Lời chúa

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN CHÚA LÊN TRỜI NĂM C (23/05/2022 11:01:54 - Xem: 620)

CHÚA LÊN TRỜI

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT CHÚA LÊN TRỜI (23/05/2022 10:55:19 - Xem: 504)

SỐNG CHỨNG NHÂN CHO CHÚA

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN CHÚA THĂNG THIÊN NĂM C (23/05/2022 10:20:23 - Xem: 763)

SỨ VỤ MỚI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CHÚA THĂNG THIÊN NĂM C (23/05/2022 08:55:53 - Xem: 611)

HIỆN DIỆN MỚI

SCĐ LỄ CHÚA GIESU LÊN TRỜI NĂM C (23/05/2022 08:00:35 - Xem: 406)

CHUYỂN SANG MỘT GIAI ĐOẠN MỚI

Thứ Ba 24/05/2022 – Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh. – Hoạt động của Thánh Thần. (23/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,663)

Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Hai 23/05/2022 – Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh. – Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. (22/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,769)

Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 22/05/2022 – CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH Năm C. – Bình an của Thầy. (21/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,307)

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH Năm C.

Thứ Bảy 21/05/2022 – Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh. – Chấp nhận lội ngược dòng. (20/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,061)

Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh.

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 6 Phục sinh năm C (19/05/2022 18:04:49 - Xem: 1,355)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

Thứ Sáu 20/05/2022 – Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh. – Yêu thương và phục vụ. (19/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,819)

Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Năm 19/05/2022 – Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh. – Niềm vui được trọn vẹn. (18/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,004)

Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Tư 18/05/2022 – Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh. – Sự kết hiệp thâm sâu. (17/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,581)

Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM C (16/05/2022 15:37:09 - Xem: 1,417)

YÊU THƯƠNG

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 6 PHỤC SINH NĂM C (16/05/2022 11:57:22 - Xem: 749)

YÊU MẾN

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM C (16/05/2022 10:53:40 - Xem: 949)

TUÂN GIỮ LỜI CHÚA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 6 PHỤC SINH NĂM C (16/05/2022 10:22:35 - Xem: 727)

ĐẤNG PHÙ TRỢ

SCĐ CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM C (16/05/2022 08:19:48 - Xem: 518)

ĐẤNG PHÙ TRỢ

Thứ Ba 17/05/2022 – Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh. – Hiệp nhất và bình an. (16/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,735)

Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh.

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 6 PS NĂM C (16/05/2022 05:56:47 - Xem: 518)

YÊU MẾN


Tổng số: 885
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7