật 30/05/2021 – CHÚA NHẬT 9 THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI năm B. Lễ trọng. (29/05/2021 11:00:00 - Xem: 4,368)

CHÚA NHẬT 9 THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI năm B. Lễ trọng.

DẪN VÀO THÁNH LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN CHÚA BA NGÔI (29/05/2021 09:03:55 - Xem: 4,172)

HIỆP NHẤT

CHẦU THÁNH THỂ CN CHÚA BA NGÔI (29/05/2021 08:54:36 - Xem: 3,859)

GIÚP NGƯỜI TRẺ SỐNG HIỆP NHẤT


Tổng số: 1077
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7